Masterstudium i romlig planlegging (60 studiepoeng)

Generelt

Programbeskrivelse

Få en dyp forståelse av romlig planlegging og tverrfaglige prosjekter. Forstå og planlegge for romlig planleggings fremtidige effekter på menneske og miljø.

Studiet består av 60 studiepoeng og fører til en mastergrad.

På BTH

Romlig planlegging som en hel og flerfaglig planlegging

Du blir her introdusert for den overordnede konteksten for fysisk planlegging, dens kulturarv og de forskjellige styringsformene i samfunnet. Du er opplært til å jobbe i tverrfaglige planprosjekter og fordype deg tematisk i de forskjellige utfordringene ved planlegging, inkludert bærekraft, likhet, rettferdighet og miljø.

Forståelse av sosiale, romlige og miljømessige effekter

Du bruker også den nyvunne kunnskapen din ved å undersøke resultatene av planleggingen i forskjellige geografiske sammenhenger. Dermed utvikler du en grundig forståelse av den sosiale, romlige og miljømessige effekten av politikk og planer. Studiet avsluttes med en masteroppgave.

Etter BTH

Avansert planlegging av fremtidige rom og miljøer

Med en mastergrad i romlig planlegging er du kvalifisert for arbeid i planleggingssammenhenger. I forskjellige roller har du kompetanse til å jobbe med forskjellige aspekter ved planlegging, men også med kritisk undersøkelse av konsekvensene.

123050_pexels-photo-416405.jpegPixabay / Pexels

fakta

 • Type instruksjon: On-campus, dag, heltid
 • Brukskode: BTH-9055
 • Studieperiode: 2020-august-31 til 2021-juni-06
 • Utdanningsnivå: Nivå
 • Hovedfag: romlig planlegging
 • Søknad: Søk via universityadmissions.se
 • Velkomstbrev: Link til velkomstbrev fra en ansvarlig lærer vil bli lagt ut her senest 3 uker før kurset begynner.
 • Sted: Karlskrona
 • Undervisningsspråk: Undervisningsspråket er engelsk.
 • Opptakskrav: Bachelorgrad (bestående av 180 studiepoeng) i miljøvitenskap, økologi, landmåling, sivilingeniør, trafikkteknikk, landskapsingeniører, arkitektonisk bevaring, arkitektur, landskapsarkitektur, romlig planlegging eller tilstøtende programmer. Engelsk 6.
  Spesifikk valgbarhet på engelsk fra videregående for ikke-svenske studenter: TOEFL 575/90; IELTS 6,5 ingen seksjoner under 5.5, eller University of Cambridge og Oxford tester.

Programdistribusjon

123051_03.png

Curriculum

Semester 1

 • Obligatoriske kurs
  • Introduksjon til romlig planlegging
  • Utfordringer i romlig planlegging

Semester 2

 • Obligatoriske kurs
  • Jobber i tverrfaglige planprosjekter
  • Gradprosjekt

Læringsresultat

 • kunne demonstrere bred kunnskap og forståelse for det tverrfaglige felt som romlig planlegging hører hjemme, der samfunnsvitenskap, naturvitenskap og teknologi møtes og blir sammenslått til romlig planlegging.
 • kunne demonstrere avansert kunnskap om fag, disipliner og kunnskapsområder som er relevante for å løse kvalifiserte oppgaver og kritisk undersøke designplaner og skriftlige dokumenter.
 • kunne demonstrere avansert kunnskap om forsknings- og utviklingsspørsmål i fysisk planlegging.
 • kunne demonstrere avansert metodisk kunnskap i planlegging og utforming av det romlige miljøet, og av oppgaver som er inkludert i arbeidsfeltet for romlig planlegging. på en reflekterende og analytisk måte, kunne demonstrere evnen til å integrere kunnskap fra testet praksis, fagområder og vitenskapelige felt som er relevante for behandlingen av komplekse planleggingsproblemer. Arbeid med planlegging og utforming av det romlige miljøet krever evne til å takle og evaluere situasjoner og problemer der informasjonen kan være begrenset.
 • kunne demonstrere evne til uavhengig og kreativt å identifisere og formulere problemer knyttet til planlegging og design, for eksempel sosiale, økonomiske, økologiske, demokratiske og estetiske problemstillinger, og med hensiktsmessige metoder på disse områdene planlegge og gjennomføre kvalifiserte oppdrag på et nivå som fremmer utvikling av det faglige området for fysisk planlegging.
 • kunne demonstrere evnen til å kommunisere og argumentere kunnskap og konklusjoner innen romlig planlegging med grupper og aktører som er berørt eller involvert i fysisk planlegging.
 • kunne demonstrere evnen til å gjøre vurderinger med hensyn til sosial, økonomisk og økologisk bærekraft innen området fysisk planlegging basert på testet praksis og tilgjengelig vitenskapelig kunnskap.
 • kunne demonstrere evnen til å ta etiske aspekter i betraktning når du arbeider med mennesker, institusjoner, organisasjoner og foreninger som er berørt av vitenskap og utvikling i romlig planlegging.

Adgang

Opptakskriterier

Metode 4 Relevant grad og engelsk.

Generell

Denne metoden har til hensikt å vurdere søkerens egnethet til å studere på masternivå i forhold til søkerens retning for Bachelorgrad og kunnskap om engelsk.

Utvalgskriterier
 • Tidligere høyere utdanning studier og engelsk.
Spesifikasjon av utvalgskriterier

Det første trinnet i prosessen består av en vurdering av relevansen av søkerens tidligere felt og retning fra en høyere utdanningsgrad for retningen for det anvendte programmet.

Vurderingen er utført i tre kategorier: minimal relevans gitt oppføringskrav = fortjeneste rating 0, gjennomsnittlig relevans = merit vurdering 0,5, høy relevans = merit vurdering 1.

Søkerens TOEFL - respektive IELTS nivåer av engelsk er endelig standardisert til en verdi mellom 0 og 1, hvor 0 er det minimale nivået som skal kvalifiseres og 1 er testets maksimale nivå.

Søkere som er unntatt fra å demonstrere sitt nivå på engelsk med TOEFL / IELTS-nivåer, får en merittvurdering på 1. Disse to verdiene legges til en samlet merittvurdering som kan variere mellom 0-2.

Sist oppdatert jan. 2020

Om skolen

We conduct education and research at a high international level, focusing on the digitalization of society and innovation for sustainable growth. Characteristic of Blekinge Institute of Technology, BT ... Les mer

We conduct education and research at a high international level, focusing on the digitalization of society and innovation for sustainable growth. Characteristic of Blekinge Institute of Technology, BTH, is the close cooperation with trade, industry, and society, which permeates both education and research at regional, national and international level. Minimér
Karlskrona , Karlskrona , Karlskrona + 2 Mer Mindre