Master i bioinformatikk

Generelt

Programbeskrivelse

Vil du være involvert i utviklingen av morgendagens helsetjenester og medisiner? Det tverrfaglige masterprogrammet Bioinformatics kombinerer biologi med IT-verktøy hentet fra informatikkfeltet. Du vil få muligheten til å behandle, organisere og analysere store biologiske datasett, som gjør at du kan bidra til forståelsen av (for eksempel) sykdomsprogresjon og hvordan pasienter reagerer på medisinsk behandling.

Om programmet

Målet med dette studiet er å gi deg en rekke spesialistferdigheter innen bioinformatikk. Du vil også utvikle kapasiteten din til uavhengig problemløsning, planlegging, gjennomføring av analyser, og sortering, prosessering og kritisk evaluering av resultatene. Innen området bioinformatikk vil du studere kurs som fokuserer på emner, inkludert bioinformatiske algoritmer, programmering, storskala dataanalyse og bioinformatisk forskning og utvikling. Du vil også utføre et gradsprosjekt innen bioinformatikk. Studiene dine vil kombinere forelesninger med laboratoriearbeid i et IT-miljø. Du vil lære om forskjellige datastyrte verktøy for sortering og analyse av data fra forskningsprosjekter og biologiske eksperimenter, samt forskjellige metoder for analyse av (f.eks.) DNA-sekvenser og genekspressjonsdata.

Grunnleggende kurs i studieprogrammet

Dette er et ettårig studieprogram, og det første semesteret består av fire kurs. De to første kursene er begreper og metoder for bioinformatikk og bioinformatisk analyse med Perl. Disse kursene gir både en bred introduksjon til feltet og en grunnleggende forankring i programmering og algoritmeutvikling. De blir fulgt av bioinformatisk analyse med R og den bioinformatiske forskningsprosessen. Bioinformatisk analyse med R introduserer R-programmeringsspråket og den statistiske analysen av biologiske data i stor skala. Den bioinformatiske forskningsprosessen inkluderer en serie seminarer som gir innsikt i relevant forskning. Dette utgjør også et forberedende kurs for gradeprosjektet. Andre semester er viet til gradeprosjektet der du skal formulere og jobbe med et relevant forskningsproblem.

Karrieremuligheter

Arbeidsmarkedet innen bioinformatikk er i en tilstand av kontinuerlig utvikling. I tråd med raskt økende tilgang til nye biologiske data, er det en tilsvarende økning i behovet for kvalifiserte bioinformatikere. Stillinger er tilgjengelige innen biovitenskapelige selskaper, inkludert farmasøytiske selskaper. Avhengig av hva du har studert i grunnstudiene dine, kan du for eksempel jobbe som molekylærbiolog ved å bruke bioinformatiske metoder, eller som en bioinformatiker som utvikler nye bioinformatiske metoder og verktøy.

Muligheter for videre studier

Etter vellykket gjennomføring av dette studiet, kan du fortsette med et forskningsprogram i bioinformatikk.

Forskning innen dette feltet

Forskning innen bioinformatikk utvikler seg raskt. Dette kan deles inn i utvikling av nye bioinformatiske verktøy og anvendelse av verktøy for analyse av biologiske data. For forskergruppen ved University of Skövde gjelder for tiden det viktigste forskningsområdet identifisering av biomarkører. Gruppen gjennomfører bioinformatiske studier innen stamcelledifferensiering.

Opptakskrav

Forutsetning er en bachelorgrad (tilsvarer en svensk bachelorgrad) i molekylærbiologi, biomedisin eller informatikk. Et ytterligere krav er bevis på ferdigheter i engelsk tilsvarende studier på videregående nivå i Sverige, kjent som engelskkurs 6 / engelskkurs B. Dette demonstreres normalt ved hjelp av en internasjonalt anerkjent test, f.eks. IELTS eller TOEFL eller tilsvarende.

utvalg

Kreditt tildelt.

Språk

Kursene gjennomføres på engelsk.

Når? Hvor? Hvordan?

  • Studietid: 18. januar 2021 - 16. januar 2022
  • Sted: Skövde, Campus
  • Studietempoet: 100%
Sist oppdatert nov. 2020

Om skolen

The University of Skövde is a government agency under the Department of Education. The Vice-Chancellor is the head of the agency. The University Board leads the university and is responsible for makin ... Les mer

The University of Skövde is a government agency under the Department of Education. The Vice-Chancellor is the head of the agency. The University Board leads the university and is responsible for making sure that the agency performs according to official decisions. Minimér