Les den offisielle beskrivelsen

  • Engasjer fakultetet i ren og anvendt forskning fokusert hovedsakelig på den økonomiske utviklingen i Midtøsten og Afrika (MEA) Region.

UD styres av følgende verdier:

  1. Etisk atferd i alle aspekter av livet.
  2. Lyd statsborgerskap gjennom personlig, sosialt og miljømessig ansvar.
  3. Respekt for de meninger og holdninger til andre.
  4. Like muligheter for alle menn og kvinner.
  5. Kontinuerlig forbedring i undervisning, læring og forskning.
  6. Kollektivt ansvar gjennom samspill.
  7. Opprettholde en student-sentriske tilnærming med fokus på kvalitet.
Programmer gitt i:
  • Engelsk