Keystone logo
Hungarian University Of Fine Arts

Hungarian University Of Fine Arts

Hungarian University Of Fine Arts

Introduksjon

Det Hungarian University Of Fine Arts gir utdanning og opplæring til fremtidige skuespillere av den ungarske kulturscenen på alle visuelle kunstområder.

Institusjonen vår har i løpet av sin historie bevart det tradisjonelle grunnlaget som utdanningsprogrammet ble grunnlagt på, samtidig som vi søker og dyrker kontinuerlig fornyelse, noe det fremgår av våre nye avdelinger som startet sin virksomhet i samsvar med de friske trendene i samtiden kunst de siste tiårene.

I tillegg til praktisk opplæring utgjør teoretiske emner en grunnleggende komponent i utdanningen ved det Hungarian University Of Fine Arts .

Å strekke seg langt utover et generelt omfang, har en fast bakgrunn i de spesialiserte billedkunstrelaterte grenene av historie, teori, sosiologi og psykologi av uunnværlig betydning for studentene våre. En høy opplæring for en så begavet gruppe studenter (valgt fra et enormt utvalg av søkere) krever mer enn en generell forståelse av kunstteori: det krever en sterk teoretisk forankring som er verdig studentenes evner og organisk forholder seg til særegenheter av visuell kunst.

Steder

  • Budapest

    Andrássy út,69-71, 1062, Budapest

    Spørsmål