Avansert Master of Digital Humanities (Leuven)

Generelt

Les mer om dette programmet på skolens hjemmeside

Programbeskrivelse

Digital humaniora er et ungt forskningsfelt, fokusert på bruk av beregningsmetoder for å støtte forskning i humaniora, samfunns- og adferdsevitenskap. En av hoveddriverne i feltet er den siste tilgjengeligheten av store digitale repositorier innen mange områder av humaniora, samfunns- og adferdsevitenskap. Disse repositoriene gir muligheten til å bruke beregningsbasert visualisering, spørring og analyse teknikker, som fører til oppdagelse av ny kunnskap og innsikt. Feltet anvender også nye digitale teknikker for å forbedre tilnærminger, prosesser, ferdigheter og metoder utviklet og anvendt i humaniora, samfunns- og adferdsevitenskap. Dette inkluderer bruk av digitale teknikker i undervisningsvitenskap, bruk av digitale spill i samfunnsfag eller bruk av digitale teknikker i nettbasert publisering.

Hva handler mastergrad i digitale humaniora om?

Master of Science i digitale humaniora hjelper kandidater fra humaniora, samfunns- og adferdsevitenskapsprogrammer for å utvikle digitale kompetanser som vil tillate dem å legge til digitale dimensjoner i egen domeneekspertise. Det tar sikte på å koble eksplisitt disse kompetansene til forskningsspørsmål, casestudier og applikasjoner relatert til domenekompetansen til studentene.

Nyutdannede av dette programmet vil kunne bringe sin egen domenekompetanse til et betydelig høyere nivå av funksjonalitet, ved hjelp av digitale verktøy og teknikker. Bygge både på den kompetansen de har fått fra programmet og deres tidligere ekspertise innen humaniora, samfunns- eller adferdsevitenskap, vil kandidater være godt rustet til å åpne mange nye digitale applikasjoner til et mye bredere fellesskap. Videre er de som ønsker å flytte til en profesjonell profil som involverer mer avanserte digitale kompetanser, godt rustet til å gjøre det.

Dette er et masterprogram og kan følges på heltid eller deltid.

Struktur

Programmet er organisert rundt en rekke klynger selvfølgelig. De sentrale klyngene er Client Application Domains og Tools for Digital World Cluster. Støttende klynger er klyngen for innledende digitaliseringskomponenter, klyngen for avanserte digitaliseringskomponenter og styringskomponenten. Hjertet i forskningsaktiviteten ligger i masteroppgaven.

Internasjonalt og tverrfaglig

Masterprogrammet er utformet som et ettårig, internasjonalt og tverrfaglig avansert masterprogram (master-after-master). Programmet er unikt i Flandern og et av få i Europa. Programmet er fast innrammet i et eksplisitt samarbeid mellom Det fakultet for kunst, Fakultet for psykologi og pedagogikk, Det samfunnsvitenskapelige fakultet og Det fakultet for vitenskap - Institutt for datalogi. Som sådan støttes det av eksperter i Digital Humanities applikasjoner, som leverer forskningskompetanse for programmet, samt av eksperter innen digitale teknikker og verktøy, som gir et godt teknisk grunnlag for studentene.

Søknadsfrist

  • 1. mars 2018 (for ikke-EØS-borgere)
  • 1. juni 2018 (for EØS-borgere)

KU Leuven bruker et online applikasjonssystem. Du kan laste ned og sende inn søknadsskjemaet ditt via www.kuleuven.be/søknad. Studenter med flamsk grad kan konsultere www.kuleuven.be/studentenadministratie.

Semesteravgift

For mer informasjon om skolepenger, besøk www.kuleuven.be/tuitionfees

Er dette det rette programmet for meg?

Kandidater har vellykket gjennomført et mastergradsprogram i humaniora, samfunns- eller adferdsvitenskap. Alternativt har kandidatene fullført et bachelorprogram i humaniora, samfunns- eller adferdsvitenskap som har en normal varighet på minst 4 år. For kandidater med 4- eller 5-årig bachelorgrad, krever vi at søkeren har oppnådd gode faglige resultater.

Opptak til programmet er gitt på grunnlag av en søknadsfil. God kunnskap om engelsk er nødvendig, det vil si en papirbasert TOEFL-score på minst 600 eller tilsvarende. Andre kriterium for opptak er basert på søkerens faglige resultater, hans / hennes motivasjon og forskningsmål. Studentene vil kun bli tatt opp til programmet dersom lærerpersonalet har den nødvendige kompetansen til å veilede studenten i sine forskningsmål. Også erfaring med datamaskiner er forventet. Kun søkere med svært gode kvalifikasjoner er tatt opp i programmet.

