Keystone logo
Oslo Metropolitan University

Oslo Metropolitan University

Oslo Metropolitan University

Introduksjon

OsloMet er et urbant universitet med en mangfoldig akademisk profil og en tydelig internasjonal orientering. Gjennom forskningen vi driver og studentene vi utdanner, søker OsloMet å svare på samfunnets og arbeidsmarkedets behov. OsloMet er fremtidsrettet og forpliktet til å ta i bruk nye teknologier og innovative løsninger som forbedrer måten universitetet drives på.

Læring

I nært samarbeid med samfunn og arbeidsgivere skal vår kunnskap og erfaring bidra til læring og til modernisering av våre studietilbud. Det skal også bidra til å utvikle institusjonen, de enkelte studentene og ansatte.

nyskapende

Innovasjon krever samarbeid på tvers av disipliner, profesjoner og interessenter i samfunnet. Vårt mål er å være nysgjerrige og åpne i vår omgang med samfunnet, arbeidsgivere og næringsliv, og vi skal produsere ny kunnskap som gir løsninger på morgendagens utfordringer.

Mangfoldig

Vår beliggenhet i Oslo-regionen gir oss gode muligheter til å forstå og dra nytte av byens mangfoldige befolkning. Vi skal fremme likeverd og forståelse – i samfunnet generelt og blant våre studenter og ansatte spesielt.

Steder

  • Majorstuen

    Kirkeveien,1B, 0266, Majorstuen

    Spørsmål