Keystone logo
© Eli Haney, Northwest University photographer
Grand Valley State University Brooks College of Interdisciplinary Studies

Grand Valley State University Brooks College of Interdisciplinary Studies

Grand Valley State University Brooks College of Interdisciplinary Studies

Introduksjon

Misjon og visjon

Oppdrag

Å dyrke engasjerte globale borgere gjennom innovative tverrfaglige programmer og mangfoldige fellesskapspartnerskap.

Syn

Brooks College of Interdisciplinary Studies vil være en regional og nasjonal modell for kreativ undersøkelse, integrerende programmering, inkluderende praksis og studentmakt.

Veiledende prinsipper

Vi verdsetter:

Et kollegialt og samarbeidende student-sentrert miljø der vi støtter hverandre og jobber sammen, både innen høgskolen og på tvers av campus, på en åpen og gjennomsiktig måte.

Kulturelt mangfold og mangfold av stemmer som et grunnleggende prinsipp i læreplanen vår, programmering og praksis.

Samfunnsengasjement gjennom utdanningsinitiativer og erfaringsbasert læring.

Tverrfaglig forskning og undervisning som utfordrer og utvider perspektiver.

Risikotaking og innovasjon som oppmuntrer til alternative tilnærminger til stipend, undervisning og læring.

Sosial, miljømessig og økonomisk bærekraft i alt vi gjør.

Steder

  • Allendale Charter Township

    Campus Drive,1, 49401, Allendale Charter Township

    Spørsmål