Keystone logo
The United Nations Institute for Training and Research (UNITAR)

The United Nations Institute for Training and Research (UNITAR)

The United Nations Institute for Training and Research (UNITAR)

Introduksjon

Instituttet

Et autonomt FN-organ etablert i 1963, FNs institutt for opplæring og forskning (www.unitar.org) er en treningsarm i FN-systemet og har mandat til å øke effektiviteten til FN gjennom diplomatisk opplæring, og å øke virkningen av nasjonale handlinger gjennom offentlig bevisstgjøring, utdanning og opplæring av offentlige politiske tjenestemenn.

UNITAR tilbyr opplæring og kapasitetsutviklingsaktiviteter for å hjelpe hovedsakelig utviklingsland med spesiell oppmerksomhet til minst utviklede land (LDC), små øyutviklingsstater (SIDS) og andre grupper og samfunn som er mest sårbare, inkludert de i konfliktsituasjoner. Instituttet dekker temaer innenfor de brede områdene støtte kapasitet for 2030-agendaen, styrke multilateralisme, fremme miljømessig bærekraft og grønn utvikling, forbedre motstandskraft og humanitær bistand, fremme bærekraftig fred, og fremme økonomisk utvikling og sosial inkludering.

Det utfører også forskning på innovative læringstilnærminger, metoder og verktøy, samt anvendt forskning for å håndtere kritiske spørsmål, som for eksempel katastroferisikoreduksjon og humanitære nødsituasjoner.

Vi jobber i en ånd om å ikke etterlate noen, og vi streber etter å nå lengst først. For å oppnå dette er opplæringsplanen vår også avhengig av donorstøtte. Vi appellerer til giverland og andre giverenheter om å hjelpe oss slik at vi kan designe og levere opplæring av høy kvalitet, spesielt til land i spesielle situasjoner.

Vår visjon

"En verden der kunnskapsbemyndigede mennesker, institusjoner og organisasjoner oppnår resultater for å overvinne globale utfordringer."

Visjonen som instituttet tar sikte på reflekterer en drivkraft for resultater og programmering for å utvikle kapasiteten til enkeltpersoner, institusjoner og organisasjoner med sikte på å overvinne globale utfordringer.

Vårt oppdrag

"Å utvikle kapasitet for å forbedre global beslutningstaking og støtte handling på landnivå for å forme en bedre fremtid."

Våre kjernefunksjoner

Instituttet:

 • designer og leverer innovativ opplæring for å møte behovene til enkeltpersoner, organisasjoner og institusjoner;
 • legger til rette for kunnskaps- og erfaringsdeling gjennom nettverksbaserte og innovative prosesser;
 • driver forskning på og piloterer innovative læringsstrategier, tilnærminger og metoder; og
 • gir råd til og støtter regjeringer, FN og andre partnere med teknologibaserte kunnskapsrelaterte tjenester.

I dag er omfanget av UNITAR-programmering virkelig globalt med en rekkevidde som spenner over hele medlemskapet i FN og med over 40 000 individer som drar nytte av leveringen av rundt 500 opplæring og relaterte arrangementer årlig. Aldri før har instituttets programmering vært så mangfoldig som den er i dag, med et bredt spekter av læring og andre typer arrangementer som dekker emner innen de brede områdene av multilateralisme; økonomisk utvikling og sosial inkludering; miljømessig bærekraft og grønn utvikling; bærekraftig fred; og forsknings- og teknologiapplikasjoner.

Instituttet har også diversifisert leveringen av opplæring i stor grad, med e-læringskurs som nå står for en tredjedel av alle arrangementer og med over 5000 elever fra alle verdenshjørner som drar nytte av instituttets virtuelle læringsmiljø i 2012. I utførelsen av sitt oppdrag legger instituttet naturligvis mye vekt på å levere læringsrelaterte produkter og tjenester, overføre kunnskap, formidle ferdigheter og øke bevisstheten med et mål om å få til endringer i atferd og å utvikle andre kapasiteter hos mottakerne.

Parallelt med læring engasjerer instituttet seg også i opplæringsrelaterte og andre rådgivende støttetjenester til myndigheter for å oppnå bredere sosiale og økonomiske utviklingsresultater, for eksempel å utvikle institusjonell kapasitet.

Steder

Steder
 • Geneva

  UNITAR, Palais des Nations, CH-1211, Geneva

  • facebook
  • twitter
  • youtube
 • San José

  San José, Costa Rica

  • Laxenburg

   Laxenburg, Østerrike

   • The Hague

    The Hague, Nederland

    Spørsmål