Keystone logo
USA

Studer Master i USA 2024

Studer i USA

USA ligger på den nordlige halvkule i Nord-Amerika, like sør for Canada og nord for den meksikanske grensen. Det består av 50 delstater: 48 stater innad i landet, i tillegg til Alaska og Hawaii.

USA er kjent for å verdsette personlig frihet; ytringsfriheten og religionsfriheten er viktige friheter, det er også retten til å føre en livsstil som er uavhengig av regjeringen og ikke begrenset av loven, så lenge man også respekterer andres rettigheter. Den bygger på USAs grunnlov og er støttet opp av uavhengighetserklæringen, undertegnet i 1776, som erklærte USAs uavhengighet fra Storbritannia. USA er kjent for et bredt spekter av høyere utdanning, rik kultur og kunst, i tillegg til lover som respekterer mannen i gata. Alle som kommer til USA er forventet å respektere lovene, men de vil også finne et åpent og inkluderende samfunn med mange muligheter for folk av alle nasjonaliteter.

Klima

Klimaet er USA er varmt om sommeren generelt, selv om det er kjøligere dager i Colorado og i de nordlige statene. Floridas gjennomsnittstemperatur ligger rundt 18°C om vinteren, med mindre en kaldfront setter inn. De sentrale sørlige statene er kjent for sine vår- og sommerstormer, hvorav noen kan være alvorlige. Disse forekommer oftest i Texas og Oklahoma, og i slettestatene. I Arkansas og Tennessee er årstidene mer tradisjonelle, man har det kaldt om vinteren og varmt i sommermånedene.

Samfunn og levekostnader

Samfunnet i USA er like mangfoldig som landet selv. Det finnes ikke noe kastesystem, selv om noen kanskje ville hevde det, gitt dagens økonomi. Det finnes mange gründere og velstående enkeltpersoner som har skapt sin egen formue, og det finnes fabrikkarbeidere som tjener minstelønn.

Levekostnadene har økt i USA de siste årene, men varierer fra stat til stat. Levekostnadene i California er mye høyere enn i Arkansas, for eksempel. Mye av dette avhenger også av hvilket område i staten du bor i. I likhet med landet selv finnes det velstående områder, områder som er fattigere, og mange i mellom.

USA er et stort land med mange friheter for de som velger å studere eller bo der. Å studere i USA byr på mange spennende muligheter. Dagens utfordringer i landet inkluderer økonomi, pedagogiske utfordringer, og sikkerhet - men USA bestreber seg på å tilby en bedre livsstil for alle som ønsker å bo der.


Helseforsikring

Studenter kan være berettiget til å ta del i en helseforsikringsplan for studenter, eller de kan finne sin egen plan utenfor arbeidsgivers nettverk. Mens helseforsikringskostnadene for tiden er høye, er det et bredt utvalg av helseplaner å velge mellom hos forsikringsselskapene. Mye av denne informasjonen finnes på nettet og gratis estimater er alltid tilgjengelig. Noen skoler tilbyr planer du kan være på så lenge du går på skolen. Sjekk med universitetet ditt hvilke tilbud de har før du melder deg opp.

Veksle penger

Grunnleggende månedlige levekostnader

 • Leie i felles leilighet

  944
 • Andel av verktøy

  65
 • Internett-abonnement

  65
 • Lokal transport

  64

Eksempel på livsstilskostnad

 • Hurtigmatkombo

  9
 • Kinobillett

  12
 • Litt lokalt øl

  5

Om USA

Høyere utdanning i USA

Høyere utdanning i USA er tilgjengelig for alle som velger det. Studieavgiftene kan være høye, men det finnes mange muligheter for økonomisk støtte, som lån og ulike tilskudd og stipender. Folk reiser ofte til USA på jakt etter ulike alternativer for høyere utdanning.

Å studere i USA gir en rik kulturell og sosial opplevelse, samt en helhetlig og god tilnærming til utdannelsen som ikke er like lett å finne andre steder. USA tilbyr en komplett meny av høyere utdanninger som forbereder studentene på livet etter studiene, slik at de kan velge å enten bo i USA eller returnere til hjemlandet etter endt utdannelse.

Noen av de mest prestisjetunge universitetene i USA er Harvard, Yale og Stanford, men hver stat har mange andre universiteter med bredt studietilbud og spesialisering innen valgte felt. UCLA i Los Angeles er for eksempel kjent for sine gode filmprogram, men Stephen Spielberg og George Lucas gikk på California State University, et godt eksempel på hvordan du ikke trenger å gå på et toppuniversitet for å få en god utdannelse.

