Masterprogram i programvareteknikk (120 studiepoeng)

Generelt

Programbeskrivelse

Analysere, tilpasse og bruke. Møt fremtidige behov med en bred kapasitet til å forstå programvareteknikk - fra start til slutt, og hvert skritt i mellom.

Studiet består av 120 studiepoeng og fører til en to-årig mastergrad.

På BTH

Lag programvare for å møte fremtidige utfordringer

Masterprogrammet i programvareteknikk møter de komplekse utfordringene som fremtidens programvareutviklere står overfor. Du skaffer deg en bred forståelse og kunnskapsbase gjennom utdanning og opplæring i avanserte konsepter innen programvareteknikk, som dekker hele utviklingsprosessen. Du lærer hvordan du konstruerer og tester programvareprodukter for å møte morgendagens utfordringer, med høye krav til effektivitet og kvalitet. Du lærer også hvordan du kan reflektere over og forbedre moderne utviklingsprosesser.

Fra start til slutt - hver prosess, trinn og handling

Utdanningen gir deg ferdighetene og kunnskapene som kreves for å konstruere programvaresystemer fra den første planleggingen og omfanget av prosjekter, til prosessen med utvikling, testing og levering av selve programvaresystemet. Kursene dekker både prosjektering og arbeidsmetodikk, og du vil studere emner som prosjektplanlegging, programvarekvalitet og forskningsmetodikk.

Etter BTH

Velg din fremtid - Utvikling eller forskning

Programmet er utviklet for å imøtekomme behovene til studenter, industri og akademia. Det har et sterkt fokus på å forberede deg til ansettelse i både næringsliv og forskningsorganisasjoner, og valgfag gir deg mulighet til å lage din unike ferdighetsprofil.

123053_photo-1565120130276-dfbd9a7a3ad7.jpgPeter G / Unsplash

fakta

 • Type instruksjon: On-campus, dag, heltid
 • Brukskode: BTH-90555
 • Studieperiode: 2020-august-31 til 2022-juni-05
 • Utdanningsnivå: Nivå
 • Hovedfelt: Software Engineering
 • Søknad: Søk via universityadmissions.se
 • Velkomstbrev: Link til velkomstbrev fra en ansvarlig lærer vil bli lagt ut her senest 3 uker før kurset begynner.
 • Sted: Karlskrona
 • Undervisningsspråk: Undervisningsspråket er engelsk.
 • Opptakskrav: En bachelorgrad - tre år (180 studiepoeng) av programvareingeniør, eller en bachelorgrad i informatikk. Gjennomførte studier som tilsvarer 90 studiepoeng klassifisert innen emnet programvareingeniør eller informatikk. Bachelorgraden må inneholde minst 30 studiepoeng på ett eller flere av følgende områder:
  Programmering, Objektorienterte systemer, Programvaredesign, Datakonstruksjoner og algoritmer, Datateknologi, Datakommunikasjon, Sanntidssystemer, Operativsystemer. I tillegg er det nødvendig med et fullført kurs på minst 7,5 studiepoeng i programvareteknikk eller et team software engineering prosjekt. Bachelorgraden må også inneholde minst 15 studiepoeng i matematikk. Engelsk B / Engelsk 6.
  Spesifikk valgbarhet på engelsk fra videregående for ikke-svenske studenter: TOEFL 575/90; IELTS 6,5 ingen seksjoner under 5.5, eller University of Cambridge og Oxford tester.

Programdistribusjon

123054_04.png

Curriculum

Semester 1

 • Obligatoriske kurs
  • Seminar-serie innen programvareteknikk
  • Programvarearkitekturer og kvalitet
  • Kravteknikk og produktstyring
  • Smidig og mager programvareutvikling

Semester 2

 • Obligatoriske kurs
  • Programvare beregninger
  • Forskningsmetodologier innen programvareteknikk og informatikk
  • Programvare testing
 • Valgfag
 • Multiprosessorsystemer
 • Beslutningsstøttesystemer
 • Matematisk statistikk

Semester 3

 • Valgfag
  • Maskinlæring
  • Brukt skyberegning og big data
  • Programmering i Unix miljø
  • Ytelsesoptimalisering
  • Programvaresikkerhet
  • Avansert emne innen programvareteknikk
 • Obligatoriske kurs
 • Styring av programvarekvalitet
 • Programvareutvikling og vedlikeholdsprosjekt

Semester 4

 • Obligatoriske kurs
  • Masteroppgave (120 studiepoeng) i software engineering

Læringsresultat

Etter gjennomføring av studiet skal studenten:

 • ha forståelse for problemer, teorier og utfordringer innen programvareutvikling i stor skala.
 • ha bred forståelse av metoder innen software engineering.
 • ha dyp metodekunnskap innen deler av programvareteknikk.
 • ha de nødvendige ferdighetene for å tilpasse tilgjengelige metoder til problemet.
 • ha evnen til å identifisere styrker og svakheter innen metoder, resultater samt utarbeide forbedringsforslag.
 • ha evnen til å lede undersøkelser ved bruk av passende vitenskapelige metoder.
 • ha evnen til kritisk å vurdere problemer, løsninger og resultater.
 • ha evnen til å ta en vitenskapelig tilnærming til arbeidet som utføres.
 • ha evnen til å reflektere over de etiske og sosiale aspektene ved Software Engineering.

Adgang

Opptakskriterier

(Dette avsnittet er en oversettelse fra svensk av den godkjente metoden, "Antagnings¬ordning", Dnr; BTH-1.2.1-0223-2017.)

Generell

Denne metoden har som formål å vurdere søkernes kompetanse for studier ved blant annet masterprogrammene i elektroteknikk, informatikk og programvareteknikk.

Baser for rangering av søker
 • Tidligere universitetsstudier og engelsk.
Detaljer om baser for valg:

Det første trinnet i rangeringsprosessen er en vurdering av relevansen av området og spesialiseringen av søkernes tidligere universitetsstudier til det anvendte programmet. Denne vurderingen er gjort i tre kategorier: minimal relevans = fortjenestepoeng 0, gjennomsnittlig relevans = fortjenestepunkt 0,5, høy relevans = fortjenestepoeng 1.

Til slutt normaliseres søkernes TEOFL- eller IELTS-nivå på engelsk til en verdi mellom 0 og 1, der 0 er minimumsnivået for å bestå forutsetningene for det anvendte programmet og 1 er testens maksimale nivå. Søkere som ikke er pålagt å bevise sine engelskkunnskaper med TOEFL- eller IELTS-tester, vil få meritteringspunkt 1.

Disse to verdipunktverdiene legges til en total verdi mellom 0 og 2.

Sist oppdatert mars 2020

Keystone-stipend

Se hvilke muligheter du kan få med et stipend fra oss

Om skolen

We conduct education and research at a high international level, focusing on the digitalization of society and innovation for sustainable growth. Characteristic of Blekinge Institute of Technology, BT ... Les mer

We conduct education and research at a high international level, focusing on the digitalization of society and innovation for sustainable growth. Characteristic of Blekinge Institute of Technology, BTH, is the close cooperation with trade, industry, and society, which permeates both education and research at regional, national and international level. Minimér
Karlskrona , Karlskrona , Karlskrona + 2 Mer Mindre