Keystone logo
Sverige

Studer Master i Sverige 2024

Studer i Sverige

Sverige ligger i Nord-Europa og grenser til Finland, Norge, Østersjøen og Nordsjøen. Sverige er kjent for litteratur, film, mote, og et omfattende helsevesen. Gjennomsnittlig levealder for kvinner er 83,5 år og for menn 79,5 år, noe som er blant det lengste i verden. Store industrier omfatter blant annet tømmer, jernmalm, telekommunikasjon, biler, og legemidler.

Klimaet i Sverige

Sverige har et relativt mildt klima. I Stockholm er den gjennomsnittlige temperaturen i januar omtrent -3 grader C og gjennomsnittstemperaturen i juli er 17 kjølige grader. Selv om Stockholm ikke har mer enn bare ca 6 timer med dagslys i januar, er 18 timers dager vanlig om sommeren.

Kultur

Svensk kultur varierer avhengig av årstiden. Svenskene har en veldig aktiv livsstil og tilbringer de lyse dagene om sommeren med utendørs sport, friluftsteatre og musikkfestivaler. De mørke vinterkveldene lokker folk til innendørsaktiviteter som film. Svenskene er også kjent for å fremme bærekraftig livsstil, med vekt på økologisk mat, økologiske klær, gjenvinning, avfallshåndtering og energisparing.

Levekostnader

Minimum månedsutgift for en student (sett bort fra undervisning og avgifter) vil være ca 7000 SEK (ca 700 euro), hovedsakelig for mat og losji. Studentene er pålagt å bevise for det svenske migrationsverket at de har tilstrekkelige midler til å leve i Sverige. Gjeldende beløp per måned for ti måneder hvert år er 7300 SEK for studenten, 3500 SEK for en ektefelle, og 2100 SEK for hvert barn. Disse beløpene kan bli redusert for studenter som kan vise at de har gratis losji. Studentene har lov til å arbeide mens de går på skole.

Veksle penger

Grunnleggende månedlige levekostnader

 • Leie i felles leilighet

  428
 • Andel av verktøy

  30
 • Internett-abonnement

  28
 • Lokal transport

  74

Eksempel på livsstilskostnad

 • Hurtigmatkombo

  8
 • Kinobillett

  13
 • Litt lokalt øl

  6

Om Sverige

Høyere utdanning i Sverige

Sverige er blant verdens ledende innen høyere utdanning, med tre skoler blant de 100 beste i verden i 2010, på rangeringen Academic Ranking of World Universities. Det er tre nivåer på høyere utdanning - bachelor, master og PhD eller forskning. Den svenske stat bidrar med om lag 80 prosent av kostnadene for høyere utdanning.

Hvorfor studere i Sverige?

Omtrent 600 masterprogrammer har undervisning på engelsk og rundt 30.000 internasjonale studenter studerer for tiden i Sverige.

Svenske universiteter oppmuntrer til kreativitet, personlig initiativ og selvstendighet. Det akademiske miljøet er avslappet, med uformelle relasjoner mellom studenter og forelesere. Studentene jobber ofte i små grupper og bruker mindre tid med foreleserne. Det er også vanlig at mastergprogrammer allierer seg med næringslivet for å gi studenten reelle erfaringer som utfyller de akademiske studiene.

Universiteter

Sverige har 14 offentlige universiteter og 20 statlige høgskoler, samt flere uavhengige institusjoner som Handelshögskolan i Stockholm. Det er mange spesialiserte skoler, for eksempel Kungliga Konsthögskolan og Kungliga Tekniska högskolan.

Undervisning og Programvarighet

Utvekslingsstudenter fra Sverige, Sveits, og EU/EØS betaler ikke skolepenger. I 2011 begynte universitetene å kreve skolepenger fra studenter fra andre land. Hver institusjon setter sin egen undervisningsavgift, fra ca 80.000 SEK til 140.000 SEK per år. Mastergrader i kunstfag kan være mye dyrere.

Den svenske regjeringen har innstiftet to stipendordninger for studenter som trenger økonomisk bistand. Et program er for studenter fra utviklingsland og dekker både skolepenger og levekostnader. Det andre programmet er for andre studenter fra utenfor EU/EØS og dekker bare skolepenger.

Ett års fulltidsstudium tilsvarer 60 studiepoeng som er kompatible med European Credit Transfer System (ECTS). Det er to alternative mastergrader:

1. "Masterexamen" krever to år og 120 studiepoeng, graden kan kun tildeles ved forskningsuniversiteter og institusjoner.
2. "Magisterexamen" krever kun 1 år og 60 studiepoeng, graden kan tildeles ved alle institusjoner for høyere utdanning.

Programlengden avhenger av akademisk disiplin og institusjonen som tilbyr graden.

Studieår

Studieåret består av to semestre, hver på ca 20 uker i lengden. Høstsemesteret går fra slutten av august til midten av januar, og vårsemesteret går fra midten av januar til juni.

Muligheter for den uteksaminerte

Bedrifter verdsetter nytenkningen, den praktiske erfaringen og samarbeidsevnene de nyutdannede ved svenske institusjoner er i besittelse av. Internasjonale studenter er velkomne til å bli i Sverige etter at utdannelsen er avsluttet hvis de kan finne arbeid, spesielt innen områder der det er mangel på arbeidskraft, som teknologi og regnskap.

