Keystone logo
Norge

Beste universiteter for Master Programmer i Norge 2023/2024

Antall institusjoner: 40
  • Kristiansand, Norge
  • Grimstad, Norge

  This program is only available as a second part of the Dual Degree Program after students. is only available via our highly accredited University...

  • Bologna, Italia
  • Trondheim, Norge

  This program is only available as a second part of the Dual Degree Program after students. is only available via our highly accredited University...

  • Oldenburg, Tyskland
  • Stavanger, Norge

  European Master in Migration and Intercultural Relations (EMMIR) er det første afrikansk-europeiske-asiatiske Erasmus Mundus-masterkurset i migrasjonsstudier og drives i fellesskap av tre afrikanske, fire europeiske og to asiatiske partnere, tilrettelagt av et bredere nettverk av assosierte partnere . EMMIR er et unikt studieprogram som fokuserer på migrasjon gjennom en interkulturell tilnærming, som utstyrer studentene med dype teoretiske og metodiske ferdigheter i migrasjonsstudier og oppmuntrer dem til å utføre feltarbeid primært i afrikanske, asiatiske og europeiske sammenhenger. Det er utformet som et tverrfaglig toårig masterprogram (120 stp) som tar for seg viktige samtidsspørsmål i et fortsatt fremvoksende studieretning.

  • Lillehammer, Norge

  Høgskolen INN ble etablert 1. januar 2017 etter en sammenslåing av Høgskolen i Hedmark og Høgskolen i Lillehammer. Den nye institusjonen opererer fra 6 campus lokalisert i Sørøst-Norge og huser til sammen 16.000 studenter.

  • Trondheim, Norge
  • Alesund, Norge
  • + 1 mer

  This program is only available as a second part of the Dual Degree Program after students. is only available via our highly accredited University...

  • Fornebu, Norge
  • Mecosta, USA
  • + 2 mer

  This program is only available as a second part of the Dual Degree Program after students. is only available via our highly accredited University...

  • Tromsø, Norge
  • Kirkenes, Norge
  • + 8 mer

  UiT The Arctic University of Norway er et mellomstort forskningsuniversitet som bidrar til kunnskapsbasert utvikling på regionalt, nasjonalt og internasjonalt nivå.

  • Trondheim, Norge
  • Toulon, Frankrike
  • + 2 mer

  University of Toulon ble grunnlagt i 1968 og er en tverrfaglig institusjon med 3 studiesteder. Universitetet tilbyr hundre forskjellige grader (unntatt medisinsk skole) og driver 15 forskningsenheter. University of Toulon er veletablert i hele regionen, og samarbeider tett med regionens sosiale og økonomiske institusjoner for å skreddersy sine akademiske programmer og forskningsaktiviteter til deres behov.

  • Jelenia Góra, Polen
  • Świerzawa, Polen
  • + 2 mer

  This program is only available as a second part of the Dual Degree Program after students. is only available via our highly accredited University...

  • Oslo, Norge

  This program is only available as a second part of the Dual Degree Program after students. is only available via our highly accredited University...

  • Ås Municipality, Norge

  NMBU har studiar og forsking som møter dei store globale spørsmåla om miljø, berekraftig utvikling, betre folke- og dyrehelse, klimautfordringar, fornybare energikilder, matproduksjon og areal- og ressursforvalting.

  • Majorstuen, Norge

  OsloMet er et urbant universitet med en mangfoldig akademisk profil og en tydelig internasjonal orientering. Gjennom forskningen vi driver og studentene vi utdanner, søker OsloMet å svare på samfunnets og arbeidsmarkedets behov. OsloMet er fremtidsrettet og forpliktet til å ta i bruk nye teknologier og innovative løsninger som forbedrer måten universitetet drives på.

  • Halden, Norge

  Høgskolen i Østfold har rundt 100 studier undervist i nye og moderne lokaler. Høgskolen har til sammen i underkant av 7000 studenter. Det er nærmere 3.600 ordinære studenter ved campus Halden, nærmere 2.400 ordinære studenter ved campus Fredrikstad, og nærmere 1.000 studenter tar etter- og videreutdanning i regi av HiØ VIDERE (Senter for etterutdanning) ved begge studiestedene.

  • Grünerløkka, Norge

  This program is only available as a second part of the Dual Degree Program after students. is only available via our highly accredited University...

  • Bergenhus, Norge

  Fakultet for kunst, musikk og design (KMD) samler ledende fagmiljø, som tilbyr forskningsbasert utdanning på bachelor-, master- og ph.d.-nivå. Vi utvikler kunnskap gjennom forskning og kunstnerisk utviklingsarbeid. Vi utdanner framtidens kunstnere, designere, utøvende musikere, komponister, musikkterapeuter, musikkvitere, kuratorer, musikk- og kunstpedagoger. Vi samarbeider med relevante institusjoner, lokalt, nasjonalt og internasjonalt.