Keystone logo
International Psychoanalytic University Berlin

International Psychoanalytic University Berlin

International Psychoanalytic University Berlin

Introduksjon

Det internasjonale psykoanalytiske universitetet (IPU) Berlin er et statlig anerkjent privat universitet akkreditert av det tyske råd for vitenskap og humaniora, Wissenschaftsrat, som eies og administreres av den ikke-profittrepresentative juridiske enheten, Foundation to Promote University Psychoanalysis. Den kombinerer nøyaktige vitenskapelige standarder med praktiske psykologstudiekurs (BA- og MA-kurs), samt med studiekurs i psykoseterapi, psykoanalytiske kulturstudier, ledelse og rådgivning, beregnet på å bli deltid parallelt med arbeidet. Universitetsområdet ligger rett ved Spree-elven i Berlin-Mitte-distriktet.

Etter oppstart av forelesninger ved IPU i 2009 ble et gap åpnet som hadde oppstått i den ensidige naturvitenskapelige retningen til studiekursene i akademisk psykologi. Studiekursene ved IPU formidler psykoanalyse som en vitenskap som kartlegger mennesket som et biologisk, sosialt og kulturelt formet vesen og søker å forstå individet på bakgrunn av sin personlige historie og under påvirkning av det ubevisste. Alle studiekursene ved IPU er både forsknings- og applikasjonsorientert og gir tett kontakt med klinisk og pedagogisk praksis fra det første studiesemesteret.

IPU misjonserklæring

IPU tilrettelegger for studier, avanserte studier og videreutdanning, så vel som forskning på psykoanalytisk grunnlag, og driver en tverrfaglig forståelse av vitenskap innen sine felt for undervisning og forskning.

I dialog med andre vitenskaper bidrar det til videreutvikling av psykoanalyse som en anvendt samfunnsvitenskapelig og kulturell teori.

Den formidler psykoanalyse som vitenskap som kartlegger mennesket som et biologisk, sosialt og kulturelt formet vesen og som søker å forstå individet på bakgrunn av deres personlige historie og under påvirkning av det ubevisste.

Forskerne som foreleser og forsker ved IPU har fått mange års erfaring i praksis, undervisning og forskning. De har gode lærings- og arbeidsforhold med de nødvendige ressursene de har til rådighet.

Analyse, diskusjon og delt utvikling - på et tverrfaglig nivå og utover begrensningene til eventuelle statusgrupper - representerer et avgjørende kriterium for det vitenskapelige og organisatoriske arbeidet ved IPU.

IPU bygger opp nettverk og etablerer samarbeidsordninger med nasjonale og internasjonale partnere innen vitenskap, trening og praksis, som fremmer gjensidig berikelse med tanke på innhold og positiv oppfatning blant allmennheten.

IPU fremmer en (selv) reflekterende holdning i undervisning, forskning og på et applikasjonsnivå, en tett kobling mellom anvendelse og forskning, samt en tverrfaglig og internasjonal dialog. Det bidrar til helsevesenet for den totale befolkningen.

Stipend og finansiering

Søknadsfristen for STIBET III – Matching Funds-stipendet har gått ut. Utvelgelsesprosessen for Vintertermin 2021/2022 er avsluttet og alle søkere har blitt varslet om resultatene av søknadene deres. En ny utlysning vil følge i slutten av 2022, med den forskjellen at det totale stipendbeløpet er 2 og finansieringen strekker seg over en periode på 12 måneder. Mer informasjon vil følge.

International Psychoanalytic University Berlin er blant de 10 beste landene for utenlandsstudier

educations.com Top 10 Global rankings 2023 badge
educations.com Top 10 Europe rankings 2023 badge
educations.com Top 10 Europe rankings 2022 badge
educations.com Top 10 Global rankings 2022 badge
educations.com Top 10 Europe rankings 2021 badge

Steder

  • Berlin

    Stromstr. 1, 10555, Berlin

Spørsmål