Master i geologisk prosjektering

Generelt

Programbeskrivelse

Studier Branch Geological Engineering

Branch Profile

Undersøkelsen i dette feltet er hovedsakelig fokusert på utdanning av ingeniører i anvendt geologi (hydrologi, ingeniørgeologi, teknisk mineralogi og petrografi, miljø geokjemi, økonomi geologi, boring leting og anvendt geofysikk). Teoretiske samt praktiske deler av utdanningen er rettet mot å implementere, administrere, organisere og vurdere av alle typer geologiske operasjoner. Kjernen i studiet konsentrerer seg om analyse av geologiske fenomener, vurdering av økonomiske og økologiske aspekter av geologiske aktiviteter, gruvedrift og industri utilizations, bruk av datateknologi og geoinformatics.

Viktige Læringsutbytte

Kunnskap

Teoretiske samt praktiske deler av utdanningen er rettet mot å implementere, administrere, organisere og vurdere av alle typer geologiske operasjoner. Kjernen i studiet konsentrerer seg om analyse av geologiske fenomener, vurdering av økonomiske og økologiske aspekter av geologiske aktiviteter, gruvedrift og industri utilizations, bruk av datateknologi og geoinformatics.

Ferdigheter

Nyutdannede er i stand til å løse individuelt bredt sammensatt av geologiske og geofaglige problemer med utnyttelse teori, begreper en metodikk bekymring også problematisk med relaterte tekniske og geofaglige felt.

Generelle Kompetanse

Nyutdannede er å bestemme individuelt i forhold til nye og varierende forhold, slik som tar hensyn til brede samfunnsmessige konsekvenser.

Administrativ Profiles of Nyutdannede

Master nivå er utviklet først og fremst for avgangselever på bachelorstudiet i geologi, gruvedrift og geografi. Masternivå fokuserer på å få en dypere kunnskap om anvendt geologi. Den grunnleggende studien er ledsaget av en profesjonell profilering aktiveres ved å velge de relevante valgfag. Studentene tilbys valgfrie emner basert på forventede trender og behov i den nasjonale økonomien. Studenter kan få en spesialisering i hydrogeologi, ingeniørgeologi, anvendt mineralogi og petrografi, miljø geokjemi, økonomisk geologi og anvendt geofysikk.

Opptakskrav

Bestemmes av Dean, kan inkludere opptaksprøver, andre formelle dokumenter.

Graduation krav

120 studiepoeng, endelige tilstand eksamen, Diplomoppgave

Gjennomføring Diagram med Studiepoeng

Liste over kurs er tilgjengelig på detaljert gren beskrivelse side 30 studiepoeng per semester.

Sist oppdatert mars 2016

Om skolen

VSB-TUO is the top ranked university in Czech Republic, drawing on 160+ years of research and academic excellence to provide world class education to 19,000 students from six continents. according to ... Les mer

VSB-TUO is the top ranked university in Czech Republic, drawing on 160+ years of research and academic excellence to provide world class education to 19,000 students from six continents. according to Times Higher Education Ranking Minimér