Karriereveier

Vitenskapelig, forskere i humaniora, sosial eller atferdsmessig vitenskap konfronteres med behovet for å bruke digitale verktøy for å lette og forbedre deres forskning. Programmet gjør det mulig for kandidater å forbedre sin forskning i humaniora, samfunnsfag eller adferdsevitenskap gjennom ikke-trivial bruk av digitale verktøy og teknikker. Dette kan inkludere modellerings- og spørringsdatabaser, tilgang til data, sammenkobling og spørring av nettressurser, utvidelse av verktøy med skript for å gi ekstra funksjonalitet, tekstkoding og e-publisering, gruvedriftskataloger, datavisualisering, analyse av sosiale nettverk, adopsjon, tilpasning og forbedring e-læring miljøer, forbedrer brukervennligheten av menneskelig-datamaskin interaksjon. Som sådan er nyutdannede godt rustet til å ta på seg de utfordringene som nye forskningsstillinger krever.

Profesjonelt går akademikere fra humaniora, samfunns- og adferdsvitenskapelige fag inn i faglige miljøer hvor tilkobling av selskapets virksomhet med digitale verktøy og teknikker har blitt standard. I tillegg gjør programmet det mulig for sine kandidater å bruke ikke-trivielle digitale teknikker i sine faglige yrker, inkludert e-media, publisering, kunst, historie, kultur, musikk, biblioteker, e-utdanning eller interaksjoner for sluttbrukere . Dermed vil kandidater som ønsker å forfølge en karriere i de vanlige sektorer for kandidater fra humaniora, samfunns- eller adferdsvitenskap, være mye bedre forberedt på å takle de digitale teknikkene som nå er brukt der.

Mer generelt gir akademikere av dette programmet samfunn med fagfolk og forskere som er i stand til å bringe sin egen domenekompetanse til et høyere nivå av funksjonalitet, ved hjelp av digitale verktøy og teknikker. Å bygge både på den kompetansen de har oppnådd fra programmet og deres tidligere kompetanse innen humaniora, samfunns- eller adferdsevitenskap, er godt rustet til å delta i å åpne den digitale verden for et større samfunn.

Nyutdannede fra dette programmet som ønsker å flytte til en jobbprofil som involverer mer avanserte digitale kompetanser, er forberedt på å gjøre det, og vil bidra til å lukke gapet i et IT-fokusert arbeidsmarked. Dette vil kreve ekstra trening hos selskapet og tar sikte på stillinger som prosjektanalytikere, prosjektledere, serviceansvarlige.

Mål

Digitalisering påvirker på mange måter hvordan fremtidige forskere i humaniora og adferdsvitenskap skal utføre deres forskning. Også utdannet fra humaniora og atferdsvitenskap programmer inn i en profesjonell verden hvor digitalisering blir standarden, enten det er i publisering, kunst, biblioteker, undervisning og mange andre.

Master of Science i digitale humaniora programmet tar sikte på å forberede kandidater fra humaniora og atferdsfag programmer for disse utfordringene. Det tar sikte på å hjelpe slike utdannede til å utvikle digitale kompetanser som gjør at de kan legge til digitale dimensjoner i egen domeneekspertise. Det tar sikte på å koble eksplisitt denne kunnskapen og disse kompetansene til case-studier og applikasjoner relatert til domenekompetansen til studentene. Den vil trene dem til å mastre informasjonsstrukturer og funksjonaliteter av data, programmeringsstrukturer og teknikk for å lage skript for digitale applikasjoner, verktøy for forbedring av tilgang og interaktiv bruk av data og utvikling av nye digitale applikasjoner. Det skal trene dem hvordan man kan håndtere prosjekter knyttet til digitalisering og introdusere dem til nye digitale teknologier og deres applikasjoner.

Som et avansert masterprogram (master-after master) antas det at studentene som skriver inn dette programmet allerede har oppnådd de generelle faglige kompetansene som er definert for et masterprogram. Likevel er det også innenfor programmets mål å ytterligere styrke disse kompetansene, innenfor den spesifikke konteksten som Digital Humanities tilbyr.

Nærmere bestemt forstår kandidater grunnleggende om digitale humaniora, databaser og spørrespråk, skriptspråk, IT-rolle i ledelse og noen av de fremvoksende teknologiene i digitale humaniora. De er i stand til å formulere forskningsmål, fastslå baner som oppnår disse målene, samle inn og velg informasjon som er relevant for å oppnå forskningsmålene og tolke samlet informasjon på grunnlag av en kritisk forskningsstilling. De er i stand til å kommunisere vitenskapelig. De er i stand til å modellere en database og bruke SQL, å bruke et skriptspråk, å bruke verktøy for Digital Humanities og å studere programmer i Digital Humanities. De har holdninger til å verdsette og fremme kreativ, kritisk og selvstendig tenkning, å anvende en tverrfaglig og deltakende tilnærming til nyskapende utvikling og å streve for å åpne den digitale verden for et bredere samfunn.

Sist oppdatert mars 2020

Om skolen

KU Leuven is an institution for research and education with international appeal. All programmes at this University are based on the innovative research of its scientists and professors and are ranked ... Les mer

KU Leuven is an institution for research and education with international appeal. All programmes at this University are based on the innovative research of its scientists and professors and are ranked among the top 100 in the world. Minimér
Besøk skolens nettsted