Studieårets oppbygning

Studieåret i USA begynner vanligvis om høsten, som regel i slutten av august, men noen semestre kan begynne tidligere. Noen deler det akademiske året i to semestre, noen i fire kvartaler, og noen i trimestre. Det er viktig at studentene som kommer til USA har alt på det rene, så de bør sjekke med universitetet de planlegger å gå på for datoer og starttidspunkt.

Skolepenger og lengden på studiet

Skolepenger varierer fra universitet til universitet, så sjekk med den skolen du har tenkt å gå på for eksakte kostnader. Varigheten av graden varierer også, avhengig av hvilken grad du har tenkt å ta. For eksempel tar CNA graden bare om lag et og et halvt år, mens Pre-Law tar tre til fire år i de fleste tilfeller.

Studiemuligheter for internasjonale studenter

Internasjonale studenter kan velge fra et bredt spekter av kurs og karriereveier, som gir god læring og muligheter for å fremme karrieren ved retur til hjemlandet. Det finnes også mange internasjonale studentgrupper tilgjengelig på campus på amerikanske skoler.

Utdanning fra USA gjør elevene i stand til å fortsette sitt søk etter kunnskap utover sine ordinære studier og gir dem mulighet til å søke en avansert karriere, å arbeide med forskning og utvikling.

Studentvisum

Studentvisum er nødvendig og det må være oppdatert på ankomsttidspunktet. Finn ut om du må ha F-1 eller M-1 visum - dette avhenger av ditt spesifikke studium. Den amerikanske ambassaden er det beste stedet å kontakte for å få tak i denne informasjonen. Det er vanligvis også informasjon på skolenes hjemmeside som forklarer visumprosessen for den aktuelle institusjonen. Pass på at du forstår denne før du melder deg opp.

Visumkrav

1) F-visum - Denne typen visum er for internasjonale studenter som har til hensikt å ta en akademisk grad ved en akkreditert amerikansk høyskole eller universitet eller å studere engelsk ved et universitet eller intensivt engelskspråklig institutt. Det er tre typer F-visum:

 • F-1 visum for heltidsstudenter;
 • F-2-visum for pårørende av F-1-visuminnehavere (ektefelle og ugifte barn under 21 år, inkludert ektepar av samme kjønn);
 • F-3-visum for 'grensependlere' – meksikanske og kanadiske studenter som bor i opprinnelseslandet mens de går på del- eller heltidsskole i USA.

2) M-visum - Denne typen visum er for internasjonale studenter som ønsker å delta i ikke-akademiske eller yrkesfaglige studier eller opplæring ved en institusjon i USA. Det er tre typer M-visum:

 • M-1-visum for studenter som deltar i yrkesfaglige eller ikke-akademiske studier;
 • M-2-visum for pårørende av M-1-visuminnehavere;
 • M-3-visum for 'grensependlere' som i F-3-visum, men for yrkesfaglige eller ikke-akademiske studier.

3) J-visum – Denne typen visum er for internasjonale utvekslingsbesøkende som deltar i programmer i USA som fremmer kulturell utveksling. Alle søkere må oppfylle kvalifikasjonskriteriene for det aktuelle programmet og være sponset av en privat sektor eller et statlig program. Innehavere av J-visum oppholder seg vanligvis i USA i en kort periode, kanskje ett eller to semestre. J-1 visuminnehavere må returnere til hjemlandet i minst to år på slutten av utvekslingsbesøksprogrammet. Det finnes to typer J-visum:

 • J-1 visum for utvekslingsstudenter på et relevant utvekslingsprogram;
 • J-2-visum for pårørende av J-1-visuminnehavere.

Hva slags visum trenger du?

Visumnavn

F visum; M visum; J visum

Pris og valuta

USD 200

Du må betale SEVIS-avgiften (200 USD), som dekker kostnadene for datasystemet som brukes til å registrere oppholdet ditt i USA. Gå til https://fmjfee.com/index.html for å betale gebyret og sørg for at du skriver ut en kopi av kvitteringen og tar den med til visumintervjuet. Du må betale SEVIS-avgiften minst tre dager før datoen for visumintervjuet ditt.

