MA-programmer

Master of Arts (forkortet MA eller M.A.) er akademiske grader på masternivå som tilbys ved universiteter over hele verden. Å ta en MA-grad kan gi en rekke ulike fordeler i arbeidslivet, som forbedrede karrieremuligheter og økt evne til å løse problemer og ta viktige beslutninger.

I tillegg kan en Master of Arts lede til doktorgradsstudier på et PhD-program. Både spesialiserte emner innen fagområder som kunst, humaniora, samfunnsvitenskap, og noen ganger også forretningsdrift og juss, faller innenfor den akademiske verden en Master of Arts utgjør. MA-studenter må som regel presentere en avhandling basert på egen forskning som del av sin mastergrad.

Mengden ulike Master of Arts-programmer kan virke overveldende - ikke la det stoppe deg! Start søket ved å se på de mest populære Master of Arts-gradene som er oppført nedenfor.

Nyeste mastergrader i kunst

SRH University Heidelberg

Master of Arts i internasjonal ledelse og ledelse

Desember 14, 2018
Den internasjonalt fokuserte International Management and Leadership mastergrad utruster deltakerne med de ferdighetene som kreves for å utmerke seg i svært konkurransedyktige internasjonale forretningsmiljøer i ledelse og ledelse, og gir karrieremuligheter som strekker seg over alle sektorer eller bransjer.

University of Central Missouri

Master i regnskap (MA)

Desember 13, 2018
Hvis målet ditt er å jobbe i toppnivå i regnskapsføreren, vil Master of Accountancy programmet gi nødvendig kunnskap og opplæring. MA gir deg også en vei for å fullføre timene som kreves for å sitte for den sertifiserte revisoreksamen. Denne betegnelsen viser at du holder deg til en høyere standard.

University Centre Shrewsbury

MA i militærhistorie

Desember 11, 2018
Den brede historiske fortellingen om dette kurset tar sikte på å gi deg muligheten til å utforske spesifikke militære temaer i dybden, for å bidra til den bredere akademiske debatten om forholdet mellom militæret og samfunnet og å gjennomføre opprinnelig forskning.

Universiteter i Norge

Endre lokasjon

Hva er en Master of Arts?

Master of Arts (forkortet MA, M.A. eller AM) kommer fra det latinske Magister Artium, og er en grad på masternivå som tildeles ved universiteter over hele verden. De fleste Master of Arts-programmer faller innenfor en av følgende faglige grupperinger: humaniora, geografi, antropologi, samfunnsvitenskap, kommunikasjon, lingvistikk og på noen universiteter også teologi og sykepleie. En MA skiller seg fra en Master of Science (MSc), som er en grad innen naturvitenskap, tekniske fag, teknologi, medisin og noen ganger også forretningsdrift. En Master of Arts-grad gir en bred innføring på avansert nivå i en bestemt disiplin, studieretning eller tverrfaglig felt.

Hva er fordelene med å ta en Master of Arts?

Det finnes en rekke åpenbare fordeler ved å ta en Master of Arts, som kan motiveres både faglig, personlig og akademisk. MA-studenter vurderes som svært kvalifiserte på sitt felt, og man regner med at de har flere karrieremuligheter enn de med en bachelorgrad eller vitnemål fra videregående skole har. Spesialister på fagområdene som faller innenfor en Master of Arts får muligheten til å velge blant et stort utvalg mulige karriereveier. Utfordringene studentene på en Master of Arts møter på i studiet vil forberede kandidatene på de faglige utfordringene de vil måtte håndtere i arbeidslivet. Den uavhengige forskningen som masterstudenter vanligvis må gjennomføre når de skriver masteroppgave, er viktig for å lære forskningsmetoder som vil komme godt med i fremtidig yrkesliv.

Hva studerer man i en i Master of Arts?

Master of Arts-grader tilbys innen en rekke disipliner, fagfelt og spesialiseringer. Innen humaniora er MA en grad man kan oppnå på fagfeltene litteratur, historie, språk, religion, klassiske studier, filosofi, visuell kunst og scenekunst. Master of Arts-grader er vanligvis spesialisert på et bestemt fagområde innenfor disse disiplinene. Man kan for eksempel ta en MA i barnelitteratur, i russisk kultur og kunst, i politisk og juridisk teori eller i bibelsk litteratur. Det finnes også Master of Arts-programmer i geografi, antropologi og samfunnsfag, for eksempel en MA i sosial- og kulturgeografi eller en MA i kulturantropologi og utviklingssosiologi.

Hva slags karriereforbedring kan du forvente med en Master of Arts?

Ettersom en Master of Arts-grad gir spesialisering på et gitt felt i langt større grad enn en bachelorgrad, vil en MA gi gode muligheter for å utvikle karrieren i riktig retning. Yrkesaktive som allerede har bygget opp en viss erfaring på sitt fagfelt, kan få en berettiget forfremmelse ved å skaffe en MA. Master of Arts-studenter som kommer direkte fra et bachelorprogram vil oppdage at de ofte er kvalifisert for mer avanserte og bedre betalte jobber etter endt utdanning.

Hvor mye koster det å ta en Master of Arts-grad?

Skolepenger og avgifter forbundet med studiet på en Master of Arts varierer mye fra ett universitet til et annet, og fra land til land. Noen private og offentlige læresteder tilbyr økonomisk bistand i form av stipender, refusjon av undervisningsavgifter eller egne stipender for Master of Arts-studenter. Universitetets eget opptakskontor vil kunne gi mer spesifikk informasjon om kostnadene ved å ta en bestemt mastergrad.

Hvorfor ta en Master of Arts-grad på nett?

Det finnes en rekke fordeler ved å ta en Master of Arts-grad på nettet. Nettstudier gir mulighet til å arbeide mens man studerer, noe som kan være en stor økonomisk fordel. Nettstudenter på en Master of Arts får også muligheten til å bruke teknologi og e-læring for å utvikle svært relevante tekniske ferdigheter i tillegg til sine kurs. Direkte kommunikasjon med professor kan være enklere på et nettbasert masterprogram.

Hvilke forskjeller er det i Master of Arts-programmene i ulike land?

Universiteter i enkelte land tilbyr Master of Arts-grader i fag som i andre land regnes som Master of Science (MSc) eller Master of Philosophy. For eksempel er det flere land hvor masterstudenter i filosofi vil få en MA etter uteksaminering. Men i Storbritannia, Canada, Australia, Finland, Norge, Hong Kong, Spania, Malaysia og noen få andre land oppnår man graden Master of Philosophy etter endt masterstudium i filosofi. I enkelte land kan man ta en Master of Arts i juss, noen ganger som et alternativ til den konvensjonelle Master of Laws (LL.M.). Du kan lære mer om Master of Arts-programmene i ulike land rundt om i verden her!