Keystone logo
EU-CONEXUS - European University for Smart Urban Coastal Sustainability

EU-CONEXUS - European University for Smart Urban Coastal Sustainability

EU-CONEXUS - European University for Smart Urban Coastal Sustainability

Introduksjon

EU-CONEXUS - European University for Smart Urban Coastal Sustainability er en integrert transnasjonal institusjon for høyere utdanning og forskning.

Oppdrag

EU-CONEXUS - European University for Smart Urban Coastal Sustainability er forpliktet til å skape et nytt institusjonelt rammeverk for høyere utdanning i Europa som muliggjør en virkelig europeisk måte å studere og utføre forskning på gjennom institusjonell tilpasning og sømløs mobilitet for alle.

Syn

EU-CONEXUS - European University for Smart Urban Coastal Sustainability er en integrert transnasjonal institusjon for høyere utdanning og forskning som dekker smart urban bærekraftig kystutvikling fra et helhetlig perspektiv. Det tematiske fokuset skaper en unik konkurransefordel for EU-CONEXUS - European University for Smart Urban Coastal Sustainability som er godt posisjonert for å samle og bygge på komplementær tematisk ekspertise fra alle partnerne og regionale økosystemer, gjennom tverr- og tverrfaglige tilnærminger.

Perfekt distribuert over hele Europa, dekker campus alle europeiske kyster. Studenter, lærere, forskere og ansatte studerer, underviser, driver forskningsaktiviteter, innoverer og jobber i europeisk skala.

Mål

 • Å gi felles europeiske grader og felles europeiske vitnemål
 • 50 % mobilitet for studenter og akademisk personell
 • En europeisk høyere utdanning interuniversitets 'campus' basert på en stadig tettere akademisk og administrativ integrasjon
 • Å integrere bachelor-, master- og ph.d.-program som skal kombinere styrkene innen utdanning, forskning og innovasjon
 • Å integrere tverrfaglige, flerspråklige og innovative felles utdanningsprogrammer
 • Å nærme utdanning og forskning til næringsliv og offentlig politikkutforming
 • Å bli den globale lederen innen høyere utdanning og forskning innen smart urban kystbærekraft, med et perspektiv om utvidelse utover størrelsen på det grunnleggende konsortiet

Campus funksjoner

EU-CONEXUS - European University for Smart Urban Coastal Sustainability campusene er lokalisert over hele Europa:

La Rochelle Université

+33 5 86 56 22 02 23 avenue Albert Einstein BP 33060 - 17031 La Rochelle www.univ-lr.fr

Landbruksuniversitetet i Hellas

+30 21 0529 4900 Iera Odos 75, Athina 118 55, Hellas www2.aua.gr

Det katolske universitetet i Valencia, Spania

+34 96 363 74 12 2 Quevedo Street, Vale

Klaipeda universitet

+370 46 398906 H. Manto str. 84, Klaipėda 92294, Litauen www.ku.lt

Universitetet i Zadar

+385 23 200 555 Mihovila Pavlinovića 1, Zadar, Kroatia www.unizd.hr

Technical University of Civil Engineering Bucuresti

+40 21242 11 61 122-124 Lacul Tei Bld., s2, 020396, Bucuresti www.utcb.ro

  Opptak

  1. runde: EMJM
  Stipend og
  Selvfinansiert

  Frist 1
  Runde: 15.02.2024

  2. runde: Egenfinansiert
  og delvis
  stipend

  Frist 2
  Runde: 31.03.2024

  Søknadsdokumenter:

  • Diplom av bachelorgrad, eller tilsvarende i opprinnelsesspråket og en offisiell oversettelse til engelsk. Apostillet eller legalisert av spansk ambassade.
  • Diploma Supplement eller Transkripsjon av poster (på opprinnelsesspråket og en offisiell oversettelse til engelsk) som viser alle detaljer om kurs studert og karakterer/karakterer oppnådd.
  • Et brev fra universitetet om at hans/hennes bachelor gir tilgang til masterstudier.
  • Sertifikat for bevis på engelskkunnskaper (se krav), hvis engelsk ikke er et morsmål. Sertifikatet skal utstedes i løpet av de siste 2 årene.
  • Formålserklæring utfylt med kommentarer/begrunnelse om preferanse for banen (spesialisering) i JMPMB.
  • CV med vekt på profesjonell/forskningserfaring i det relaterte faget og fritidsaktiviteter ( Europass CV-format anbefales på det sterkeste).
  • 2 akademiske anbefalingsbrev (brevene må ikke være eldre enn 6 måneder, signert, de må inneholde en dato og de må være på brevpapir, og inneholde dommerens signatur eller offisielle stempel).
  • Kopi av bildesiden til pass eller ID (kun for EU-borgere).

  Utfyllende dokumenter:

  • Eventuelle vitenskapelige artikler. Artiklene kan være oppført i CV-en med lenke til tidsskriftet der den er publisert og objektidentifikator (OID)-nummer.
  • Bevis på frivillighet og/eller arbeidsaktiviteter (f.eks. attest, rapport, medlemsbetalingsslipp, etc.).

  Stipend og finansiering

  EU-CONEXUS - European University for Smart Urban Coastal Sustainability felles masterprogram i marin bioteknologi er valgt ut av Erasmus+-programmet Erasmus Mundus Joint Masters (2022-2027, prosjektnr. 101050597 – JMPMB) og kan tilby mer enn 20 stipendier årlig til de beste søkerne.

  Steder

  • La Rochelle

   23 Avenue Albert Einstein BP 33060 17031, , La Rochelle

  • Athens

   Iera Odos 75 Athina 118 55, , Athens

   • Valencia

    2 Quevendo Street, 46001, Valencia

    • Klaipėda

     H. Manto Str. 84, 92294, Klaipėda

     • Zadar

      Milhovia Pavlinovica 1, , Zadar

      • Bucharest

       122-124 Lacul Tei Bld S2 020396, , Bucharest

       Spørsmål