Master i forsvars- og sikkerhetssystemutvikling

Generelt

Programbeskrivelse

Dette er et tverrfaglig, internasjonalt masterstudium i skjæringspunktet mellom samfunnsfag og ingeniørfag. Programmet er utviklet i nært samarbeid med offentlige myndigheter og selskaper i forsvars- og sikkerhetssektoren for å gi deg kunnskap om hvordan tekniske systemer integreres med mennesker og organisasjoner for å takle et komplekst trusselmiljø.

Defense and Security Systems Development er et toårig program som fører til en grad av Master of Science i systemvitenskap for forsvar og sikkerhet. Studiet er beregnet på de som har oppnådd en bachelorgrad i ingeniørfag eller en bachelorgrad med minimum 180 studiepoeng, inkludert minimum 90 studiepoeng innen forsvar, krisehåndtering og sikkerhet.

Fremtidige karrieremuligheter

Dette programmet har få kolleger i Europa og oppfyller behovene til det som delvis er en ny profesjonell kategori av individer som støtter kommunikasjon mellom utviklere og brukere av forsvars- og sikkerhetssystemer. Din tidlige karriere som uteksaminert av programmet vil sannsynligvis innebære en sentral rolle i utviklingsprosjekter, mens du senere i karrieren vil være egnet til lederroller som styrer organisasjonens programmer og prosesser. Jobber er tilgjengelige med offentlige myndigheter som opererer i forsvars- og sikkerhetssektoren, så vel som på kommunale og regionale nivåer i samfunnet, eller med selskaper som opererer i kritiske infrastruktursektorer som energi, kommunikasjon og transport.

Studiet oppfyller inngangskrav for nasjonale og internasjonale tredje-syklus studier.

Om programmet

Programmet gir deg forståelse av systemer som kan bidra til eller påvirke et samfunns forsvar og sikkerhet, hvordan disse utvikles og brukes, og hvordan tekniske og sosiale komponenter samhandler i disse systemene.

Hovedfeltet er Systems Science for Defense and Security, et tverrfaglig fag med et sosioteknisk perspektiv som bruker systemanalyse som sin primære problemløsningsstrategi. Metoder og teorier vil også bli lånt fra felt som samfunnsvitenskap og ingeniørfag.

Du vil studere forutsetningene for å utvikle, anskaffe og bruke teknologi og materialer som gir forsvars- og sikkerhetsevner. Statens behov er avgjørende for å bestemme hvilke systemer som skal leveres og kravspesifikasjonene som skal oppfylles. Man må ta hensyn til kravene til hver unik aktivitet - for eksempel væpnet konflikt og fysiske miljøer - men også til tradisjoner, antagonistiske trusler og folkerett. Evnen til å dekke behov begrenses ofte av en rekke faktorer, særlig økonomiske og industrielle. Du vil derfor lære å kritisk gjennomgå, evaluere, analysere og kommunisere behov, krav og tekniske løsninger knyttet til forsvars- og sikkerhetsevner.

Samarbeid

Masterprogrammet for utvikling av forsvars- og sikkerhetssystemer er utviklet og videreutviklet, i samarbeid med følgende offentlige myndigheter, selskaper og organisasjoner:

 • BAE Systems AB
 • Consoden
 • FMV, den svenske forsvarsmaterieladministrasjonen
 • De svenske forsvaret
 • Knowit Defense Technology AB
 • Den svenske kystvakten
 • Saab AB
 • SME-D
 • SOFF

Oversikt over programmet

Programmet kombinerer individuell studie, forelesninger og seminarer med øvelser og mulighet for arbeidsplassering. Det første året av kurset vil gi deg en solid teoretisk forankring i forsvarssystemer, vitenskapelige metoder og systemutviklingsarbeid. I løpet av det andre året vil du nyte betydelig frihet til å velge din egen fordypning gjennom valgfag, enten ved det svenske forsvarsuniversitetet eller de høyere utdanningsinstitusjoner vi samarbeider med.

Lærerne våre forsker aktivt på forsvarssystemer eller støttende felt, og programmet implementeres i nært samarbeid med forsvars- og sikkerhetssektoren. Det svenske forsvarsuniversitetet har et veletablert samarbeid med de svenske forsvaret, den svenske forsvarsmaterieladministrasjonen (FMV), det svenske beredskapsbyrået (MSB) og interessenter fra den private sektor, som bidrar til det praktiske fokuset i programmet og gir muligheter for plassering på relevante arbeidsplasser.

