Keystone logo
Brown University

Brown University

Brown University

Introduksjon

Brown er et ledende forskningsuniversitet som skiller seg ut for sin studentsentrerte læring og dype følelse av hensikt. Våre studenter, fakultetet og ansatte er drevet av ideen om at arbeidet deres vil ha innvirkning i verden. Brown ble grunnlagt i 1764, og er et ledende forskningsuniversitet hjem til verdenskjente fakulteter, og også en nyskapende utdanningsinstitusjon der studentenes nysgjerrighet, kreativitet og intellektuelle glede driver akademisk fortreffelighet.

Ånden til det åpne pensum for undergraduate infuserer alle aspekter ved universitetet. Brown er et sted hvor streng vitenskap, kompleks problemløsning og service til allmennheten er definert av intenst samarbeid, intellektuell oppdagelse og arbeid på måter som overskrider tradisjonelle grenser. Providence, Rhode Island – Browns hjem i mer enn to og et halvt århundre – er et pulserende sted å bo, jobbe og studere, et stimulerende knutepunkt for innovasjon og en by rik på kulturelt mangfold.

English Language Requirements

Sertifiser dine engelskkunnskaper med Duolingo English Test! DET er en praktisk, rask og rimelig online engelsktest akseptert av over 4000 universiteter (som dette) rundt om i verden.

Opptakskrav til programmet

Vis ditt engasjement og din vilje til å lykkes på handelshøyskolen ved å ta GMAT-eksamenen – den mest brukte eksamenen for opptak som måler dine kritiske tenkning og resonneringsevner.

Last ned GMAT-miniquizen for å få en smak av spørsmålene du finner i eksamen.

Steder

  • College Hill

    College Hill, USA

    Spørsmål