Master i organisasjonsledelse

Generelt

Programbeskrivelse

Siden opprettelsen har University Foundation of San Gil –UNISANGIL– oppdraget å bidra til utviklingen av samfunnet på lokalt og regionalt nivå med en global visjon, gjennom deltakelse i integrert dannelse av mennesker, produksjon og anvendelse av kunnskap og sosialt samspill I samsvar med dette prinsippet utvikler institusjonen faglige opplæringsprosesser på bachelor- og høyere nivå nivåer i samsvar med behovene og kravene i lokalsamfunnene og regionene der den er til stede.

Slik presenterer UNISANGIL Master in Organization Management, et akademisk program tilknyttet Fakultet for økonomiske og administrative vitenskaper, hvis opprinnelse er relatert til høykvalitetsakkreditering av studenter i forretningsadministrasjon (resolusjon 021081 av desember 2015 ) og offentlig regnskap (resolusjon 05421 av april 2015).

Dette akademiske programmet er et supplement til opplæringsprosessene som tilbys siden Specialization in Finance (San Gil - Chiquinquirá); Spesialisering i Strategic Financial Administration (Yopal); Spesialisering i strategisk markedsføring (San Gil - Chiquinquirá) og fordypning i konkurransekraft for turisme (San Gil). Dette utgjør en strategi for integrering og relevans av det akademiske tilbudet med de økonomiske, politiske og sosiale behovene ikke bare til San Gil, Yopal og Chiquinquirá som provinsielle utviklingssentre, men for alle de omkringliggende kommunene.

Som en mastergrad i dybden har programmet som formål å dykke ned i de spesifikke kunnskapsområdene relatert til toppledelse, organisasjon, retning og ledelse. Dette søker utvikling av ferdigheter som tillater løsning av problemer i organisasjoner, samt analyse av spesielle disiplinære, tverrfaglige og profesjonelle situasjoner som oppstår i det regionale og nasjonale miljøet.

Formålet

Målet med masterstudiet i ledelse av organisasjoner av UNISANGIL er: "Den integrerte opplæringen av master i seniorledelse, organisasjon, retning og ledelse, for løsning av organisasjonsproblemer".

misjon

Instrumentalisere og anvende kunnskapene som læres i organisasjoner, og utvikle gjennom sin læreplanstruktur evnen til kritikk, analyse, syntese og diskusjon, gjennom utdyping av kunnskap i seniorledelse, organisasjon, ledelse og ledelse, styrke utvikling og integrert vekst, i en regional og nasjonal sammenheng.

utsikt

I år 2022 er vi et masterprogram som er anerkjent på regionalt og nasjonalt nivå, for utvikling og forbedring av styringsstrategier, beslutningstaking og konfliktløsning; danne lærere med kritisk tenkning, ferdigheter og holdninger til anvendt forskning, som gjør det mulig å diagnostisere og løse organisatoriske problemer.126794_pexels-photo-3184291.jpeg fauxels / pexels

Curriculum

Semester I
lagt studiepoeng
Ledelse og organisasjonsledelse 3
Strategisk ledelse 2
Makroøkonomisk og økonomisk kontekst for organisasjoner 2
Økonomisk og regnskapsmessig styring av organisasjonen 3
Grad I Seminar 2
Totalt studiepoeng 12
Semester II
lagt studiepoeng
Strategisk styring av menneskelige ressurser 3
Organisasjonsvurdering 3
Design, organisasjons kreativitet og innovasjon 2
Beslutningsprosesser 2
Grad II-seminar 2
Totalt studiepoeng 12
Semester III
lagt studiepoeng
Internasjonal ledelse 3
Markedsføringsledelse 3
Organisasjonens juridiske sammenheng 2
Valgfritt seminar 2
Grad III-seminar 2
Totalt studiepoeng 12
Semester IV
lagt studiepoeng
Management Skills Workshop 3
Valgfritt seminar 3
Valgfritt seminar 3
Grad IV-seminar 3
Totalt studiepoeng 12

opptak Profile

UNISANGIL Master in Organization Management-programmet er rettet mot fire spesifikke befolkningstyper:

  1. Fagene ble uteksaminert fra UNISANGIL.
  2. Nyutdannede fra andre institusjoner for høyere utdanning i regionen eller landet.
  3. Spesialister fra forskjellige grener av kunnskap, enten fra UNISANGIL, eller fra andre institusjoner for høyere utdanning i regionen eller landet.
  4. De profesjonelle som besetter mellom- og høyt nivåstillinger i organisasjonene i regionen og landet, klar over behovet for integrert og systemisk organisasjonsvekst.

Alle søkere som skal forfølge mesteren vil ha et faglig og yrkesmessig intervju før opptak.

Graduate profil

Master in Organization Management, tar sikte på å trene ledere med strategisk tenking, fagpersoner med en visjon for fremtiden, skaper og innovatører, med kritiske posisjoner og som er i stand til å svare på fremtidens utfordringer og organisatoriske utfordringer.

Våre kandidater vil ha kunnskap om det nasjonale og internasjonale miljøet, om geopolitikk og om styring av potensielle verktøy som lar dem utvikle bedre kompetansenivå i organisasjoner.

Opptakskrav

  • Fotokopisertifikat eller lavere vitnemål
  • Fotokopi av identitetsdokumentet, utvidet til 150%
  • To (2) 3x4 fargebilder
  • Medlemskap eller EPS eller Sisben-kort
  • Send inn et intervju med fakultetets kandidatkoordinator

Sist oppdatert mars 2020

Om skolen

UNISANGIL es una entidad de educación superior centrada en la investigación, extensión y formación de su comunidad. Somos una institución de educación superior de origen y acción solidarios que contri ... Les mer

UNISANGIL es una entidad de educación superior centrada en la investigación, extensión y formación de su comunidad. Somos una institución de educación superior de origen y acción solidarios que contribuye al desarrollo de la sociedad en los ámbitos local y regional con visión global, mediante la participación en la formación integral de personas, la investigación y la interacción social. Minimér