MSc-programmer

En Master of Science (eller MSc, som den ofte forkortes) er en grad som tildeles ved universiteter rundt om i verden etter at et masterprogram i et naturvitenskapelig eller teknisk fag er fullført.

Å melde seg opp til en MSc-grad vil være en betydelig investering i ens yrkeskarriere. I tillegg til de forbedrede karrieremulighetene en Master of Science innebærer, vil studentene også utvikle verdifulle personlige ferdigheter, samt legge det nødvendige grunnlaget for videre doktorgradsstudier. Biologi og biovitenskap, forretningsdrift, tekniske fag og teknologi, og naturvitenskap er de viktigste fagområdene som tilbyr Master of Science-programmer. Master of Science-studenter vil normalt måtte utføre selvstendig forskning og presentere en avhandling basert på denne for å fullføre graden.

Mengden ulike Master of Science-programmer kan virke overveldende - ikke la det stoppe deg! Start søket ved å se på de mest populære MSc-gradene som er listet opp nedenfor.

Nye MSc'er

College of Saint Elizabeth

Ms I Ledelse

September 22, 2017
Master of Science in Management er en del av ED CHOICE - et nytt verktøy for voksne elever som tillater samtidig online og i-klass læring. Hver uke kan studentene velge sitt læringsalternativ - i klasse eller online - og aldri falle bak fordi hver klasse blir undervist av samme professor etter samme læreplan.

IUBH Duales Studium

Prosjektledelse Ma I Dual Studien

September 22, 2017
Alltid holde det store bildet i visningen og forfølge en karriere som regissør og koordinator for prosjekter i selskaper? Bachelor i økonomi du allerede har i lommen? Den doble masterstudiet prosjektledelse vil nok forberede deg for din fremtidige karriere!

Imperial College Business School

MSc I Strategisk Markedsføring

September 21, 2017
Er MSc Strategic Marketing riktig for meg? MSc Strategic Marketing er et intensivt og krevende program for studenter med en utmerket lavere grad som ønsker å starte en karriere i markedsføring. Vellykket søkere vil komme fra en rekke faglig bakgrunn inkludert forretnings, psykologi, media og kommunikasjon, men vil bli forent med sin kunnskap om … [+]og lidenskap for markedsføring via sine studier, utenomfaglige aktiviteter eller yrkeserfaring til dags dato. Designet for nye og nyutdannede, vil kandidater med mer enn tre års arbeidserfaring vil bli vurdert fra sak til sak. Opptak til MSc Strategic Marketing Programmet er meget konkurransedyktig og innstillingsutvalget vil følge nøye med på alle aspekter av søknaden din. En lavere grad ved første eller 2: 1 Honours nivå (eller internasjonale tilsvarende) Et godt undersøkt karriereplan med klare kortsiktige og langsiktige mål Engelsk testresultater (hvis relevant) business management Markedsføring økonomi psykologi Media og kommunikasjon [-]

Universiteter i Norge

Endre lokasjon

Hva er en Master of Science?

En Master of Science (MSc) er en høyere grad som vanligvis tildeles etter avsluttet masterstudium i naturvitenskap, tekniske fag eller medisin. Universiteter over hele verden tilbyr MSc-programmer som omfatter både faglige kurs og egen forskning. En Master of Science må ikke forveksles med en Master of Arts (MA), som er et utdanningsprogram dedikert til studier i humaniora, kommunikasjon, geografi, samfunnsfag, filosofi og lignende emner. Uteksaminerte studenter med en Master of Science har med seg verdifull vitenskapelig, teknisk og faglig kompetanse fra MSc-studiet.

Hva er fordelene med å ta en Master of Science?

Det er en mengde fordeler ved å melde seg opp til en Master of Science, både personlige, faglige og karrieremessige. Den uavhengige forskningen som er nødvendig for å fullføre en masteroppgave er utviklende både på personlig og profesjonelt plan, ved å bygge opp selvtillit, kompetanse, kommunikasjonsevne og andre verdifulle ferdigheter. Kursene som inngår i Master of Science-programmet vil være svært relevante for en rekke yrkesområder, samt gi det beste grunnlaget for et videre doktorgradsstudium. Arbeidsgivere på alle områder både i offentlig og privat sektor anerkjenner den verdifulle kompetansen en mastergrad innebærer for en søker, enten det er for en nylig uteksaminert student, en erfaren yrkesaktiv eller en søker til ledende stilling.

