Keystone logo
University Of Forestry

University Of Forestry

University Of Forestry

Introduksjon

University Of Forestry ( UF ) er et nasjonalt anerkjent pedagogisk og vitenskapelig senter, kalt for å gi høyt kvalifiserte spesialister høyere utdanning, samt å utvikle vitenskapelige og forskningsaktiviteter innen skogbruk, generell ingeniørfag, geovitenskap, veterinærmedisin, plante Avl, plantevern, turisme, administrasjon og forvaltning. De viktigste aspektene ved universitetsinstitusjonens oppgave er å skape, formidle og bruke kunnskap og ferdigheter til samfunnets beste. Som et selvstendig universitet søker University Of Forestry å opprettholde og utvikle et akademisk miljø der ikke bare opplæring av kvalifisert personale oppnås, men også å utdanne sosialt ansvarlige individer som viser entreprenørskap, omstillingsevne og kreative evner for vellykket profesjonell realisering, adopsjon de europeiske verdiene for livslang læring og bidra til velstanden i Bulgaria.

Steder

  • Sofia

    bulevard "Sveti Kliment Ohridski",10, 1756, Sofia

    Spørsmål