Keystone logo
© Anna Sigge
University of Borås

University of Borås

University of Borås

Introduksjon

I hjertet av svensk tekstilinnovasjon og industri, i Viskandalen, en kort kjøretur fra Sveriges nest største by ligger universitetet vårt og byen Borå.

Ved Universitetet i Borå dyrker vi læring, kunnskap og innovasjon av høy kvalitet i en internasjonal setting og med betydelig sosial relevans. Vårt fokus er å jobbe sammen for fremtiden – for å gjøre en forskjell.

Her kan du velge mellom mange ulike bachelor- og masterprogram som er relevante for din fremtidige karriere. Vi tilbyr unike programmer innen mange fagområder, hvorav flere kun finnes her og som tiltrekker seg studenter fra hele verden.

Ved Universitetet i Borå er samarbeid rundt bærekraftig utvikling i våre utdanningsprogrammer viktig. Du som student stimuleres til å tenke kritisk i utdanningen din og gis et godt grunnlag for å jobbe for – og i – et bærekraftig samfunn.

Campus funksjoner

  Opptak

  1. Søk på nettet

  Nettstedet universityadmissions.se (ekstern lenke) er det offisielle nettstedet for å søke om høyere utdanning i Sverige. Det administreres av UHR – Det svenske rådet för høyere utdanning. UHR styrer opptaksprosessen sammen med de svenske universitetene. Dersom du søker som utvekslingsstudent fra et universitet som for tiden har en utvekslingsavtale med Høgskolen i Borås, se søknadsprosessen for utvekslingsstudenter i stedet. Vær oppmerksom på at hvis du ikke er EU/EØS-borger, må du betale et søknadsgebyr på SEK 900 før søknaden din blir gyldig. Det er imidlertid noen unntak fra denne regelen. For å finne ut om du må betale søknadsavgiften, vennligst besøk universityadmissions.se (ekstern lenke)

  2. Send støttedokumenter

  Når du har fullført din nettbaserte søknad, må du sende inn støttedokumenter som kopier av passet ditt, videregående/universitetsvitnemål, karakterutskrifter og engelskspråklige sertifikater.

  Du kan laste opp dokumentene dine ved å bruke opplastingsfunksjonen på nettsiden www.universityadmissions.se - dette er den raskeste og enkleste måten å fullføre søknaden på. Du kan også sende inn dokumentene dine via vanlig post eller en leveringstjeneste til:

  Universitetsopptak i Sverige

  R 312

  SE-106 53 Stockholm

  SVERIGE

  Sørg for at du har lest informasjonen på universityadmissions.se om å dokumentere kvalifiseringen din og spesifikke instruksjoner som kan gjelde for ditt land.

  3. Første vurdering av søknaden din

  Når det nasjonale opptakskontoret har mottatt dokumentene dine vil de bli sendt videre til en sentral enhet som foretar en første vurdering av søknaden din for å sikre at den oppfyller de generelle opptakskravene.

  4. Erfarne ansatte vurderer søknaden din og sikrer at søknaden oppfyller de spesifikke opptakskravene

  Dersom søknaden din oppfyller de generelle opptakskravene sendes den til det lokale opptakskontoret ved Universitetet i Borås hvor erfarne ansatte vurderer søknaden din og sikrer at den oppfyller de spesifikke opptakskravene.

  5. Utvelgelsesprosessen

  Når det lokale opptakskontoret har vurdert alle søknadene starter utvelgelsen. Høgskolen i Borå bruker ikke utvalgsgrupper spesifikt for avgiftsbetalende studenter.

  6. Melding om utvelgelsesresultater

  Når utvelgelsesresultatene er publisert, vil du motta en e-postpåminnelse fra Nasjonalt opptakskontor om å logge inn på 'Mine sider' på universityadmission.se og sjekke resultatene dine.

  Varselet ditt vil være tilgjengelig på nettet så vel som i en utskrivbar PDF-fil.

  Opptatte studenter vil motta generell informasjon fra universitetet om melding om utvelgelsesresultater.

  7. Registrer deg

  Opptatte studenter må registrere seg for sitt program og kurs for å beholde sin plass i programmet. Påmeldingsperioden skjer vanligvis i uken før semesterstart. Universitetet i Borå vil sende informasjon på e-post til alle opptatte studenter med instruksjoner om hvordan man registrerer seg.

  Engelsk språkkunnskaper

  For de fleste kurs og programmer på masternivå er kravet tilsvarende engelskkurs B/6 fra svensk videregående skole (gymnas).

  Ferdigheter i engelsk kan bevises ved testresultater fra en rekke internasjonalt anerkjente tester.

  Stipend og finansiering

  Stipend fra Universitetet i Borås

  Stipendene som tilbys av Universitetet i Borås er ment å dekke studieavgiften med cirka 75 prosent, de er ikke laget for å dekke levekostnader. Betalingen skjer ikke i pengemessige termer; i stedet vil studieavgiften reduseres med beløpet for fritak for studieavgift.

  Universitetets kriterier ved tildeling av stipend er gode studieresultater og kvalifikasjoner som Universitetet vurderer å være i tråd med Universitetets prioriterte utdannings- eller forskningsområder.

  For fullstendige betingelser se våre retningslinjer for tildeling av stipend til studieavgiftsbetalende studenter ved Universitetet i Borås (pdf)

  Er du usikker på om du er pålagt å betale skolepenger? Les mer under Skolepenger

  applikasjon

  Søknaden om stipend for 2024 åpner 1. desember.

  Studenter som får stipend vil bli varslet kort tid etter at valgresultatet er offentliggjort i mars 2024.

  Stipend til nåværende studenter ved Universitetet i Borås

  For studenter som allerede er påmeldt et toårig studium ved Universitetet i Borås, er det mulighet for å søke om stipend som dekker inntil 75 prosent av skolepengene for de resterende to semestrene av studiet. Informasjon og søknadsskjema vil være tilgjengelig på nettsiden i løpet av vårsemesteret 2024.

  Søknaden om stipend for år to høsten 2023 er nå avsluttet.

  Alumnistatistikk

  Steder

  • Borås

   HÖGSKOLAN I BORÅS , S-501 90, Borås

   Spørsmål