Master i Urban Studies: Urban Business and Development - Real Estate and Transport

Generelt

Les mer om dette programmet på skolens hjemmeside

Programbeskrivelse

Rask byutvikling gir både muligheter og utfordringer som kan sees over hele verden. Byutvikling er drevet av et stort antall interessenter og interesser, ikke minst innen eiendoms- og transportsektoren, samt offentlige og ikke-statlige organisasjoner. Programmet adresserer spesielt rollen og samspillet mellom forskjellige interessenter, samt institusjonelle perspektiver på utvikling av bærekraftige og levedyktige byer. Utdanningen er tverrfaglig med grunnlag i økonomi, bedriftsøkonomi og økonomisk geografi.

Programmet er bygget rundt internasjonale forskningsmiljøer ved Institutt for bystudier. Utdanning, så vel som forskning, gjennomføres for å ha høy politisk relevans og begge involverer ofte aktivt interessenter fra næringslivet eller offentlig sektor. Avdelingen har tett samarbeid med interessenter i transport- og eiendomssektoren, samt med lokale og regionale beslutningstakere. Lærerstaben inkluderer forskere som er involvert i forskningsprosjekter med for eksempel K2-Swedish Knowledge Center for Public Transport og CFFF (Center for Real Estate Business). Programmet inneholder også aspekter fra forskningen om Smarts byer og smart transport utført ved universitetets institutt for datavitenskap og medieteknologi.

Programstruktur

De to første semestrene i programmet finner sted på campus, hvor kurs vil gi studentene en forståelse av perspektivene til ulike interessenter og hvordan ulike urbane og teknologiske utfordringer påvirker deres arbeid. I løpet av andre semester kan du velge å fokusere på en av følgende spesialiseringer avhengig av din interesse:

 • Eiendomsutvikling og bolig
 • Transport og infrastruktur
 • Arealbruk og politikk
 • Regional utvikling

I løpet av tredje semester kan du velge mellom å studere i utlandet ved et av Malmö University 250 partneruniversiteter, ta frittstående kurs ved Malmö University i Malmö University , eller gjøre praksis i et forskningsprosjekt. Det andre året avsluttes med en masteroppgave (30 studiepoeng).

Din fremtidige karriere

Byutvikling krever bred kunnskap om økonomiske perspektiver på samfunnsutfordringer som transport og eiendomsutvikling, samt dypere innsikt i innovative prosesser. Disse perspektivene er viktige for å forstå drivkreftene bak urbanisering, og for å forstå romlig utvikling i og mellom byer og regioner. Etter endt utdanning vil du ha en unik forståelse av hvordan slike utfordringer påvirker byer og regioner, noe som gjør deg kvalifisert til å jobbe med disse problemene på tvers av sektorer. Studentene vil være av interesse for privat sektor i ulike konsulentfirmaer eller større byggefirmaer, så vel som i offentlige myndigheter på lokalt, regionalt og nasjonalt nivå. Programmet gir også et solid grunnlag for doktorgradsstudier.

utvalg

Når du har fullført søknaden din med faglig legitimasjon og engelskferdighet, må du også sende inn et støttedokument.

For studenter som søker i den første søknadsrunden, må støttedokumentet lastes opp til universityadmissions.se innen 1. februar.

Støttende dokumenter sendt inn etter denne datoen vil ikke bli akseptert.

Følg trinnene nedenfor for å fullføre søknaden:

 • Opprett en konto og søk på programmet via universityadmissions.se/antagning.se.
 • Last opp dokumentasjonen din som pdf på universityadmissions.se/antagning.se eller send dokumentet med posten. Du må demonstrere både en bachelorgrad og engelskferdighet for å bli ansett som kvalifisert for programmet. Søkere i siste året, som vil motta vitnemålet sitt før programmet starter, kan også søke, men må følge spesifikke instruksjoner.
 • Støttedokumentet må lastes opp til universityadmissions.se/antagning.se innen fristen 1. februar for studenter som søker i første opptaksrunde.

Inntakskrav

Bachelorgrad, bestående av 180 studiepoeng. Tilsvarende engelsk B / engelsk 6 på svensk ungdomsskole.

