Keystone logo
© Eva Dang
Heriot-Watt University, University of South-Eastern Norway and Budapest University of Technology and Economics

Heriot-Watt University, University of South-Eastern Norway and Budapest University of Technology and Economics

Heriot-Watt University, University of South-Eastern Norway and Budapest University of Technology and Economics

Introduksjon

Heriot-Watt University i Skottland


Heriot-Watt University (HWU) gir de grunnleggende konseptene for smarte systemer i løpet av det første semesteret, og gir kurs fra et program som er tildelt Eurotraining Quality Label. Praktisk arbeid vil foregå i renrommet for studentene å lære og øve fotolitografi, en grunnleggende prosess innen mikrofabrikasjon for produksjon av MEMS og sensorer. Andre laboratorier som laserbearbeiding og 3D -utskrift vil bli brukt til å støtte studiet av alternative metoder for produksjon av smarte systemer. Datamaskinbaserte design- og simuleringslaboratorier tilbys for å støtte læring av teori og prinsipper for sensorer og aktuatorer ved hjelp av en industristandard programvarepakke (COMSOL Multiphysics). Praktiske laboratorier på sensornettverk vil bli brukt til å støtte det underviste kursmaterialet på IoT. HWU ble utpekt for femten år siden som et EU-senter for ekspertise i mikroaktuatorer under EU ESPRIT-programmet. Denne erfaringen vil bli brukt i løpet av kurset om sensorer, aktuatorer og IoT.


Høgskolen i Sørøst -Norge


Høgskolen i Sørøst-Norge (HSN) vil tilby undervisnings- og laboratoriearbeid i silisiumbaserte mikrosystemer, og dermed supplere undervisning og laboratoriearbeid ved HWU i første semester. Det vil også gi spesialsystem for smart system i andre semester, der studentene velger en fordypning i mikro-/nanobiologiske systemer (MNBS) eller i MEMS -design. MNBS kombinerer kompetanse innen MEMS -teknologi, innen bioingeniør og i mikrofluidiske systemer for bruk i biomedisinske applikasjoner, mens MEMS Design går dypere i utformingen av fysiske sensorer og aktuatorer, og bygger på kunnskapen som ble innhentet i første semester ved HWU. Det omfattende laboratoriearbeidet i andre semester utføres i det toppmoderne forskningslaboratoriet “MSTLab” ved HSN, og er en av tre noder i det norske mikro- og nanofabrikasjonsanlegget, med nasjonalt lederskap innen systemintegrasjonsteknologi.


Budapest University of Technology and Economics i Ungarn


Den grunnleggende kunnskapsbasen som ble oppnådd i de to første semesterene, gir grunnlaget for det tredje semesterets læreplan ved Budapest University of Technology and Economics (BME). Ryggraden i kursinnholdet ved BME er sikret av den 15-årige erfaringen med design og karakterisering av mikrosystemer, og de siste H2020-prosjektaktivitetene innen cyberfysiske systemer. BME fremmer det kontinuerlige akademiske partnerskapet med Mentor Graphics, Cadence, National Instruments og ANSYS, de viktigste leverandørene av topp moderne designverktøy innen Smart Systems Integration. CAD -laboratoriene ved avdelingen er utstyrt med de nyeste utgavene av disse designdraktene og klare til bruk for SSI -studentene. Studentene kan også ha tilgang til de viktigste design- og produksjonsinfrastrukturene på BME.


Sommerskole i Ungarn


Sommerskolen før tredje semester er en eksepsjonell mulighet for nåværende og uteksaminerte (Alumni) studenter til å møte og bli kjent med hverandres arbeid og gir også tilbakemelding på programmet. Det fem dagers profesjonelle programmet arrangeres i Ungarn, ved Balatonsjøen som de mest besøkte turistmålene i Ungarn. Det gis presentasjoner av "toppmoderne" av akademiske og industrielle eksperter innen Smart Systems Integration, og også workshops med industrien (de tilknyttede partnerne EPoSS og NCE-MNT, samt andre samarbeidende bransjepartnere). På sommerskolen presenterer våre andreårsstudenter sine nylig ferdige masterprosjekter.

128658_rsz_eliott-reyna-jcepn62owl4-unsplash.jpg

Steder

 • Edinburgh

  Edinburgh, Scotland, UK EH14 4AS, , Edinburgh

  • Kongsberg

   Universitetet i Sørøst-Norge Postboks 235 3603 Kongsberg, , Kongsberg

   • Budapest

    Műegyetem rkp. 3. 1111 Budapest,, , Budapest

    Spørsmål