Keystone logo
Leipzig School of Media

Leipzig School of Media

Leipzig School of Media

Introduksjon

Non-profit foreningen for akademisk videreutdanning

Leipzig School of Media (LSoM) , grunnlagt i 2008, er et non-profit samfunn for videreutdanning på tvers av media. Det er et datterselskap av Media Foundation of Sparkasse Leipzig.

LSoMs opplæringskurs er rettet mot sysselsatte i mediebransjen, i selskaper i andre sektorer, i frivillige organisasjoner og i offentlige institusjoner. LSoMs hovedmål er å hjelpe bedrifter og organisasjoner til å takle den digitale transformasjonen og dens konsekvenser.

LSoMs tilbud inkluderer fire masterprogrammer og et bredt spekter av kurs og seminarer. Mastergradsprogrammene gjennomføres i samarbeid med Universitetet i Leipzig, HTWK Leipzig (Universitetet for Anvendt Vitenskap, Kunst og Kultur) og Fresenius onlineplus og avsluttes med en internasjonalt anerkjent mastergrad - avhengig av studiet med Master of Arts (MA) eller en Master of Science (M.Sc.). Deltakelse i kurs og seminarer er bekreftet av LSoM sertifikater og kan delvis gi deltakerne anledning til å ta eksamen fra organisasjoner i kommunikasjonsbransjen.

Våre kjerneverdier

Gratis medier med samfunnsansvar og verdiorientert kommunikasjon

For LSoM er uavhengige, frie medier en viktig forutsetning for et demokrati. Bare gjennom omfattende, objektiv og kritisk rapportering kan samfunnsborgere danne en mening om relevante saker og utøve sine demokratiske rettigheter. Journalistikk som demokratisk god er derfor en sentral verdi av LSoM i den forstand som er beskrevet.

Demokratisk diskurs skjer i økende grad i dag i PR, markedsføring og bedrifts kommunikasjon. Følgelig har disse aktørene også samfunnsansvar. LSoM står derfor for total verdibasert kommunikasjon, som også inkluderer disse aktørene. PR, markedsføring og annen organisert kommunikasjon må være gjennomsiktig, ærlig, rettferdig, sannferdig og profesjonell, som beskrevet for eksempel i kommunikasjonskoden til det tyske råd for offentlige forhold.

All kommunikasjon i dag foregår under betingelsene for en raskt forekommende digital transformasjon. Denne prosessen, også referert til som den digitale revolusjonen i samfunnet som helhet, endrer ikke bare alle tekniske prosesser, men også våre konsepter om offentlig og sosial deltakelse. Journalister og andre kommunikatører står overfor å forandre forventningene. Lesere, brukere og kunder vil bli tatt seriøst som dialogpartnere i den digitale verden, de krever gjennomsiktighet og vil ha sitt uttrykk i beslutninger.

Endringene er noen ganger svært utfordrende for mediefagfolk, for eksempel når tidligere pålitelige forretningsmodeller ikke lenger fungerer, eller hele jobbprofiler forsvinner. LSoM fokuserer imidlertid på mulighetene som følger med endring. Journalister kan bedre informere og underholde publikum gjennom kryssmedier, markedsførere kan bedre målrette sine kunder, og PR-fagfolk har mulighet til å samhandle direkte med interessenter. Kort sagt: Den digitale medieendringen gir stadig nye interessante muligheter. Å forme det er en sentral bekymring for LSoM.

Våre unike salgspunkter

Kryssmedier, praktisk og akademisk lyd.

Det unike salgsargumentet til LSoM er først og fremst den høye kvaliteten på undervisning og opplæring, som alltid er basert på både praksis og faglige standarder. Kun kjente professorer og erfarne utøvere underviser på LSoM. Studenter og studenter lærer på LSoM i små læringsgrupper. Den moderne infrastrukturen på mediekampusen Villa Ida sikrer et godt læringsmiljø. Støtten er intensiv, alle LSoM-kunder mottar all mulig støtte.

Vår misjonserklæring

For å forme den digitale mediaendringen

Leipzig School of Media hjelper bedrifter og organisasjoner til å takle den digitale transformasjonen og dens konsekvenser ved å gi den nødvendige kunnskapen og ferdighetene gjennom akademisk forsvarlig og praktisk opplæring.

Steder

  • Leipzig

    Leipzig, Tyskland

Spørsmål