Organisasjon

Urban Studies: Urban Business and Development - Real Estate and Transport er masterstudiet for studenter som ønsker en fremtidig karriere innen utvikling og forvaltning av attraktive og bærekraftige byer. Programmet er tverrfaglig i sitt innhold, men med en basis i Business Administration, økonomi og økonomisk geografi. Disse perspektivene er viktige for å forstå drivkreftene bak urbanisering, og for å forstå romlig utvikling i og mellom byer og regioner. Eiendom og transport og tjenestene de genererer er nøkkelfaktorer for en levedyktig integrasjon av byer og regioner.

Byenes funksjon utvikler seg gjennom samarbeid og samarbeid mellom ulike interessenter, både i privat og offentlig sektor. De økonomiske perspektivene i programmet gir en forståelse av de forskjellige insentivene som driver utviklingen av bærekraftige byer. Det inkluderer forretningsutvikling så vel som sosial utvikling.

Programmet gir studentene kompetanse og analytiske verktøy som kreves for å analysere og kritisk vurdere mål i byutvikling, for eksempel nye forretningsmodeller og utviklingsprosjekter. De kan jobbe i private, offentlige og ikke-statlige organisasjoner som har forskjellige roller i å bidra til integrering og utvikling av byer og regioner. Studentene kan også fortsette med en akademisk karriere ved å gå inn i forskerutdanning når de er ferdig med programmet.

Semester 1 og 2 er viet til obligatoriske kurs innen hovedfeltet Urban Studies. I løpet av semester 3 kan studentene velge å spesialisere seg ved å ta kurs ved universiteter i utlandet (utvekslingsstudier), valgfag ved Institutt for bystudier eller søke om forskningspraksis. Disse kursene trenger ikke å være innenfor feltet Urban Studies.

Læringsutbytte

Kunnskap og forståelse

For en mastergrad (120 studiepoeng) skal studenten:

 • demonstrere kunnskap og forståelse innen hovedfeltet, inkludert både bred kunnskap om feltet og en betydelig grad av spesialisert kunnskap innen visse områder av feltet, samt innsikt i dagens forsknings- og utviklingsarbeid, og
 • demonstrere spesialisert metodisk kunnskap innen hovedfeltet.
Kompetanse og ferdigheter

For en mastergrad (120 studiepoeng) skal studenten:

 • demonstrere evnen til kritisk og systematisk å integrere kunnskap og analysere, vurdere og håndtere komplekse fenomener, problemstillinger og situasjoner selv med begrenset informasjon
 • demonstrere evnen til å identifisere og formulere problemstillinger kritisk, autonomt og kreativt så vel som å planlegge og ved å bruke passende metoder, påta avanserte oppgaver innenfor forutbestemte tidsrammer og så bidra til kunnskapsdannelse samt evnen til å evaluere dette arbeidet
 • demonstrere evnen i tale og skrift både nasjonalt og internasjonalt til tydelig å rapportere og diskutere hans eller hennes konklusjoner og kunnskapen og argumentene de bygger på i dialog med forskjellige målgrupper, og
 • demonstrere ferdighetene som kreves for deltakelse i forsknings- og utviklingsarbeid eller autonom ansettelse i annen kvalifisert kapasitet.
Dømmelse og tilnærming

For en mastergrad (120 studiepoeng) skal studenten

 • demonstrere evnen til å gjøre vurderinger i hovedfeltet informert om relevante disiplinære, sosiale og etiske spørsmål og også å demonstrere bevissthet om etiske aspekter ved forsknings- og utviklingsarbeid
 • demonstrere innsikt i forskningens muligheter og begrensninger, dens rolle i samfunnet og individets ansvar for hvordan den brukes, og
 • demonstrere evnen til å identifisere det personlige behovet for videre kunnskap og ta ansvar for hans eller hennes pågående læring.
Sist oppdatert nov. 2020

Om skolen

Malmö University strives to be part of society at every level. Whether that is regionally, nationally or globally, its focus is making the world a better and fairer place.

Malmö University strives to be part of society at every level. Whether that is regionally, nationally or globally, its focus is making the world a better and fairer place. Minimér