Keystone logo
HELLENIC OPEN UNIVERSITY

HELLENIC OPEN UNIVERSITY

HELLENIC OPEN UNIVERSITY

Introduksjon

HELLENIC OPEN UNIVERSITY ( HOU ) er et autonomt og selvstyrende offentlig universitet som tilbyr fjernundervisning og videreutdanning gjennom utvikling og bruk av passende utdanningsmateriell og undervisningsmetoder. Dens drift er bestemt av artikkel lov 2552/97 og er det 19. greske universitetet. Det ledes av et styrende utvalg bestående hovedsakelig av vitenskapelig ansatte.

Med unntak av langdistanseutdanning, fremmer HOU vitenskapelig forskning, samt utvikling av teknologi og metodikk innen kunnskapsoverføring på avstand. Mer spesifikt er HOU delt inn i fire (4) skoler (School of Humanities, School of Science and Technology, School of Social Sciences og School of Applied Arts and Sustainable Design) som gir hver og en med flere studier (undergraduate og postgraduate programmer) ) samt doktorgradsstudier.

HOU tilbyr årlige og halvårlige studier gjennom langdistanseutdanning og undervisningsmetoder. Alle studenter er utstyrt med passende spesialiserte utdanningsmateriell og angitt studieplan som også har hjelp, veiledning og veiledning fra spesifisert vitenskapelig personale.

Studenter, enten de er undergraduate eller post-graduate, melder seg på en semester- eller terminlang TU (tematisk enhet) som tilhører HOU Study Programs (SP) og må begge delta fullt ut til det maksimale antallet akademiske studiepoeng (ECTS) spesifisert i gjeldende institusjonelle og lovgivende rammeverk oppnås, og/eller kreves for å delta i eksamener for TUen de har rett til å delta i. Hver TU kan omfatte følgende graderte utdanningsaktiviteter: skriftlige oppgaver, prøver, laboratoriedeltakelse, presentasjoner mv. .

Utdanningsaktiviteter sendes utelukkende gjennom den elektroniske plattformen til HOU, med unntak av laboratoriedeltagelse, presentasjoner og andre spesialiserte aktiviteter. Enhver annen valgfri (ikke-gradert) utdanningsaktivitet (f.eks. quiz, etc.) kan legges ut på utdanningsplattformen, hvis lærerstaben ved TU bestemmer det. Studenter kan ikke delta i avsluttende eksamen ved en TU dersom de ikke først (α) har oppnådd minst 50 % av full karakter fra summen av graderte aktiviteter og (b) leverer mer enn halvparten av antall opplæringsaktiviteter.

I tillegg har HOU signert protokoller for samarbeid med andre greske universiteter som Agricultural University of Athens, Ionian University, University of Western Macedonia, University of Thessaly, Academy of Athens (gjennom Center for Research in Atmospheric Physics and Climatology), som samt utenlandske universiteter (Open University of Cyprus, University of Nicosia og Frederick University).

Endelig er HOU administrative ansatte alltid villig til å hjelpe og gi ytterligere administrativ veiledning og informasjon til alle studenter og lærere.

Campus funksjoner

Bibliotek

Nettbiblioteket og informasjonssenteret til HOU er en spesialisert avdeling ved institusjonen som er ansvarlig for å møte informasjonsbehovene til det akademiske samfunnet ved universitetet, som er bibliotekkomiteens ansvar.

Biblioteket har to operasjoner:

 • Samlingen (trykt eller elektronisk) som utvikler og
 • Tjenestene

På første nivå er samlingen utviklet i både trykt og elektronisk materiale, med vekt på det elektroniske, for umiddelbar dekning av brukernes behov. På den annen side skiller tjenestene seg ut i de grunnleggende som er på stedet og online utlån / interutlån og brukeropplæring, men også i et bredt spekter av elektroniske tjenester, designet for å gi en umiddelbar løsning når det gjelder materialsøk , spørsmålsløsning og opplæring. Samtidig ivaretar Biblioteket å være tett på utsatte grupper gjennom spesialiserte tjenester til mennesker med nedsatt funksjonsevne.

Med arrangementene/handlingene som gjennomføres, søker å bli et sentralt pedagogisk og kulturelt knutepunkt for både universitetets akademiske miljø og lokalsamfunnet.

I de tre foregående årene har biblioteket forsøkt å øke volumet på samlingen, men også å komme nærmere publikum. Samtidig forsøkte den å forstå publikums behov ved å gjennomføre en brukertilfredshetsundersøkelse og vektlegge støtte til deres utdanningsbehov samt å øke utadvendthet og utvikle forskningsdimensjonen.

Laboratorier

Kommunikasjon av vitenskap, teknologi og medisin er et kunnskapsfelt som har som mål å gi blant annet spesialisert kunnskap om naturvitenskapelig arbeid, teknologisk innovasjon og anvendelse av moderne medisinsk praksis, kjennskap til teori og praksis ved kommunikasjon, dens anvendelse i spørsmål om offentlig forståelse av vitenskap, teknologi og medisin, dyrking av ferdigheter for utarbeidelse av kritiske tekno-vitenskapelige problemer og deltakelse i beslutningstaking av vitenskapelig og teknologisk politikk.

Formålet med kommunikasjonslaboratoriet for vitenskap, teknologi og medisin er å dekke forsknings- og undervisningsbehovene til School of Humanities ved HELLENIC OPEN UNIVERSITY i relevante felt både på lavere og høyere nivå.

  Opptak

  • Diploma (sertifikat) – oversettelse til gresk, om nødvendig.
  • Transkripsjon – oversettelse til gresk, om nødvendig.
  • Identitetsdokument (pass), samt en kopi av oppholdstillatelsen hvis tilgjengelig (notarisert oversettelse til gresk, hvis nødvendig).
  • Digitalt bilde i størrelsen 3×4;
  • Språksertifikat hvis noen (valgfritt)
  • Legeattest i dersom det kreves av universitetet

  Stipend og finansiering

  Universitetet tildeler to typer stipend: A) akademisk dyktighetsstipend og B) kriteriebaserte stipend, som følger:

  Α) Tildeling av stipend for akademisk fortreffelighet

  Hvert akademisk semester tildeler HELLENIC OPEN UNIVERSITY akademiske fortreffelighetsstipender for undergraduate og post-graduate enheter som tilhører studieprogrammene. Akademisk fortreffelighetsstipend tildeles en prosentandel av aktive studenter som er påmeldt hvert studieprogram, per akademisk semester/semester. Prosentandelen er definert per studieprogram av HOUs styringskomité hver studieperiode.

  Β) Tildeling av kriteriebaserte stipend

  HOU deler ut stipend til studenter i form av enten delvis eller fullstendig fritak fra deltakelse i skolepenger for den akademiske perioden de søker om stipendet. Stipendene tildeles basert på en kombinasjon av økonomiske, sosiale og akademiske kriterier som følger:

  1. Økonomiske kriterier

  2. Sosiale kriterier

  3. Akademiske kriterier

  Rangeringer

  HELLENIC OPEN UNIVERSITY er rangert som 1501 i World University Rankings av Times Higher Education

  Studentuttalelser

  Steder

  • Patras

   Aristotelous 18, Patra, 263 35, Patras

  Spørsmål