Keystone logo
Norwegian University of Life Sciences NMBU

Norwegian University of Life Sciences NMBU

Norwegian University of Life Sciences NMBU

Introduksjon

NMBUs forsknings- og studieprogrammer gjør det mulig for mennesker over hele verden å takle de store, globale utfordringene når det gjelder miljø, bærekraftig utvikling, hvordan de kan forbedre menneskers og dyrs helse, fornybare energikilder, matproduksjon og land- og ressursforvaltning.

Campus Ås

60573_as.jpg

Campus Ås huser Norges største tverrfaglige fagmiljø innen biovitenskap.

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) består av syv fakulteter, hvorav seks ligger på Campus Ås og ett er delvis plassert på Campus Adamstuen (frem til 2019):

 • Biovitenskap
 • Kjemi, bioteknologi og matvitenskap
 • Miljøvitenskap og naturressursforvaltning
 • Landskap og samfunn
 • Handelshøyskolen
 • Vitenskap og teknologi
 • Veterinærmedisin

Et nytt forsknings- og undervisningsbygg for veterinærvitenskap vil åpne i 2020, noe som betyr at alle de syv fakultetene ved NMBU deretter vil bli konsolidert i Ås. Veterinærinstituttet flytter samtidig til Campus Ås.

Campus Ås er også hjemsted for en av Norges vakreste parker, med en rekke historiske bygninger, samt Ås gård, hvor det forskes og undervises i tradisjonelle husdyr.

Campus Ås dekker et totalt areal på 600 hektar i Ås kommune.

To andre store institusjoner er også samlokalisert med NMBU på Campus Ås: sentrale deler av Norsk institutt for mat, fiskeri og havbruk (Nofima) og Norsk institutt for bioøkonomisk forskning (NIBIO).

Campus Adamstuen

60572_adamstuem.jpg

Campus Adamstuen er hjemmet til Veterinærmedisinsk fakultet. Fakultetet er Norges eneste institusjon for høyere utdanning for veterinærer med kompetanse på to forskjellige fagområder: veterinærmedisin og veterinær folkehelse.

Veterinærmedisin tar for seg dyrehelse og velvære. Sentrale områder inkluderer kunnskap om sykdommer, diagnostikk og behandling. Feltet inkluderer både produksjonsdyr, inkludert oppdrettsfisk og ledsager.

Veterinær folkehelse gjelder alle aspekter av å forhindre spredning av sykdom fra dyr til mennesker og er et felt som er i økende etterspørsel.

1. januar 2014 ble Norges veterinærhøgskole (NVH) og University of Life Sciences (UMB) slått sammen og dannet Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU), og konsoliderte forskning og undervisning i hele den biologiske produksjonskjeden under en enkelt paraply.
Veterinærmedisinsk fakultet består av fire avdelinger på Campus Adamstuen:

 • Grunnleggende vitenskaper og akvatisk medisin (Basam)
 • Mattrygghet og smittebiologi (Matinf)
 • Produksjon Animal Clinical Sciences (Prodmed)
 • Companion Animal Clinical Sciences (Sportfamed)

Campus Adamstuen er også hjemmet til Universitets dyrehospital, som består av Companion Animal Clinic, Equine Clinic og Production Animal Clinic.

Universitetsdyresykehuset behandler syke dyr fra hele landet og er nært knyttet til forsknings- og utdanningsaktivitetene ved NMBU Veterinærmedisinsk skole.

Veterinærinstituttet er et biomedisinsk forskningsinstitutt som deler lokaler med Det veterinærmedisinske fakultet på Campus Adamstuen. Norsk veterinærhistorisk museum ligger også her.

Campus Adamstuen er planlagt stengt i 2019, og NMBU Veterinærmedisinsk skole og Universitetsdyresykehuset vil deretter flytte inn i toppmoderne veterinærlokaler på Campus Ås, noe som betyr at alle tre fakultetene til slutt vil bli samlokalisert på ett sted . Veterinærinstituttet flytter samtidig til Campus Ås.

Et helt nytt veterinærvitenskapelig forsknings- og undervisningsbygg bygges for tiden på Campus Ås.

Veterinærmedisinsk fakultet har også en avdeling som ligger i Sør-Vest-Norge: Seksjon for forskning for små drøvtyggere i Høyland, Sandnes.

Steder

 • As

  Universitetstunet 3 1430 Ås, 1432, As

Spørsmål