Keystone logo
Eurasia International University

Eurasia International University

Eurasia International University

Introduksjon

Eurasia International University tilbyr utdanning på de tre nivåene i det nasjonale kvalifikasjonsrammeverket i Republikken Armenia: Bachelor (VI-nivå), Master (VII-nivå), Forsker (Scientific Degree Candidate of Science (VIII-nivå)). De viktigste studieprogrammene er ledelse, rettsvitenskap, fremmedspråk og farmasi og informasjonsteknologi (IT). Siden 2013 har universitetet tilbudt kandidater for naturvitenskapelige studier innen økonomi og ledelse, germanske språk og offentlig rett (konstitusjonell, administrativ, finansiell, kommunal, miljømessig, europeisk lov og statlig lov). Spesialiseringene på masternivå inkluderer, men er ikke begrenset til, konstitusjonell rett, sivilrett og prosedyre, strafferett og prosedyre, internasjonal og europeisk rett, ledelse, prosjektledelse, elektronisk virksomhetsledelse, gjestfrihetsledelse, engelsk språk og litteratur (TEFL), Apotek og informasjonsteknologi (IT).

Universitetet har blitt akkreditert to ganger (i 2015 for to år, og sist i 2018 for fire år) basert på "Standards and Guidelines for Quality Assurance in the European Higher Education Area" (ESG) av National Centre for Professional Education Quality Assurance Foundation (ANQA). Det er ett av bare tre private universiteter som får en 4-årig akkreditering (av 25).

Steder

  • Yerevan

    AZATUTYAN 24/2, , Yerevan

    Spørsmål