Master i bedriftsøkonomi

Generelt

Programbeskrivelse

PRESENTASJON

Master i Bedriftsøkonomi er et internasjonalt program som tilbys på engelsk. Det er egnet for bachelorer i økonomi, ledelse og engineering med ambisjonen om å bli topp fagfolk i organisasjoner.

Programmet tar sikte på at fremtidige fagfolk får avansert og tverrgående kunnskap innen økonomi og ledelse og utvikler analytiske og myke ferdigheter som gjør at de kan støtte organisasjoner i beslutningsprosesser, innovasjon og strategi. Den forbereder fremtidige fagfolk til å jobbe i tverrfaglige og internasjonale lag og gripe komplekse problemer, med kritisk syn og analytisk og innovativ kapasitet.

Master Final Assignment er sett som en mulighet til å nærme seg organisasjoner. Praktik og prosjekter er orientert for å svare på forskningsinteresser av interesse og / eller løse konkrete problemer i organisasjoner.

Master i handelsøkonomi tilbyr internasjonale utvekslingserfaringer med det store nettverket av universiteter i verden som Católica Porto Business School har partnerskap med. Det gir også tilgang til alle veier i Double Degree med Lancaster University Management School.

Karriereffekter

Master i Bedriftsøkonomi er egnet for de som er interessert i å forfølge en profesjonell karriere som konsulenter og ledere av organisasjoner: privat, offentlig eller tredje sektor; små og mellomstore bedrifter og også store selskaper; nasjonalt eller internasjonalt opererer i urbane eller landlige områder. Takket være det store nettverket av organisasjoner som Católica Porto Business School har partnerskap, tilbys mange internships i inn-og utland. Praktikopphold kan være innkjørsler til arbeidsplasser etter eksamen.

Programmet er også egnet for de som er interessert i å forfølge internasjonale doktorgradsprogrammer i økonomi eller ledelse på anerkjente universiteter. Noen ganger utvikler Master Final Assignment seg til et papir publisert i et internasjonalt vitenskapelig tidsskrift med peer review og indexering.

STRUKTUR

RUTE

Som i de fleste mastergradsprogrammer, går det fra mandag til fredag, fra kl. 18.30 til 21.30, og på lørdag fra kl. 21.00 til 13.00. Kalenderen som planlegger alle klasser blir annonsert til studentene i begynnelsen av hvert semester.

Når det gjelder kurs undervist av inviterte professorer, kan en konsentrasjon av klasser forekomme om få dager, men med en mer intensiv tidsplan. Under slike omstendigheter vil klassene planlegges i god tid, slik at tiden kan ta de nødvendige tiltakene.

ATTENDANCE REGIMES

Mastergradene på Católica Porto Business School har en full tid regime.

SPRÅK

Engelsk.

TING

Forelesninger av masterne i Católica Porto Business School finner sted på Católica Foz i Porto.

APPLIKASJONER

INNTAKSKRAV

Nyutdannede fra ulike vitenskapelige områder kan søke på master i Católica Porto Business School.

Søknadsprosessen til master i Católica Porto Business School må inneholde elementer som gir bevis på kandidatens faglige og vitenskapelige kompetanse, samt kommandoen til det engelske språket. GMAT-testen er verdsatt i utvelgelsesprosessen for å vurdere faglige og vitenskapelige ferdigheter

Søkere vil bli valgt ut fra følgende kriterier:

 • Faglig og vitenskapelig læreplan
 • Gradklassifisering
 • Erfaring eller forskning

NORSK SPRÅK KOMPETENSKRAV

Kandidatene må ha en offisiell engelskspråkkvalifikasjon som svarer til B2-nivå i Europarådets felles europeiske rammeverk for referanser for språk (http://www.coe.int/t/dg4/linguistic/cadre_en.asp), eller tilsvarende anerkjent kvalifikasjon (Cambridge FCE, Cambridge Michigan ECCE og ECPE, TOEFL, IELTS.
Ekvivalensen til nivå B2 krever en klassifisering som er større enn eller lik 85 (0-120 skala) i tilfelle av internettbasert TOEFL og større enn eller lik 170 (0-300 skala) i tilfelle PC-basert TOEFL.
Ekvivalensen til nivå B2 krever en klassifisering som er større eller lik 7 (0-9 skala) i tilfelle IELTS.

Søknader - 2017/18

Søknader til master i Católica Porto Business School er permanent åpne.

Programretningen møtes tre ganger i året for å vurdere søknadene: mars, juli og september. Etter dette møtet blir kandidatene informert om vedtaket og de neste trinnene.