Du må også betale ytterligere USD 160 for visumsøknadsgebyret i ditt land ved den amerikanske ambassaden eller konsulatet eller i en bank som ambassaden utpeker.

Hvem kan søke om visum?

Alle internasjonale studenter som kommer for å studere i USA må søke om F Visa, J Visa eller M Visa.

Hvor kan du søke?

på nett

Hver amerikanske ambassade har et nettsted som gir instruksjoner om hvordan du kan avtale et visumintervju og annen informasjon om visumsøknadsprosessen.

Nettsted:http://www.usembassy.gov/

Hvordan lage søknaden?

 1. Først vil skolen eller universitetet sende deg et skjema som bekrefter at du har blitt akseptert ved en institusjon som er autorisert av US Citizenship and Naturalization Service (USCIS) til å registrere ikke-immigrantstudenter
 2. For det andre må du avtale et visumintervju og betale noen påkrevde avgifter.
 3. For det tredje bruker USA et nytt visumsøknadsskjema for ikke-immigranter, DS-160, som skal fylles ut online. Dette skjemaet erstatter alle de andre skjemaene.
 4. For det fjerde, forbered deg på visumintervjuet ditt. Det er avgjørende at du søker om visum i god tid, da dette vil gi deg ekstra tid dersom det oppstår forsinkelser ved ambassaden, eller hvis du ønsker å anke en avgjørelse ved avslag. Hva du har på deg er viktig, og forretningsantrekk er passende.

Dokumentene som trengs for visumintervjuet ditt kan omfatte:

 • Pass gyldig i minst seks måneder utover oppholdsperioden i USA. Du må kanskje også ta med alle dine nåværende og gamle pass.
 • Signert SEVIS-skjema I-20 eller DS-2019 (inkludert individuelle skjemaer for ektefelle/barn)
 • Skjema DS-7002 (kun for J-1 Trainee- og Internvisumsøkere)
 • SEVIS gebyr kvittering
 • DS-160 søknadsbekreftelsesside med strekkode og applikasjons-ID-nummer
 • Kvittering for bekreftelse på MRV-gebyr
 • Utskrevet kopi av avtalebrev for visumintervju
 • 1-2 bilder i formatet forklart i bildekravene.

Du bør også være forberedt på å levere følgende dokumenter:

 • Karakterutskrifter og vitnemål fra tidligere institusjoner deltok
 • Poeng fra standardiserte tester som kreves av utdanningsinstitusjonen som TOEFL, LSAT, GRE, GMAT, etc.
 • Finansielle bevis som viser at du eller din sponsor (dvs. foreldre eller en offentlig sponsor) har tilstrekkelige midler til å dekke undervisning, reise og levekostnader under oppholdet i USA.

Du kan også ta med en egen skriftlig liste over alle dine tidligere arbeidsgivere og skoler du har gått på som referanse.

Når bør du søke?

Å søke om et amerikansk studentvisum kan være en lang prosess, så sørg for at du begynner å forberede deg i god tid – minst tre til fem måneder før kurset skal starte. Studentvisum kan utstedes opptil 120 dager før datoen på skjemaet I-20. Utvekslingsbesøksvisum kan utstedes når som helst før datoen på DS-2019.

Behandlingstid

3 Months

Arbeidsmuligheter

F1- og J1-visumet gir mulighet for ansettelse i USA under oppholdet, mens M1-visumet ikke gjør det. Studenter med F-1-visum kan jobbe på campus i 20 timer i uken eller mindre. Studenter som ønsker å jobbe lengre timer og utenfor campus må få forhåndsgodkjenning fra US Citizenship and Immigration Services (USCIS). J-2 visuminnehavere kan be om arbeidstillatelse fra USCIS. Innehavere av F-2 og M-visum har ikke lov til å jobbe og må sikre seg et passende arbeidsvisum hvis de søker arbeid.

Timer per uke

0

Hvorfor trenger du denne typen visum?

Den vanligste årsaken til at en student- eller utvekslingsbesøkssøknad blir avslått, er at personen som søker om visumet ikke har bevist overfor visumansvarlig at de vil returnere til landet sitt når de fullfører studiene i USA Hvis du får avslag på visum det kan være noe du kan gjøre for å omgjøre avslaget, og du kan klage på avgjørelsen. I de fleste tilfeller må du levere tilleggsdokumentasjon som ikke ble presentert med den opprinnelige søknaden.