Keystone logo
© Eli Haney, Northwest University photographer
Yale University Yale College

Yale University Yale College

Yale University Yale College

Introduksjon

Yale College tilbyr en liberal artsutdanning som tar sikte på å dyrke et bredt informert, høyt disiplinert intellekt uten å spesifisere på forhånd hvordan dette intellektet skal brukes. En slik tilnærming til læring ser på college som en fase av utforskning, et sted for å utøve nysgjerrighet og en mulighet for å oppdage nye interesser og evner.

Høgskolen søker ikke primært å trene studenter i detaljene i en gitt karriere, selv om noen studenter kan velge å motta mer av det forberedelsen enn andre. I stedet er hovedmålet å innpode kunnskap og ferdigheter som studentene kan ta med seg i det arbeidet de til slutt velger.

Denne utdanningsfilosofien samsvarer med den som ble uttrykt i Yale-rapporten fra 1828, som skiller mellom "utvide [sinnets] krefter og lagre den med kunnskap." Å skaffe seg fakta er viktig, men å lære å tenke kritisk og kreativt på en rekke måter har forrang.

En detaljert forklaring av de faglige og administrative opplysningene til grunnleggende læreplaner finnes i Yale College Programs of Study (YCPS).

Steder

  • New Haven

    New Haven, USA

    Programmer

    Spørsmål