Executive Master of Management

BI Norwegian Business School

Programbeskrivelse
EFMD Equis Accredited
AACSB Accredited

Executive Master of Management

BI Norwegian Business School

Master of Management

Master of Management er en erfaringsbasert mastergrad som er tilrettelagt slik at den kan gjennomføres ved siden av jobb. Du kan bygge opp graden i eget tempo og selv velge innholdet i din mastergrad fra en bred portefølje av Master of Management-programmer.


Master of Management er et fleksibelt masterstudium på 90 studiepoeng. Du oppnår graden når du har gjennomført tre valgfrie Master of Management-programmer. Et enkeltstående program gir deg 30 studiepoeng på masternivå. Rekkefølgen og kombinasjon av programmene velges fritt i forhold til jobb, karriereplaner og personlig utvikling.

Hvert Master of Management-program er en modul i et Master of Management-studium. Når du er ferdig, kan du titulere deg Master of Management. Studiet er berettiget til lån i Statens Lånekasse.


Mange valgmuligheter


Vi tilbyr rundt 40 programmer innenfor flere fagområder, og dersom du ønsker å spesialisere deg innenfor et fagområde kan du ved å gjennomføre en kombinasjon av definerte programmer oppnå en spesialisering innenfor Master of Management.

Hvert enkelt masterprogram er en selvstendig og avsluttende modul og kan gjennomføres uavhengig av Master of Management-graden.

Intensive samlinger


Master of Management-programmene er tilrettelagt mennesker som er i jobb. Derfor har vi lagt opp til modulbaserte samlinger. Hvert enkelt program gjennomføres over ett år med fem til seks studiesamlinger, hver med en varighet på tre til fem dager. Undervisningen foregår på dagtid.

Valgfritt avslutningsprogram


Graden Master of Management oppnår du ved å gjennomføre tre valgfrie Master of Management-program. For begynne på det siste valgfrie programmet, må du ha et karaktersnitt på C (2,8) fra dine to tidligere Master of Management -program.

Når du gjennomfører det programmet som avslutter Master of Management graden, vil det bli lagt større vekt på prosjektoppgaven enn tidligere i studieløpet. Oppgaven teller 80 % av sluttkarakteren, og den må skrives individuelt. Den individuelle skriftlige eksamenen teller 20 %. Noen programmer har spesielle evalueringsformer, og dette vil påvirke vektingen av prosjektoppgaven og individuell eksamen for deg som velger disse som avsluttende program. Mer informasjon finner du i kursbeskrivelsen for hvert enkelt program.

Søknadsfrist avsluttende program er 1. juni.

Engasjerte studenter


Av lang erfaring tror at vi at vi kjenner arbeidsdagen din: Du er engasjert, motivert og har overskudd til å gå i gang med videreutdanning og kompetanseheving etter noen år i arbeidslivet. Og selv om det krever mye, er det fullt mulig å ta etter- og videreutdanning på deltid.

Opptakskrav til Master of Managementprogrammer


Opptakskravet er tre års høyere utdanning på bachelornivå, tilsvarende 180 offentlig godkjente studiepoeng fra høyskole eller universitet. Det kreves også at du har fire års yrkeserfaring, og at du har fylt 25 år.

Ved beregning av yrkeserfaring gjelder flg. kriterier:

•Stillingsprosenten må være minimum 50 %
•Yrkeserfaringen må ha vært sammenhengende i minst 6 måneder
•Yrkeserfaringen må være opparbeidet etter fylte 18 år.


Du kan også bli tatt opp på grunnlag av realkompetanse som i noen grad kompenserer for mangelfull formell bachelorgrad. Det stilles imidlertid krav til at tidligere utdanning tilsvarer minst 90 offentlig godkjente studiepoeng fra høyskole og/eller universitet. Kriteriene for vurdering av realkompetanse er beskrevet i ”Retningslinjer for vurdering av realkompetanse - Master of Management”.

Avsluttende Master of Managementprogram


I tillegg til opptakskravet om 180 offentlig godkjente studiepoeng og fire års yrkeserfaring, må du ha et karaktersnitt på C (2.8) fra dine to eller tre tidligere Master of Managementprogram.

Krav til Master of Managementgraden


For å oppnå graden må du ha gjennomført og bestått tre valgfrie Master of Managementprogram. Det skal skrives en prosjektoppgave som en del av eksamen på hvert av de tre programmene. De tre prosjektoppgavene, som leveres gjennom dine tre programmer, utgjør totalt et selvstendig arbeid med et omfang på 60 studiepoeng. Graden tildeles når alle eksamener er gjennomført og bestått.

Fritak for Master of Management program på grunnlag av ekstern utdanning


Studentene kan får godkjent ekstern utdanning inntil 30 studiepoeng som del av en Master of Management grad. Det forutsettes at denne utdanningen er på masternivå, at den er erfaringsbasert og at den har et ledelsesperspektiv. Ekstern utdanning som godkjennes inn tilsvarende et Master of Management program, skal i utgangspunktet være et sammenhengende 30 studiepoengs program, eller om det består av mindre enheter, være beslektet slik at det kan sees på som et helhetlig program. Det avsluttende programmet må gjennomføres på BI.

BI logo
Denne skolen tilbyr programmer i:
  • Norsk
Varighet og pris
This course is Campusbasert
Start Date
Studiestart
Jan. 2017
Aug. 2017
Duration
Varighet
1 år
Deltid
Price
Pris
80,200 NOK
Information
Deadline
Studiestart Jan. 2017
Aug. 2017
Sted
Norge Oslo
Søknadsfrist Kontakt skolen
Studieslutt Kontakt skolen
Varighet 1 år
Pris 80,200 NOK
30 studiepoeng