Keystone logo
University of Camerino MSc i geomiljøressurser og risikoer
University of Camerino

MSc i geomiljøressurser og risikoer

Camerino, Italia

2 Years

Engelsk

Fulltid

Request application deadline

23 Sep 2024

EUR 456 / per year

På universitetsområdet

Introduksjon

Geovitenskap styrer livet vårt på planeten! FNs Agenda 2030 viser hvordan geologer er de fagpersonene som mest kan bidra til å støtte og utdanne samfunnet til å forstå jorden som et komplekst, men skjørt system og er involvert i å nå Agenda-målene. Det er et økende behov for geologer over hele verden som ved hjelp av moderne, kvantitative og tverrfaglige teknologier kan møte de kritiske utfordringene i jordens fremtid, som:

 • Sikre vannkvalitet og mengde
 • Identifisere og gjenvinne energi- og mineralressurser
 • Minimer virkningen av naturfarer for å bidra til å sikre tryggere, mer motstandsdyktige lokalsamfunn
 • Gi underjordisk kunnskap for å bygge stabile infrastrukturer
 • Overvåke jordkvaliteten for et sunt miljø og bærekraftig landbruk
 • Evaluere og dempe effektene av klimaendringer
 • Støtte en bærekraftig bruk av land og ressurser
 • Forstå dynamikken og utviklingen til jorden og andre planeter
 • Analysere og bidra til å bevare vår kultur- og miljøarv.

Dette Master of Science (MSc) kurset gir kunnskap på et avansert nivå og praktisk ekspertise innen geovitenskap relatert til naturressurser og miljøfarer, med sikte på å forberede en geolog som er i stand til å operere med lederkompetanse innen:

 • Studiet, utforskningen, utnyttelsen og bærekraftig bruk av ressurser (vann, energi og geomaterialer)
 • Analysen av geologiske farer og risikoer (overvåking, evaluering, avbøtende håndtering, forebygging).

Kombinasjonen av teori, praksis, feltarbeid og laboratorieaktiviteter, samt tilegnelse av kompetanse innen eksperimentelle/analytiske metoder og databehandling og modellering, vil bidra til den kulturelle veksten til studentene. For å spesialisere seg innen interesseområdet kan det velges inntil 28 studiepoeng for å bygge opp en personlig studieplan, sammen med oppgaven (30 studiepoeng) som krever et semester med selvstendig eksperimentelt (felt/lab) og teoretisk arbeid. Studentene vil derfor ha 58 studiepoeng (2 semestre) å velge mellom aktiviteter for fordypning innen interesseområdet takket være muligheten for tilpassede studieplaner.

Tid er også dedikert til tilegnelse av tverrfaglig kunnskap, spesielt viktig for å ta opp miljøspørsmål (som grunnvannsforurensning, katastrofehåndtering, bærekraftig bruk av ressurser, effekter av klimaendringer) og tverrgående kompetanse og ferdigheter (bruk av GIS på et avansert nivå, spesifikke programvare). Praktiske workshops utført av geologer spesialiserte på ulike felt vil bidra til å introdusere studentene til den profesjonelle verden.

Praksisplasser i private selskaper, territorielle byråer, nasjonale og internasjonale forskningsinstitusjoner og universiteter, samt studieperioder i utlandet innenfor Erasmus+-rammeverket i EU eller land utenfor EU (for eksamener og/eller avhandlinger), oppmuntres og støttes spesielt av universitetet tilskudd. Stipend for fremragende og/eller lavinntektsstudenter er tilgjengelig, samt deltidsjobber og stipend for internasjonale studenter fra utvalgte land.

Opptak

Læreplan

Karrieremuligheter

Om skolen

Spørsmål