Keystone logo
© Prague Film School / Ali Shreim
Czech University of Life Sciences - Faculty of Environmental Sciences

Czech University of Life Sciences - Faculty of Environmental Sciences

Czech University of Life Sciences - Faculty of Environmental Sciences

Introduksjon

Det miljøvitenskapelige fakultet ble opprettet 1. juli 2007 på grunnlag av samtykke fra akkrediteringskommisjonen i Kunnskaps-, ungdoms- og idrettsdepartementet (20. juni 2007), og godkjenning fra CULS Academic Senatet (26. juni 2007). Fakultetet er delt inn i seks avdelinger som dekker hele fagfeltet utdanning og realfag ved fakultetet. I følge Bologna-erklæringen implementerer fakultetet fullt ut et tredelt system av studier og kombinerer en økologisk og landskapsseksjon i seg selv.

avdelinger

  • Institutt for anvendt geoinformatikk og arealplanlegging
  • Avdeling for arealbruk og utbedring
  • Institutt for økologi
  • Institutt for anvendt økologi
  • Institutt for miljøgeovitenskap
  • Institutt for vannressurser og miljømodellering

Fakultetet tilbyr for tiden akkrediterte studieretninger på tsjekkiske og engelske språk i bachelor-, videregående master- og doktorgradsstudier.

Steder

  • Prague

    Faculty of Environmental Sciences Kamýcká 1176 , 16521, Prague

Spørsmål