Term 1

 • Introduksjon til ingeniørvitenskap for samfunnsvitere, 15 studiepoeng
  • (For de med en bachelorgrad med minimum 180 hk / studiepoeng, inkludert minimum 90 hk / studiepoeng innen forsvar, krisehåndtering og sikkerhet).
 • Ledelse i offiserens profesjon for ingeniører, 7,5 studiepoeng
 • Krigføring og fleksibilitet, 7,5 studiepoeng
  • (For de med ingeniørbakgrunn.)
 • Teori for systemvitenskap for sikkerhet og forsvar, 15 studiepoeng
  • (Vanlig kurs.)

Term 2

 • Metoder for forsvarssystemer, 15 studiepoeng
 • Brukervennlighet og design av interaktive systemer, 4,5 studiepoeng
 • Konseptutvikling og systemteknikk, 10,5 studiepoeng

Vilkår 3 og 4

 • Introduksjon til folkerett, krig og teknologi, 3 studiepoeng
 • Strategisk styring av kapasitetsutvikling og materialforsyning, 7,5 studiepoeng
 • Masteroppgave, 30 studiepoeng

Eksempler på valgfag:

 • Et systemperspektiv for totalforsvar, 4,5 studiepoeng
 • Cyber Operations in Antagonistic Miljøer, 7,5 studiepoeng
 • Design av kommando- og kontrollsystemer, 7,5 studiepoeng
 • Internship, 12 studiepoeng
 • Internship, 15 studiepoeng
 • Logistisk støtte for forsvarssystemer, 7,5 studiepoeng
 • Operasjonelle og etiske aspekter ved autonome systemer, 7,5 studiepoeng
 • Trussel- og risikostyring, 7,5 studiepoeng
 • Våpeneffekt og beskyttelse mot våpeneffekt, 7,5 studiepoeng

Studieavgift og stipend for ikke-EU-søkere

Søkere som ikke er statsborgere i EU / EØS-land eller Sveits, må betale søknads- og skolepenger.

 • Søknadsavgift: 900 kr
 • Studieavgift: 105 000 kr per år (60 studiepoeng)

Hvis du har søkt på et kurs ved universitetet, som krever betaling av gebyrer, kan du søke universitetet om stipend.

Nøkkelord

 • Brukskode: FHS-P2005
 • Nivå: Avansert nivå
 • Studiepoeng: 120
 • Starter: Høst 2020
 • Startuke: uke 36
 • Sluttuke: Uke 22
 • Krav:
  • Alternativt: Bachelor i ingeniørfag eller tilsvarende. Alternativ to: En bachelorgrad med minimum 180 studiepoeng, inkludert minimum 90 studiepoeng innen forsvar, krisehåndtering og sikkerhet. Det stilles ytterligere krav til ferdigheter i matematikk som tilsvarer Ma 3b eller 3c, Fysikk tilsvarende Fy 2 og engelsk tilsvarende engelsk B / English 6 (Se www.universityadmissions.se for internasjonalt anerkjente engelsestester. Resultatene dine for å skrive og snakke bør være tilsvarer IELTS 6.5 eller mer).
 • Studiested: Normal
 • Sted: Stockholm
 • Språk Engelsk
 • Studietakt: 100%
 • utvalg:
 • Valget er basert på lik vekt på karakterer oppnådd på kvalifiserte universitetskurs og et personlig brev.
 • Annet:
 • Når du søker via www.universityadmissions.se, bør du laste opp all dokumentasjon som er nødvendig for å støtte kvalifiseringen din for programmet. Du bør også laste opp et personlig brev på engelsk, maksimalt 500 ord, som beskriver hvorfor du søker på programmet og din vurdering av hvordan din tidligere utdanning og / eller yrkeserfaring kan bidra til forsvars- og sikkerhetssektoren etter endt utdanning.
 • Avdeling: Institutt for militære studier
 • Type: Program
Sist oppdatert May 2020

Om skolen

The Swedish Defence University (SEDU) contributes to national and international security through research and education. We are a highly specialized university focussing on defense, crisis management, ... Les mer

The Swedish Defence University (SEDU) contributes to national and international security through research and education. We are a highly specialized university focussing on defense, crisis management, and security. Founded as an institution for higher military education within the Swedish Armed Forces, the SEDU today is an independent higher education institution that offers education at all academic levels - bachelor, master, and doctoral.- for civilian students as well as military officers. The Swedish Defence University educates all officers in the Swedish Armed Forces and is the driver of the academic development of the officer's profession. Minimér
Stockholm , Stockholm , Karlstad + 2 Mer Mindre