Rund Søknadsfrist Vurderingsperiode Resultater *
første 15. mars 16. til 29. mars 30. mars
andre 27. juni 28. juni til 15. juli 16. juli
tredje Sept., 13. 14. til 20. september. 21. september

* Dersom søkere underleverer søknad innen fristen, kan et tilbud gjøres umiddelbart etter.

Dokumentasjon for søknadsprosessen

 • Applikasjonsform
 • Kopi av Identifikasjonsdokument / Pass eller Innlevering av Identifikasjonsdatabladet
 • Ett fotografi
 • Curriculum Vitae (CV)
 • Detaljert * Kvalifikasjonsbevis (original eller sertifisert kopi)
 • Offisielt diplom på engelsk, offisielt nivå B2 i Europarådets felles europeiske referanseverkningsramme, eller tilsvarende eksamensbevis (TOEFL, IELTS, FCE ou CAE).
 • Komplementære evalueringselementer (f.eks. GMAT ...)
* Sertifikater må angi hvilke emner som er tatt, deres vurdering og ECTS, og den endelige karakteren av emnet. Hvis du ikke har fullført en grad, må du presentere et sertifikat av kursene som er tatt, deres vurdering og ECTS, og nåværende gjennomsnitt.
Merknader:
 • Søkere som har en utdanning i et fremmed land, må innlevere kvalifikasjonsbeviset: a) legalisert av portugisisk diplomatisk eller konsulær myndighet, eller b) med Haag Apostille utstedt av vedkommende myndighet i utstedelseslandet, dersom landet har tiltrådt konvensjonen Avskaffelse av kravet om legalisering for utenlandske offentlige lover (Haagkonferansen).
 • Når dokumentene er skrevet på et annet språk enn spansk, engelsk eller fransk, er den respektive oversettelsen på grunn av kvalifikasjonsbeviset som skal skje i henhold til notarius publicus.

INDLEDNING AV FORSLAG

Søknad kan sendes ved å fylle ut søknadsskjemaet på nettet.

De originale dokumentene skal presenteres før registreringsdatoen.

Avgifter

FULLTIDSPROGRAM

 • Sende søknaden: Gratis
 • Godkjenning og innmelding i masterne: € 610. Denne avgiften vil ikke bli refundert dersom studenter avbryter sin påmelding.
 • Avgifter beløper seg til 8.256 euro for hele masteren. Betales i fem månedlige avdrag.

NB: Disse verdiene beregnes i henhold til avgifter fastsatt for studieåret 2016/17

MERIT SCHOLARSHIPS

Styret i Católica Porto Business School bestemte seg for å skape et sett stipendier med det formål å belønne verdien av studentene hvis faglige prestasjon fortjener det. Disse består i total unntak fra studieavgift opp til maksimalt 36 studiepoeng per semester og også fra innmeldings- og studieavgift.

Kandidater er berettiget til stipend hvis de har et innmeldings gjennomsnitt på minst 16/20 poeng fra et portugisisk universitet eller en GMAT score på minst 650 poeng.

Meritstipendiene kan fornyes hvert semester. Kvalifikasjonskriteriene for tildeling av stipend i 2. og 3. semester er:

 • Gjennomføring av minimum 30 studiepoeng per semester uten feil i normal eller gjenopptatt vurderingsperiode.
 • Veidet gjennomsnitt av karakterene som er oppnådd i alle fagene som ble inngått i forrige semester til tildeling av stipendiet lik eller større enn 16/20 verdier.

SOCIALE SKOLARSYPER

Det er sosiale stipendier som støtter betaling av gebyrer: Stipend fra Generaldirektoratet for høyere utdanning og Sosial stipend fra Det katolske universitetet i Portugal.

For ytterligere informasjon, kan du besøke Studentområdet og Arbeidsledigheten.

Sist oppdatert mars 2020

Om skolen

Católica Porto Business School is a school of the Catholic University in Portugal, known for the development of business professionals, focused on sustainability and respect for individuals. For over ... Les mer

Católica Porto Business School is a school of the Catholic University in Portugal, known for the development of business professionals, focused on sustainability and respect for individuals. For over 25 years the school has being training professionals in the area of Economics and Management for the global business context, who then follow national or international careers. The school sustains strong industry bonds, enabling a continuous adaptation of the skills development according to the market needs, resulting in an unceasing pace of innovation of programmes and teaching and development methodologies. An international dimension of the school is experienced by completing courses abroad through interchange or double degree programmes, by participating in international weeks abroad, by completing assignments and working in groups with international students and through the completion of the many courses taught in English by invited professors from our international partnership network. Minimér

Akkrediteringer