EIT Food

Introduksjon

Les den offisielle beskrivelsen

Som et kunnskaps- og innovasjonsfællesskab (KIC) fra Det europeiske institutt for innovasjon og teknologi (EIT), forbinder EIT Food partnere fra ledende bedrifter, universiteter, forskningsinstitusjoner og institutter over 13 land i Europa og fra hele matvarekjeden.

EIT Food er et paneuropeisk partnerskap med en forbruker-sentrert tilnærming for å gi innovatører, gründere og studenter mulighet til å utvikle løsninger i verdensklasse for samfunnsutfordringer, fremskynde innovasjon, skape jobber og øke Europas konkurranseevne.

Partnerskapets mål er å utvikle en høyt kvalifisert matvare sektor som samarbeider med forbrukerne for å levere produkter, tjenester og ny teknologi som gir en sunnere livsstil for alle europeiske borgere.

Som en av de største matrelaterte tiltakene over hele verden. EIT Food ønsker at Europa skal lede en global revolusjon innen matinnovasjon og produksjon. EIT Food ambisjon er å omforme måten vi produserer, leverer, konsumerer og resirkulerer maten vår, og skape en fremtidssikker og effektiv matvare sektor som støtter en bærekraftig og sirkulær bioøkonomi.

Vår forbruker-sentriske tilnærming

EIT Food forbinder sokkelene i kunnskapstriangelet - innovasjon, utdanning, forretningsopprettelse - med en forbruker-sentrert tilnærming som gir europeiske borgere muligheten til å bli sanne forandringsagenter.
EIT Food vil engasjere forbrukerne i endringsprosessen, forbedre ernæringen og gjøre mat systemet mer ressurseffektivt, sikkert, gjennomsiktig og klarert.
EIT Food adresserer og forbinder ledende bedriftsforetak og entreprenører, forskere og innovatører, studenter, akademikere og alle europeiske borgere for å utvikle løsninger i verdensklasse for samfunnsmessige utfordringer og skape en fremtidssikker og effektiv matssektor.

EIT Food har seks strategiske mål:

  1. Overvinne lav forbrukertillit Mat støtter europeiske borgere i overgangen til et smart matssystem som er inkluderende og beroligende.
  2. Opprett forbrukervaret mat for sunnere ernæring EIT Food gjør det mulig for enkeltpersoner å gi informerte og rimelige personlige næringsvalg.
  3. Bygg et forbruker-sentrisk tilkoblet EIT Food utvikler et digitalt matforsyningsnettverk med forbrukere og næringsliv som likeverdige partnere.
  4. Forbedre bærekraft gjennom ressursforvaltning EIT Food utvikler løsninger for å transformere den tradisjonelle modellen "produsere-bruk-disponere" i en sirkulær bioøkonomi.
  5. Utdannelse til å engasjere, innovere og fremme EIT Food tilbyr "mat system" ferdigheter for mer enn 10.000 studenter, gründere og fagfolk gjennom avanserte treningsprogrammer.
  6. Katalysere mat-entreprenørskap og innovasjon EIT Food fremmer innovasjon i alle stadier av virksomhetsskaping.

Målet er å øke kompetansen og entreprenørånden i sektoren og låse opp potensialet til små og mellomstore bedrifter som skal akselerere innovasjon, skape jobber, dra nytte av bedrifter og øke Europas konkurranseevne.

Dette vil bli oppnådd ved:

  • Utvikling av nye talenter: EIT Food utdanningsprogrammer vil tiltrekke seg og engasjere nytt talent takket være innovativt kursinnhold som er designet for å overvinne "siloer" av kunnskap og ferdigheter i bestemte områder av matssystemet. EIT Food vil introdusere nye læringsmetoder, entreprenørskap og forretningspraksis som gir studenter, fagfolk og ledere i alle karriere etapper for å bli entreprenørkamp i Europas matvareindustri.
  • Støtte til opprettelse og akselerasjon av virksomheten: EIT Food vil styrke konkurranseevnen til EUs næringsmiddelindustri og sikre at Europa forblir verdens største eksportør av mat og drikke. EIT Food vil proaktivt støtte entreprenører i å omdanne sine ideer til bedrifter gjennom hele oppstartssyklusen og i klart definere sitt marked. Det vil generere fremtidige entreprenørmestere i næringsmiddelindustrien som vil oppfylle sin ambisjon om å forbedre ernæringen, oppnå mattrygghet og fremme ressurseffektive matssystemer.
  • Opprett forbruksvurdert mat for sunnere ernæring: EIT Food vil utvikle innovative verktøy og teknologier som støtter personlige diettprofiler kombinert med evnen til å selv vurdere effekten av tilpassede dietter gjennom ikke-invasiv hjemmediagnostikk, mobile enheter og individuell online-coaching. Dette vil bidra til å begrense dagens gap mellom folks intentioner og faktisk oppførsel mot sunnere matvarer og føre til en forbedring av folks helse over hele Europa.

I løpet av de første 7 årene vil partnerne investere nær 1200 millioner euro sammen med inntil 400 millioner euro finansiert av EIT. I tillegg forventes det å tiltrekke seg betydelig finansiering fra andre kilder til privat og offentlig investering, og multiplisere investeringer foretatt av EIT.

Steder

Leuven

EIT Food

Address
Ubicenter A Philipssite 5 box 34
Leuven (3001 Heverlee)

3001 Leuven, Flandern, Belgia
Telefon
+32 (0) 16 170 000