Keystone logo
VID Specialized University

VID Specialized University

VID Specialized University

Introduksjon

VID Specialized University har mer enn 4500 studenter på syv campus i fire byer; Bergen, Oslo, Sandnes og Stavanger. VID har lange tradisjoner og erfaring innen helsefag, samfunnsvitenskap og teologiske studier.

Vi har 50 studieprogrammer på tvers av nettverket. VID Specialized University Høgskolen oppsto 1. januar 2016, etter sammenslåingen mellom fire norske institusjoner: Diakonhjemmet høgskole i Oslo og Sandnes, Høgskolen i Betanien i Bergen, Haraldsplass diakonishøgskolen i Bergen og MHS - School of Mission and Theology i Stavanger. Betanien University College tilbyr kliniske studier for internasjonale utvekslingsstudenter innen medisinsk og kirurgisk praksis, psykisk helse og hjemmesykepleie. Diakonhjemmet høgskole ble opprettet i 1890 som en privat, ideell høyskole. På dette grunnlaget består den akkrediterte institusjonen for høyere utdanning nå om lag 2300 studenter og 160 fakulteter og ansatte.

vid

122668_VID_pic_5.jpg

Hovedverdiene til høgskolen er oppsummert i slagordet: "Dedikert til mennesker." Disse verdiene gjenspeiler også høyskolens akademiske fokus, som utelukkende er sentrert om helse- sosial- og kirkerelaterte programmer på alle nivåer (Bachelor, Master og Ph.D.), og støttet av pågående forskning på alle felt. Haraldsplass Deaconess University College (HDUC) er en privat, ideell, kristen, akkreditert statsfinansiert høgskole i Norge. Det er kjent for et høyt faglig nivå og studenttilfredshet.

Høgskolen fokuserer på internasjonalisering, og omtrent 50% av bachelorstudentene har et kortere eller lengre utenlandsopphold under studietiden. MHS-School of Mission and Theology er et privat, spesialisert universitet som eies av Norwegian Mission Society (NMS), forpliktet til utdannelse og forskning av høy kvalitet knyttet til globale perspektiver på kirkens misjon, så vel som religiøse og kulturelle møter.

vid

Steder

 • Oslo

  184 Vinderen, NO-0319 Oslo, NO-0319, Oslo

  • Bergen

   Ulriksdal 10, 5009, Bergen

   • Sandnes

    Vågsgaten 40, 4306, Sandnes

    • Stavanger

     Misjonsmarka 12, 4024, Stavanger

     Spørsmål