Keystone logo
University for Peace

University for Peace

University for Peace

Introduksjon

University for Peace ( UPEACE ) er en institusjon for høyere utdanning dedikert til studiet av fred.

University for Peace ble opprettet av FNs generalforsamlingsresolusjon 35/55, har trent ledere for fred siden 1980. Det er en unik global akademisk institusjon med over 2000 alumner fra mer enn 120 nasjoner. Gjennom sine master- og doktorgradsutdanninger trener UPEACE fremtidige ledere til å utforske og formulere strategier og praksis i forskjellige sammenhenger for å løse årsakene til flere problemer som påvirker menneskelig og global velvære, og dermed bidra til prosessene for fredsbevaring og fredsbygging. UPEACE opplevelsen er erfaringsmessig og unik, styrke, transformerende og dyrker kritisk tenkning hos studentene.

Visjonen fra University for Peace er å være en fremtidsrettet, transformasjons- og inspirerende utdanningsinstitusjon dedikert til målene for kvalitetsundervisning, forskning og service for å tjene menneskeheten i å bygge en fredelig verden.

University for Peace opprettet som en traktatorganisasjon med eget charter i en internasjonal avtale vedtatt av generalforsamlingen i resolusjon 35/55 av 5. desember 1980, og har følgende oppdrag:

"å gi menneskeheten en internasjonal institusjon for høyere utdanning for fred og med sikte på å fremme alle ånds forståelse, toleranse og fredelig sameksistens, å stimulere samarbeid mellom folk og å bidra til å redusere hindringer og trusler mot verdensfred og fremgang, i tråd med de edle ambisjonene som ble forkynt i De forente nasjoners charter ".

Universitetets charter angir i vedlegget følgende generelle prinsipper:

  1. Krenkets vedholdenhet i menneskehetens historie og de voksende trusler mot fred de siste tiårene bringer menneskets eksistens til livs og gjør det avgjørende at fred ikke lenger bør betraktes som et negativt konsept, som enden av konflikt eller som en Enkelt diplomatisk kompromiss, men snarere at det skal oppnås og sikres gjennom den mest verdifulle og mest effektive ressursen man har: utdanning.

  2. Fred er den primære og uigenkaldelige forpliktelsen til en nasjon og FNs grunnleggende mål; det er grunnen til dens eksistens. Men det beste verktøyet for å oppnå dette overordnede gode for menneskeheten, nemlig utdanning, har ikke blitt brukt.

  3. Mange nasjoner og internasjonale organisasjoner har forsøkt å oppnå fred gjennom nedrustning. Denne innsatsen må fortsette, men fakta viser at mennesket ikke bør være for optimistisk så lenge det menneskelige sinn ikke har blitt gjennomsyret av begrepet fred fra en tidlig alder. Det er nødvendig å bryte den onde sirkelen av å streve for fred uten et pedagogisk fundament.

  4. Dette er utfordringen som nå står overfor alle nasjoner og alle menn, som det tjueførste århundre nærmer seg. Beslutningen må gjøres for å redde menneskeheten, som er truet av krig, gjennom utdanning for fred. Hvis utdanning har vært instrumentet for vitenskap og teknologi, er det enda mer grunn til å bruke det for å oppnå denne primære rettigheten til mennesket.

UPEACE historie

Costa Rica avskaffet dødsstraff i 1882, og dets hær i 1948. Siden 1865 har Costa Rica tilbudt asyl til de som står overfor forfølgelse av politiske grunner. Fra 1907 til 1918 var Costa Rica vert for den sentralamerikanske domstolen, som var den første permanente internasjonale tribunalen som tillot enkeltpersoner å ta rettslige skritt mot stater om folkerett og menneskerettighetsspørsmål. I den tradisjonen begynte arbeidet med å etablere University for Peace i De forente nasjoner under ledelse av Costa Ricas president Rodrigo Carazo. Den 5. desember 1980 vedtok FNs generalforsamling resolusjon 35/55 som i vedlegget angir den internasjonale avtalen om opprettelse av University for Peace . Universitetets charter inngår i denne avtalen.

Som en del av den fortsatte prosessen med FN-reformen tok tidligere FNs generalsekretær Annan en rekke tiltak siden begynnelsen av 1999 for å omorganisere, styrke og internasjonalisere University for Peace fullt, slik at den kan bidra mer effektivt til fred og sikkerhetsmål for De forente nasjoner.

Rådet har definert et innovativt program for utdanning, opplæring og forskning for fredsfokuserte sentrale problemstillinger, blant annet konfliktforebygging, menneskelig sikkerhet, menneskerettigheter, miljøsikkerhet og rehabilitering etter konflikter.

Steder

  • Ciudad Colón

    University for Peace Apdo.

Spørsmål