Keystone logo
University of Oslo - Faculty of Humanities

University of Oslo - Faculty of Humanities

University of Oslo - Faculty of Humanities

Introduksjon

Fakta og tall

Det humanistiske fakultet ved Universitetet i Oslo er blant de ledende humanistiske fakulteter i Skandinavia. Fakultetet, som tilbyr kurs på 70 fag, har over 6500 studenter og nesten 1000 ansatte.

Nøkkeltall for 2017

 • Faglige publikasjoner: 685
 • Masterstudier: 21
 • Bachelorprogrammer: 13
 • Kurs: 1519
 • Fagpersonale (FTE): 356
 • Postdoktor og doktorgradsstudenter (FTE): 227
 • Administrativt personale (FTE): 218
 • Budsjett: 675,5 millioner kroner
 • Andel av budsjettet finansiert av eksterne kilder: 12%
 • Forskningsprosjekter med ekstern finansiering: 165

(FTE: Heltidsekvivalenter)

Forskningsområder

Særlig sterke forskningsområder ved Det humanistiske fakultet er:

 • Arkeologi
 • Filosofi
 • Ibsen-studier
 • Klassiske språk
 • Kulturhistorie og Museologi
 • Lingvistikk
 • Medievitenskap
 • Midtøsten og Afrika
 • Populær musikk
 • Øst-Europa
106813_pexels-photo-1438072.jpeg

Strategi

Det humanistiske fakultet er det største humanistiske fakultet blant universitetene i Norge, og har et betydelig nasjonalt ansvar i forskning, veiledning og forskningsformidling. Vår strategi er bygget på universitetets strategi mot 2020.

Organisasjon

Det humanistiske fakultet består av syv avdelinger, to forsknings sentre og fakultetets sekretariat. Fakultetet ledes av en valgt dekan og en fakultetsstyret.

Fakultet ledelse

Valgte og administrativ ledelse.

Fakultetsstyret

Fakultetsstyret er fakultetets øverste organ og er ansvarlig for å etablere fakultetets overordnede mål, prioriteringer og strategier.

Fakultet administrasjon

Fakultetsadministrasjonen består av fire seksjoner, et sekretariat og fakultetets ledelse.

Avdelinger og sentre

Fakultetet består av 7 avdelinger, flere nasjonale og internasjonale sentre og et senter for fortreffelighet.

Internasjonalt samarbeid ved Det humanistiske fakultet

Fakultetets internasjonale forsknings- og studiesamarbeidsprogram omfatter student- og faglig personalutveksling, strategiske partnerskap og fellesorganiserte konferanser.

Forskningssamarbeid

På forskningsområdet tar samarbeid ofte form av forskningsprosjekter som gjennomføres i samarbeid med forbrukere i ulike sektorer og bedrifter, eller i form av finansiering og donasjoner til store nasjonale forsknings- og formidlingsprosjekter.

Opplæringssamarbeid

Fakultetets studieprogram omfatter et bredt spekter av muligheter for internasjonalt pedagogisk samarbeid:

Studentutveksling til alle kontinenter for bachelor- og mastergradsstudenter, fellesgrader, feltarbeidsturer og utflukter, praktiske praksisplasser og praksisbaserte masteroppgaver.

Fakultetet mottar rundt fire hundre internasjonale studenter årlig fra hele verden gjennom mer enn 250 studentutvekslingsavtaler.

Lenker med næringsliv og samfunn

De akademiske miljøene ved fakultetet for humaniora samarbeider med en rekke organer, tegnet både fra næringsliv og samfunn generelt.

Studenter på tvers av mange fagområder ved fakultetet kan ha praktik som en integrert del av sin grad.

Praktikantene har sterke faglige kompetanser og høy motivasjon. De kan praktisere i en rekke bransjer som kommunikasjon, media, kunst og kultur, politikk og utdanning, både innenlands og internasjonalt.

106812_pexels-photo-1152500.jpeg

Steder

 • Oslo

  Niels Henrik Abels vei 36, 0313, Oslo

  Spørsmål