Hva studerer man på en Master of Science?

Master of Science-programmene faller vanligvis inn under følgende kategorier: biologi og biovitenskap, tekniske fag og teknologi, naturvitenskap, og noen ganger økonomi, ledelse og administrasjon. Master of Science-grader er tilgjengelige innen matvitenskap, farmasi, bioteknologi, molekylær vitenskap og andre naturvitenskapelige områder. MSc-programmene i tekniske fag varierer i alt fra teknologi til datateknikk, fra luftfart til industriell design. Astronomi, kjemi, matematikk og fysikk er noen av realfagene som Master of Science-studenter kan velge å spesialisere seg i. MSc i internasjonal administrasjon, MSc i global logistikk eller en MSc i markedsføring og ledelse er tre eksempler på business-relaterte Master of Science-programmer.

Hva slags karriereforbedring kan du forvente med en Master of Science?

Mulige arbeidsgivere i både små og store organisasjoner erkjenner hvor viktig høyere utdannelse er når de søker etter nye, profesjonelle medarbeidere. Uansett om Master of Science-graden er tatt direkte etter fullført bachelorgrad eller om den er bygget på flere år med erfaring fra arbeidslivet, er en MSc en verdifull del av utdannelsen. Yrkesaktive med en MSc-grad vurderes oftere som aktuelle for forfremmelser og høyere posisjoner i arbeidslivet enn personer uten utdannelse på høyere nivå. Master of Science-programmene øver studentene opp til å takle de tekniske, metodiske, materielle og mellommenneskelige utfordringene de vil møte på jobb.

Hvor mye koster det å ta en Master of Science?

Undervisnings- eller studieavgifter og andre kostnader varierer sterkt fra et MSc-program til et annet, og mellom ulike universiteter og land. Noen universiteter og private organisasjoner tilbyr ulike stipender og annen finansiell bistand til fremragende søkere på Master of Science-programmene. En slik økonomisk støtte kan innvilges på grunn av søkerens økonomiske behov eller på grunn av faglig meritter. Det er viktig å ta direkte kontakt med universitetets inntaksavdeling for å finne ut mer om kostnadene på Master of Science-programmet. Inntakskontorene på realfagsfakultetene ved universitetene vil også være i stand til å gi mer informasjon om økonomisk støtte, når dette finnes.

Hvorfor ta en nettbasert Master of Science?

En nettbasert Master of Science er en mulighet til å få en verdifull og innholdsrik grad på høyere nivå, uten å måtte kompromisse med ens egen tidsplan. Å ta en MSc på nett er en av dagens mest moderne metoder for å ta høyere utdanning. Master of Science-programmene på nett bruker e-læringsteknologi ikke bare som metode for å tilby utdannelsen, men også å for å forbedre hele læringsprosessen. Gjennom e-læringsprogramvare, apper, diskusjonsgrupper, virtuelle konferanser og e-post, vil masterstudenter som studerer over nett kunne kommunisere direkte med sine professorer og få mest mulig ut av nettstudiet.

Hvilke krav er det til masteroppgave på Master of Science-programmer?

Det forventes at studenter på et Master of Science-program fullfører et forskningsprosjekt, omfanget kan være på alt fra noen måneder til et år eller mer. Denne forskningen skal gjøres etter at opplæringen i relevant forskningsmetodikk er fullført, slik at studenten er godt forberedt på å samle inn de nødvendige data. Når dataene er samlet inn, vil studentene bli pålagt å analysere og presentere sine funn i en skriftlig oppgave eller avhandling. På noen studier vil det også forventes at MSc-studentene presenterer sine funn for professorer og/eller medstudenter. Denne avhandlingen er ofte en av de mest verdifulle erfaringene et masterprogram byr på.