Sverige

Studier i Sverige

Høyere utdanning i Sverige

Sverige er blant verdens ledende innen høyere utdanning, med tre skoler blant de 100 beste i verden i 2010, på rangeringen Academic Ranking of World Universities. Det er tre nivåer på høyere utdanning - bachelor, master og PhD eller forskning. Den svenske stat bidrar med om lag 80 prosent av kostnadene for høyere utdanning.

 

Hvorfor studere i Sverige?

Omtrent 600 masterprogrammer har undervisning på engelsk og rundt 30.000 internasjonale studenter studerer for tiden i Sverige.

Svenske universiteter oppmuntrer til kreativitet, personlig initiativ og selvstendighet. Det akademiske miljøet er avslappet, med uformelle relasjoner mellom studenter og forelesere. Studentene jobber ofte i små grupper og bruker mindre tid med foreleserne. Det er også vanlig at mastergprogrammer allierer seg med næringslivet for å gi studenten reelle erfaringer som utfyller de akademiske studiene.

 

Universiteter

Sverige har 14 offentlige universiteter og 20 statlige høgskoler, samt flere uavhengige institusjoner som Handelshögskolan i Stockholm. Det er mange spesialiserte skoler, for eksempel Kungliga Konsthögskolan og Kungliga Tekniska högskolan.

 

Undervisning og Programvarighet

Utvekslingsstudenter fra Sverige, Sveits, og EU/EØS betaler ikke skolepenger. I 2011 begynte universitetene å kreve skolepenger fra studenter fra andre land. Hver institusjon setter sin egen undervisningsavgift, fra ca 80.000 SEK til 140.000 SEK per år. Mastergrader i kunstfag kan være mye dyrere.

Den svenske regjeringen har innstiftet to stipendordninger for studenter som trenger økonomisk bistand. Et program er for studenter fra utviklingsland og dekker både skolepenger og levekostnader. Det andre programmet er for andre studenter fra utenfor EU/EØS og dekker bare skolepenger.

Ett års fulltidsstudium tilsvarer 60 studiepoeng som er kompatible med European Credit Transfer System (ECTS). Det er to alternative mastergrader:

 

1. "Masterexamen" krever to år og 120 studiepoeng, graden kan kun tildeles ved forskningsuniversiteter og institusjoner.
2. "Magisterexamen" krever kun 1 år og 60 studiepoeng, graden kan tildeles ved alle institusjoner for høyere utdanning.

 

Programlengden avhenger av akademisk disiplin og institusjonen som tilbyr graden.

 

Studieår

Studieåret består av to semestre, hver på ca 20 uker i lengden. Høstsemesteret går fra slutten av august til midten av januar, og vårsemesteret går fra midten av januar til juni.

 

Muligheter for den uteksaminerte

Bedrifter verdsetter nytenkningen, den praktiske erfaringen og samarbeidsevnene de nyutdannede ved svenske institusjoner er i besittelse av. Internasjonale studenter er velkomne til å bli i Sverige etter at utdannelsen er avsluttet hvis de kan finne arbeid, spesielt innen områder der det er mangel på arbeidskraft, som teknologi og regnskap.

 

Visumkrav

De fleste studenter fra utenfor EU/EØS som planlegger å bo i mer enn tre måneder, må ha oppholdstillatelse før de ankommer Sverige. Oppholdstillatelsen koster 1000 SEK, en utgift som ikke er refunderbar, i tillegg bør studentene vente med å søke om tillatelse før de har blitt tatt opp på et fulltidsstudium og betalt for sin første periode. For studenter som planlegger opphold på mindre enn tre måneder kreves bare visum. De spesifikke visumkravene varierer fra land til land.

Ikke-nordiske EU/EØS studenter kan oppholde seg i Sverige i mer enn tre måneder uten oppholdstillatelse, men må registrere seg hos migrasjonsverket innen tre måneder etter ankomst og fremvise bevis på studier innen høyere utdanning, helseforsikring og levekostnader.

 

Helseforsikring

Nordiske, sveitsiske, og studenter fra EU/EØS må ha helseforsikring i hjemlandet og skaffe europeisk helsetrygdkort. Sverige har gjensidige medisinske avtaler med en del land, så studentene bør undersøke om de har rett på fordeler av denne typen før de søker annen forsikring.

Studenter fra andre land er berettiget til å ta del i det svenske helsesystemets fordeler hvis de bor i Sverige i mer enn ett år for å studere. Dette tilbudet er ikke automatisk, studenten må registrere seg ved sitt lokale skattekontor og det kan ta flere måneder før tilbudet trer i kraft. Studenter som bor i mindre enn ett år må skaffe sin egen helseforsikring, men mange universiteter har programmer med lave kostnader for studenter.

 

Tips

Internasjonale studenter som trenger oppholdstillatelse bør planlegge sitt opphold i god tid, ettersom prosessen kan ta lang tid.

Selv om Sverige er medlem av EU, bruker landet fortsatt kroner (SEK) som valuta. Populære kredittkort som Visa, MasterCard og Eurocard er allment akseptert over hele landet.

Om Sverige

Sverige ligger i Nord-Europa og grenser til Finland, Norge, Østersjøen og Nordsjøen. Sverige er kjent for litteratur, film, mote, og et omfattende helsevesen. Gjennomsnittlig levealder for kvinner er 83,5 år og for menn 79,5 år, noe som er blant det lengste i verden. Store industrier omfatter blant annet tømmer, jernmalm, telekommunikasjon, biler, og legemidler.
 
Klimaet i Sverige

Sverige har et relativt mildt klima. I Stockholm er den gjennomsnittlige temperaturen i januar omtrent -3 grader C og gjennomsnittstemperaturen i juli er 17 kjølige grader. Selv om Stockholm ikke har mer enn bare ca 6 timer med dagslys i januar, er 18 timers dager vanlig om sommeren.
 
Kultur

Svensk kultur varierer avhengig av årstiden. Svenskene har en veldig aktiv livsstil og tilbringer de lyse dagene om sommeren med utendørs sport, friluftsteatre og musikkfestivaler. De mørke vinterkveldene lokker folk til innendørsaktiviteter som film. Svenskene er også kjent for å fremme bærekraftig livsstil, med vekt på økologisk mat, økologiske klær, gjenvinning, avfallshåndtering og energisparing.
 
Levekostnader

Minimum månedsutgift for en student (sett bort fra undervisning og avgifter) vil være ca 7000 SEK (ca 700 euro), hovedsakelig for mat og losji. Studentene er pålagt å bevise for det svenske migrationsverket at de har tilstrekkelige midler til å leve i Sverige. Gjeldende beløp per måned for ti måneder hvert år er 7300 SEK for studenten, 3500 SEK for en ektefelle, og 2100 SEK for hvert barn. Disse beløpene kan bli redusert for studenter som kan vise at de har gratis losji. Studentene har lov til å arbeide mens de går på skole.

Skoler

Skoler og universiteter i Sverige

Nettbaserte skoler og universiteter i Sverige