Australia

Studer i Australia

Høyere utdanning

Universitetetskurs omfatter bachelorgrader på lavere nivå. På høyere nivå tilbys utdanningssertifikater og diplomer, i tillegg til master- og doktorgrader. Masterprogrammer er tilgjengelige innen mange disipliner, for eksempel samfunnsfag, ingeniørfag, helsefag, forretningsdrift og økonomi. Mastergrader innebærer som regel forskning eller kurs, eller en kombinasjon av begge.

 

Hvorfor studere i Australia?

I tillegg til at Australia er et flott sted å bo, er de australske masterstudiene blant de beste i verden. Det australske akademiske miljøet fremmer innovasjon, kreativitet og selvstendig tenkning.

Australia er opptatt av å sikre de internasjonale studentene en best mulig opplevelse i landet. Institusjoner som tar imot internasjonale studenter må forholde seg til strenge krav om markedsføringsaktiviteter, undervisning, fasiliteter og andre studenttilbud, for eksempel juridiske tjenester og helsetjenester.

 

Universiteter

Fire av Australias 39 universiteter er rangert på topp 100 på 2012-2013s Times Higher Education universitetsrangering. Disse skolene er University of Melbourne (28.), Australian National University (37.), University of Sydney (62.) og University of Queensland (65.). Omtrent 230 000 internasjonale studenter tar høyere utdanning i Australia, med ca 90 000 uteksaminerte hvert år.

 

Undervisning og varighet

Internasjonale studenter må betale skolepenger og gebyrer før de begynner sine masterstudier. Vanlig undervisningsavgift for mastergrader er A$ 15,000 til A$ 36 000 per år avhengig av universitetet.

Masterstudier tar 1-2 år å fullføre. Studiet tar vanligvis to år etter fullført bachelorgrad, men det er mulig å ta mastergraden på ett år dersom studentens bachelorgrad oppnådde særlig gode resultater.

 

Studieår

Studieåret i Australia starter i begynnelsen av mars og avsluttes i slutten av november. De fleste skoler tilbyr to semestre hvert år, noen skoler bruker et trimestersystem og andre skoler tilbyr sommerkurs fra desember til februar.

 

Muligheter for ferdigutdannede

En mastergrad i en hvilken som helst disiplin fra et australsk universitet gjør en nyutdannet verdifull for arbeidsgivere over hele verden. I tillegg har nyere lovgivning vedtatt at internasjonale nyutdannede fra australske universiteter kan få et post-studie arbeidsvisum som tillater dem å arbeide i Australia i inntil fire år etter endt utdanning.

Men selv om internasjonale studenter kan være kvalifisert til å arbeide i Australia etter endt utdanning, skal studentene ikke gjennomføre studier i Australia med migrasjon som mål. Australia gir fortrinnsrett i behandling av migrasjonssaker til individer med høyere utdannelse, men denne migrasjonsprosessen er atskilt fra studentvisumprosessen. Det er ingen garanti for at en student med mastergrad fra Australia vil få oppholdstillatelse i Australia etterpå.

Etter å ha fullført en mastergrad, kan studentene få fortsette sine studier dersom de er tatt opp til et doktorgradsprogram, og få et ekstra studentvisum.

 

Visumkrav

For å få studentvisum må studentene være registrert på et fulltidskurs som er registrert ved det australske Department of Immigration and Citizenship (DIAC). Studenter som tar kurs som går over mindre enn 3 måneder kan studere på besøksvisum. Imidlertid vil kun studenter med studentvisum ha tilgang til australske helsetjenester og deltidsarbeid. Studenter kan søke om studentvisum når de har mottatt brev med tilbud om studieplass eller elektronisk bekreftelse på påmelding.

 

Helseforsikring

Australia har et eget helseforsikringsprogram for internasjonale studenter, som kalles Overseas Student Health Cover (OSHC). Studentene skal kjøpe OSHC før ankomst i Australia og denne må være gyldig under hele perioden studentvisumet varer. OSHC dekker medisinsk behandling og sykehusbehandling og dekker også delvis reseptbelagte medisiner og ambulanser.

 

Tips

Store deler av Australia er ubebodd, og besøkende må å være klar over farene forbundet med reise i villmarken. Selv når man ikke er i villmark bør solbeskyttelse brukes til enhver tid, og reisende bør drikke rikelig med vann.

Skogbranner er en hyppig trussel, spesielt fra slutten av våren til sommeren. Reisende bør holde rede på hvor det til enhver tid er brann.

Andre farer omfatter giftige slanger, edderkopper og giftige maneter. Disse farene kan unngås med situasjonsforståelse og passende klær og fottøy.

Om Australia

Australia er et øykontinent og et land som ligger på den sørlige halvkule mellom Stillehavet og Det indiske hav. Selv om det er det sjette største landet i verden regnet etter areal, har Australia en befolkning på bare ca. 20 millioner. Mesteparten av befolkningen bor langs sør-og østkysten. Australia er et svært utviklet land med verdens femte høyeste inntekt per innbygger. Store industrier er rettet mot Australias rike naturressurser, som jordbruk, gartneri, fiskeri, skogbruk og mineraler.

 

Klima

På grunn av Australias store landmasse, varierer klimaet mye fra landsdel til landsdel. Den nordlige tredjedelen av landet ligger i tropisk sone, mens resten av landet har moderat klima, med de kaldeste områdene i sørøst og Tasmania. Årstidene er motsatt fra den nordlige halvkule. Sommeren er fra desember til februar, høsten fra mars til mai, vinteren fra juni til august og våren fra september til november.

 

Kultur

Australia er et svært trygt, vennlig og flerkulturelt samfunn som er et av de mest varierte i verden. Nesten en fjerdedel av befolkningen er født i et annet land. I tillegg til de mange innvandrerkulturene, stammer mye av australsk kultur fra den Aboriginske arven.

Selv om det australske samfunnet generelt er svært uformelt, har mange arbeidsplasser og restauranter kleskoder. Australiere verdsetter både sport og kunst, inkludert film, litteratur, musikk, dans og teater. Kunstmuseer og gallerier florerer i alle store australske byer.

 

Levekostnader

Levekostnadene er de samme som i USA og Storbritannia. Internasjonale studenter må dokumentere for utlendingsmyndighetene at de har nok penger til å dekke levekostnader, undervisning og andre utgifter i løpet av oppholdet. Studentene kan arbeide deltid for å dekke levekostnadene. Det årlige kravet fra 2012 var A$ 18 610 for studenten, A$ 6515 for studentens ektefelle eller partner, A$ 3720 for studentens første barn, og A$ 2790 for hvert ytterligere barn.