MA i teologi, fantasi og kultur

Generelt

Programbeskrivelse

MA er fullført på deltid over minimum to år og maksimalt fem år. Studenter ved Sarum College fullfører vanligvis graden innen tre år (to år for den lærte delen og et år til avhandlingen). Studenter som tilfredsstillende fullfører seks undervisningsmoduler og en uavhengig studie (180 studiepoeng) får en MA tildelt av University of Winchester. Studenter som tilfredsstillende fullfører tre undervisningsmoduler (60 studiepoeng) og avslutter, oppnår et doktorgradssertifikat. Studenter som tilfredsstillende fullfører seks undervisningsmoduler (120 studiepoeng) og avslutter, oppnår et doktorgrad.

Alle undervisningsmodulene er verdt 20 studiepoeng. Studentene forventes å fullføre de to kjernemodulene (obligatorisk) og fire valgfrie moduler. Dette kan omfatte en hvilken som helst modul fra et annet Sarum MA-program.

KJERNEMODUL - Teologi og menneskelig kultur (20 studiepoeng) - Studentene utforsker arten av forholdet mellom teologi og kultur gjennom kreative og kritiske perspektiver. Studentene får lov til å foredle og oppdatere sin kunnskap om teologer og sentrale teologiske debatter når de forholder seg til menneskelig kultur, vise hvordan sentrale temaer i teologi kommer til uttrykk gjennom ulike former for kultur i historien og i dag, og få lov til å reflektere kritisk over menneskelig kultur gjennom en rekke tverrfaglige perspektiver. Studentene vil bli introdusert til grensesnittet mellom den guddommelige og menneskelige kulturen og bli kjent med de forskjellige metodiske tilnærmingene som tas innen sosiologiske, filosofiske og teologiske studier av kultur. Studentene vil ivareta den tverrfaglige karakteren av studiet av kultur fra 1600-tallet til i dag og få forståelse for de kreative interaksjonene mellom forskjellige måter å forstå kultur på. Som kjernemodulen vil studentene også bli introdusert for relevante forskningsmetoder og ferdigheter som en del av deres innføring i programmet.

MANDATORY MODULE - Tekst, tolkning og fantasi (20 studiepoeng) - Bildene, historiene, mytene og læren i Bibelen har tjent som grunnlag for den vestlige kulturelle fantasien. Når man leser i hver nye kulturelle kontekst, krever Bibelen at man blir følsom for både lesing av teksten og handlingen av å bli lest av teksten. Studentene skal engasjere seg i kritisk og kreativ hermeneutikk og en dypere og nærmere lesing av bibeltekstene selv, se hvordan disse tekstene informerer og blir informert av menneskelig kreativitet. Studentene vil forfølge intertekstuell analyse og tilby muligheten til å sammenligne forskjellige typer tekst (hellig og ellers) og bli oppfordret til å utforske en rekke originale og fantasifulle tolkninger av visse bibelske tekster. VALGFRIE MODULER - MA ved Sarum College tilbyr et stort utvalg av valgfrie moduler. Hver modul går hvert annet år, og datoene for de valgfrie modulene vil være tilgjengelige to år i forveien for å hjelpe studentene med å planlegge studiet.

Sist oppdatert jan. 2021

Keystone-stipend

Se hvilke muligheter du kan få med et stipend fra oss

Om skolen

Sarum College is an ecumenical centre for Christian study and research where our passion is learning that nourishes the human spirit. Welcoming people of all faiths and none, we offer space and time f ... Les mer

Sarum College is an ecumenical centre for Christian study and research where our passion is learning that nourishes the human spirit. Welcoming people of all faiths and none, we offer space and time for enquiring minds to grow in wisdom and courage. Minimér