Les den offisielle beskrivelsen

Universitetet med et stort hjerte!

Centria University of Applied Sciences er en tverrfaglig, dynamisk og internasjonalt høyere utdanningsinstitusjon. Vi er stolte med å tilby studenter og ansatte et miljø som er nyskapende, omsorg og flerkulturelle.

Ligger i Vest-Finland, har Centria tre studiesteder - Kokkola, Pietarsaari og Ylivieska - ligger på Österbottens vanlig. Hver by har et unikt miljø med masse aktiviteter og et vakkert miljø.

Centria er en ung institusjon for høyere utdanning, med nærmere 3000 og 250 ansatte, tilbyr vi student sentrert undervisning med fokus på praktisk erfaring. Centria tilbyr studieprogrammene i fem forskjellige fagfelt og totalt 20 studieprogrammene. Våre felt av utdanning er:

Teknologi, kommunikasjon og transport Samfunnsvitenskap, økonomi og administrasjon Sosiale tjenester, Helse og Idrett KULTUR Humaniora og pedagogikk

Med over 500 internasjonale studenter, både grad søkende og utvekslingsstudenter, er internasjonalisering en av våre kjerneverdier. Over ti prosent av våre gradssøkende studenter er internasjonale studenter, som kommer fra over 40 forskjellige land. Vi mottar også rundt hundre utvekslingsstudenter hvert år, fra våre partner universiteter over hele verden.

Utdanner, forskere og utvikler

Centria har et sterkt fokus på entreprenørskap og utmerkede forbindelser med lokale arbeidslivet, dette gir et godt grunnlag for å kombinere teoretisk kunnskap med faglig kompetanse på en meningsfull måte. Vi er et internasjonalt universitet av anvendt vitenskap som oppmuntrer til innovasjon og entreprenørskap.

Centria FoU samarbeider med bedrifter og organisasjoner til å øke sin konkurranseevne. Vi tar sikte på å hjelpe våre kunder med å utvikle nye produkter, forretningsforetak og internasjonale aktiviteter og samt i prosessen med entreprenørskap, ved hjelp av vår tverrfaglige kompetanse. Vi tilbyr deg oppdatert teknologi og den nyeste informasjonsteknologien programmer for å passe våre kunders behov. Vi gjør det meste av vårt team av eksperter, deres kunnskap og ulike typer laboratorier på vår bruk. Vår R & D, etterutdannings tjenester og brede prosjektaktiviteter alle tar sikte på å forbedre våre kunders konkurranseevne.

Programmer gitt i:
  • Engelsk
Centria University of Applied Sciences
Address
Centria University of Applied Sciences Talonpojankatu 2 67100 Kokkola Finland
FIN-67100 Kokkola, Finland
Nettsted
Telefon
+358 6 8250000
Address
Ylivieska, Finland
Address
Jakobstad, Finland