Keystone logo
University of National and World Economy

University of National and World Economy

University of National and World Economy

Introduksjon

University of National and World Economy / UNWE / er den største og den eldste høyere økonomiske skolen i Bulgaria og Sørøst -Europa. Den har en historie på 100 år. Universitetet stammer fra Free University of Political and Economic Sciences som ble opprettet ved ordre nr. 2155 av 5. juli 1920 av ministeren for nasjonal opplysning. I 1940 /State Gazette, utstedt. Nr. 126 av 7. juni 1940/ det ble omgjort til State Higher Institute of Finance and Administrative Sciences og i 1947 ble det omorganisert som et fakultet for økonomiske og sosiale studier ved Sofia University.

Universitetets autonomi ble gjenopprettet under navnet Higher Institute of Economics ved dekret nr. 26 /"Meldinger", nr. 10 1. februar 1952 /. I 1953 ble det oppkalt etter Karl Marx ved dekret nr. 89 /"Meldinger", utg. 23. mars, 20., 1953/. April, 27. 1990, tok Akademisk råd beslutningen om å omorganisere Karl Marx Higher Institute of Economics som et University of National and World Economy . Det ble offisielt gjort ved vedtak fra nasjonalforsamlingen for etablering og transformasjon av høyere utdanningsskoler /State Gazette, iss. Nr. 68 av 7. juli, 1995/.

Steder

  • Sofia

    ulitsa "8-mi dekemvri", 1700, Sofia

    Spørsmål