Visumkrav

De fleste studenter fra utenfor EU/EØS som planlegger å bo i mer enn tre måneder, må ha oppholdstillatelse før de ankommer Sverige. Oppholdstillatelsen koster 1000 SEK, en utgift som ikke er refunderbar, i tillegg bør studentene vente med å søke om tillatelse før de har blitt tatt opp på et fulltidsstudium og betalt for sin første periode. For studenter som planlegger opphold på mindre enn tre måneder kreves bare visum. De spesifikke visumkravene varierer fra land til land.

Ikke-nordiske EU/EØS studenter kan oppholde seg i Sverige i mer enn tre måneder uten oppholdstillatelse, men må registrere seg hos migrasjonsverket innen tre måneder etter ankomst og fremvise bevis på studier innen høyere utdanning, helseforsikring og levekostnader.

Helseforsikring

Nordiske, sveitsiske, og studenter fra EU/EØS må ha helseforsikring i hjemlandet og skaffe europeisk helsetrygdkort. Sverige har gjensidige medisinske avtaler med en del land, så studentene bør undersøke om de har rett på fordeler av denne typen før de søker annen forsikring.

Studenter fra andre land er berettiget til å ta del i det svenske helsesystemets fordeler hvis de bor i Sverige i mer enn ett år for å studere. Dette tilbudet er ikke automatisk, studenten må registrere seg ved sitt lokale skattekontor og det kan ta flere måneder før tilbudet trer i kraft. Studenter som bor i mindre enn ett år må skaffe sin egen helseforsikring, men mange universiteter har programmer med lave kostnader for studenter.

Tips

Internasjonale studenter som trenger oppholdstillatelse bør planlegge sitt opphold i god tid, ettersom prosessen kan ta lang tid.

Selv om Sverige er medlem av EU, bruker landet fortsatt kroner (SEK) som valuta. Populære kredittkort som Visa, MasterCard og Eurocard er allment akseptert over hele landet.

Visumkrav

 1. Korttidsvisum - hvis du kommer til Sverige for mindre enn tre måneder.
 2. Langtidsvisum type D (oppholdstillatelse for studier) - hvis du planlegger å bli i Sverige i mer enn tre måneder.

Hva slags visum trenger du?

Visumnavn

Visum for kort opphold; Visum for lengre opphold type D

Pris og valuta

SEK 1000

Gebyret for søknad om studentvisum er for tiden 1000 SEK.

Hvem kan søke om visum?

Statsborgere fra EU/EØS/Nordens fylker kan bo og studere i Sverige uten oppholdstillatelse eller visum.

Statsborgere i Sveits må søke om visum hvis studiet varer lenger enn tre måneder. De kan imidlertid begynne på studiene umiddelbart etter ankomst til Sverige eller søke før universitetsopptaket kunngjøres.

Studenter som er statsborgere i land utenfor EU eller EØS og ønsker å studere i Sverige vil kreve studentvisum eller oppholdstillatelse. Hvis du har tenkt å bli i Sverige i mindre enn tre måneder, trenger du visum i tilfelle du ikke er statsborger i et av de landene som er unntatt fra visumplikt i Sverige. Hvis studiet ditt vil vare i mer enn tre måneder, må du ha oppholdstillatelse for å reise inn og studere i Sverige.

For å være kvalifisert for oppholdstillatelse må du ha tatt opp til fulltidsstudier på et program eller emne som krever at du er tilstede ved universitetet eller høgskolen.

Hvor kan du søke?

Online / svensk ambassade eller konsulat

Etter å ha fullført visumsøknadsprosessen på nettet, må du avtale med den svenske ambassaden eller konsulatet for et intervju, for å bli fotografert og tatt fingeravtrykk, og for å motta oppholdstillatelseskortet ditt.

Nettsted:https://www.migrationsverket.se/English/Private-individuals/Studying-in-Sweden.html

Hvordan lage søknaden?

For å søke om oppholdstillatelse for studier, må du:

 • Betal ditt første avdrag på studieavgiften.
 • Forbered din støttedokumentasjon. Dette inkluderer kopier av pass og opptaksbrev samt bevis på at du kan forsørge deg selv økonomisk i løpet av din tid som student i Sverige. Hvis du skal bo i Sverige i mindre enn ett år, trenger du også bevis på omfattende helseforsikring.
 • Send inn nettsøknaden.
 • Betal søknadsgebyret.

Du finner full oversikt over nødvendig dokumentasjon her: https://www.migrationsverket.se/English/Private-individuals/Studying-in-Sweden/Universities-and-university-college.html

Når bør du søke?

Siden søknadsprosessen for oppholdstillatelse kan være lang, bør du søke så snart du har mottatt varsel om opptak. Gjeldende ventetid for oppholdstillatelse for studier er tre måneder eller mer, så sørg for å sende inn søknaden så raskt som mulig etter at du har betalt ditt første studieavgiftstermin. En papirsøknad tar mye lengre tid enn en elektronisk søknad, så søk på nett hvis mulig.

Visum og oppholdstillatelser for internasjonale studenter i Sverige avhenger av varigheten av studiet ditt.

Behandlingstid

3 Months

Arbeidsmuligheter

Som EU-borger har du rett til å jobbe i Sverige uten arbeidstillatelse.

Ikke-EU/EØS-borgere trenger arbeidstillatelse. Arbeidsgiveren i Sverige vil søke om arbeidstillatelse på dine vegne.

Du har lov til å jobbe uten timebegrensninger, men det anbefales ikke å forsømme studiene. Du må bevise at du har gjort studiefremgang og vise tilfredsstillende faglige resultater.

Timer per uke

0

Hvorfor trenger du denne typen visum?

Din visumsøknad kan bli avvist hvis du ikke kan vise bevis på de nødvendige midlene, eller hvis du oppgir uriktige eller ufullstendige dokumenter.