Keystone logo
Oslo Met University

Oslo Met University

Oslo Met University

Introduksjon

OsloMet er et urbane universitet med en mangfoldig akademisk profil og en tydelig internasjonal orientering. Gjennom forskningen vi gjennomfører og studentene vi utdanner, søker OsloMet å svare på samfunnets og arbeidsmarkedets behov. OsloMet er fremoverlent og forpliktet til å ta i bruk ny teknologi og innovative løsninger som forbedrer måten universitetet drives på.

Våre verdier

læring

I nært samarbeid med samfunnet og arbeidsgivere vil vår kunnskap og erfaring bidra til læring og til modernisering av studiene. Det vil også bidra til å utvikle institusjonen, de enkelte studentene og ansatte.

nyskapende

Innovasjon krever samarbeid på tvers av fagområder, yrker og interessenter i samfunnet. Målet vårt er å være nysgjerrige og åpne i vår omgang med samfunnet, arbeidsgivere og bedrifter, og vi vil produsere ny kunnskap som gir løsninger på morgendagens utfordringer.

Mangfoldig

Vår beliggenhet i Oslo-regionen gir oss gode muligheter til å forstå og dra nytte av byens mangfoldige befolkning. Vi vil fremme likeverd og forståelse - i samfunnet generelt og blant våre studenter og ansatte spesielt.

Steder

  • St. Hanshaugen

    Pilestredet,46, 0167, St. Hanshaugen

    Spørsmål