Master of Science in Computer Vision

Generelt

Programbeskrivelse

Master of Science in Computer Vision

Etter fullført programkrav vil kandidaten kunne:

 1. Utstille omfattende og høyspesialisert kunnskap om datasyn i tråd med de underliggende matematiske og beregningsprinsipper.
 2. Utfør en kritisk litteraturundersøkelse og utvikle nye ideer ved å integrere flerfaglig kunnskap.
 3. Bruk avanserte ferdigheter for å løse problemer for å analysere, designe og utføre løsninger for de eksisterende og nye problemene i datasyn som både industri og akademia står overfor.
 4. Bli svært dyktig i å sette i gang, lede og fullføre mangefasetterte datavisjonsprosjekter, og kunne kommunisere konsepter, komplekse ideer og konklusjoner tydelig muntlig og i form av tekniske rapporter.
 5. Funksjon uavhengig og i et team for å håndtere problemer med datasyn under komplekse og uforutsigbare innstillinger i den virkelige verden.
 6. Demonstrere en grunnleggende forståelse av datavisjonsdisiplin på et avansert nivå som er egnet til å forfølge en doktorgrad. grad og bidra til nyskapende datamaskinvisjonsforskning for å produsere ny kunnskap eller ta ansvar for å lede innovative og effektive datamaskinvisjonsprosjekter i bransjen.
 7. Manifest den rette læringsholdningen under kurs og forskning som tydelig viser eierskap, personlig og teknisk vekst og ansvar.
 8. Forstå juridiske, etiske, miljømessige og sosiokulturelle konsekvenser av datavissteknologier, og kunne ta informerte og rettferdige avgjørelser om komplekse praktiske spørsmål.

Minimumskravene for programmet Master of Science in Computer Vision er 35 studiepoeng fordelt på følgende måte:

 • Kjernekurs: 4 kurs (15 studiepoeng)
 • Valgfag: 2 kurs (8 studiepoeng)
 • Forskningsoppgave: 1 emne (12 studiepoeng)

122036_structure-light-led-movement-158826.jpeg

Grunnleggende kurs

Master in Computer Vision er først og fremst en forskningsbasert grad. Hensikten med kursoppgaver er å utstyre studentene med riktig ferdighetssett, slik at de kan fullføre forskningsprosjektet (oppgaven). Studentene må ta COM701 som obligatorisk kurs. De kan velge tre kjernekurs fra et konsentrasjonsbasseng på seks i listen nedenfor:

Kode Kurstittel Kredittider
COM701 Forskningskommunikasjon og formidling 3
CV701 Menneskelig og datamaskinvisjon 4
CV702 Geometri for datavisjon 4
CV703 Gjenkjennelse og gjenkjenning av visuell gjenstand 4
MTH701 Matematiske grunnlag for kunstig intelligens 4
AI701 Kunstig intelligens 4
AI702 Dyp læring 4

Valgfag

Studentene skal velge minimum to valgfag, med totalt åtte (eller flere) studiepoeng (CH) fra en liste over tilgjengelige valgfag basert på interesse, foreslått forskningsoppgave og karriereperspektiver, i samråd med deres tilsynspanel. Valgfagene som er tilgjengelige for Master of Computer Vision er listet i tabellen nedenfor:

Kode Kurstittel Kredittider
MTH702 optimalisering 4
CS701 Avansert programmering 4
CS702 Datakonstruksjoner og algoritmer 4
DS701 Datautvinning 4
DS702 Big Data Processing 4
ML701 Maskinlæring 4
ML702 Avansert maskinlæring 4
ML703 Probabilistisk og statistisk inferens 4
NLP701 Natural Language Processing 4
NLP702 Avansert naturlig språkbehandling 4
NLP703 Talebehandling 4
CV704 Avansert datamaskinvisjon 4
CV705 Avansert 3D datamaskinvisjon 4
CV706 Nevrale nettverk for objektgjenkjenning og påvisning 4
HC701 Medisinsk avbildning: Fysikk og analyse 4

Forskningsoppgave

Masteroppgaveforskning utsetter studentene for et uløst forskningsproblem, der de er pålagt å foreslå nye løsninger og bidra til kunnskapsmassen. Studentene fortsetter en uavhengig forskningsstudie, under veiledning av et tilsynspanel, i en periode på 1 år.

Kode Kurstittel Kredittider
CV699 Mastergradsoppgave 12
Sist oppdatert mars 2020

Om skolen

The Mohamed bin Zayed University of Artificial Intelligence (MBZUAI) in Abu Dhabi, is a graduate-level, research-based academic institution that offers specialized degree programs for local and intern ... Les mer

The Mohamed bin Zayed University of Artificial Intelligence (MBZUAI) in Abu Dhabi, is a graduate-level, research-based academic institution that offers specialized degree programs for local and international students in the field of Artificial Intelligence. The MBZUAI aims to support the advancement of scientific research, development, transfer, and use of Artificial Intelligence through the introduction of MSc and Ph.D. programs that allow students to fulfill their intellectual potential in a state-of-the-art environment. The goal of the MBZUAI is to achieve academic and research excellence at the local, regional and international level, helping its students succeed in their career and leverage their acquired knowledge to tackle some of the greatest challenges of our time. Minimér