Institute for European Studies (IES), Vrije Universiteit Brussel

Introduksjon

Les den offisielle beskrivelsen

Som et Jean Monnet Center of Excellence ved Vrije Universiteit Brussel (VUB), tilbyr Institute for European Studies (IES) forskning, utdanning og akademiske tjenester til lærde, beslutningstakere og allmennheten, med fokus på EU i en internasjonal setting. De anvendte fagområdene inkluderer jus, samfunnsvitenskap, statsvitenskap, økonomi og kommunikasjonsvitenskap. IES ble etablert i 2001 og har et sterkt forskningsfokus og har opparbeidet seg en langvarig doktorgradsrekord. Det organiserer også flere programmer. På utdanningsområdet har IES opparbeidet seg et godt rykte innen læring og læringsinnovasjon, støttet av et dedikert team som fokuserer på bruk av teknologi for å forbedre (fjern / blandet) læring.

Instituttets sentrale beliggenhet i Brussel, Europas hovedstad, gjør det til en ideell arbeidsplass for både studenter og etablerte forskere som ønsker å drive forskning i en internasjonal og tverrfaglig setting. IES er også et ideelt forum for konferanser og workshops om europeiske spørsmål.

IES-oppdraget er tredelt:

  1. Tilbyr avansert utdanning: gjennom sin LL.M i internasjonal og europeisk lov, Advanced MA i europeisk integrasjon ("Euromaster"), den årlige vinter- og sommerskolesønnen European Policy-Making, og dens blandede doktorgrad sertifikat i EU Policy Making.
  2. Gjennomføring av vitenskapelig forskning: Forskning koordineres av IES ' visedekan for forskning og utføres av PhD-forskere, samt postdoktorale seniorforskere som leder forskningssentre.
  3. Å tilby vitenskapelige tjenester innen europeiske studier: ved å organisere årlige konferanser, regelmessige workshops, policy for en forelesningsserie, og ved å utføre bestilt forskning.

Instituttet samarbeider tett med mange universiteter og forskningsinstitusjoner i Belgia, Europa og internasjonalt. Disse partnerskapene og den kontinuerlige utvekslingen av nye ideer med utøvere og forskere gjør at IES kan styrke sine forskningsmål og produsere en blanding på høyt nivå av konseptuell og praktisk ekspertise i alle viktige EU-politikker.

Strategi

Forskning ved IES fokuserer på EU i en internasjonal sammenheng. Den utforsker EUs institusjoner, politikk og lov i sammenheng med globalisering og internasjonal lov og politikk. Forskningsprosjekter analyserer EUs rolle som global aktør og samspillet mellom de interne og eksterne dimensjonene i EUs politikk. De tar også opp forholdet mellom EU og internasjonale organisasjoner. For dette formål fremmer instituttet en tverrfaglig tilnærming som kombinerer juridisk, økonomisk, sosial og politisk ekspertise. Den fokuserer på fremtidsrettet forskning som produserer politikkrelevante resultater av interesse for politiske beslutningstakere og det akademiske samfunnet.

Store forskningstemaer

Mens IES-forskning hovedsakelig omfatter et bredt spekter av europeiske studier, fokuserer instituttet sine ressurser på et utviklende sett med forskningsklynger:

  • Miljø og bærekraftig utvikling
  • Migrasjon, mangfold og rettferdighet
  • Internasjonal sikkerhet
  • Europeisk økonomisk styring

Disse klyngene pleies ved å starte egne forskningsprosjekter (hovedsakelig på doktorgradsnivå), samt å skaffe midler fra eksterne sponsorer.

Steder

Brussel

Institute for European Studies

Address
Pleinlaan 5, 1st floor

B-1050 Brussel, Belgia
Telefon
+32 2 614 80 01

Keystone-stipend

Se hvilke muligheter du kan få med et stipend fra oss