Aristotle University of Thessaloniki - School of Geology

Introduksjon

Les den offisielle beskrivelsen

Geologi-, petrologi- og mineralvitenskapslaboratoriet og Meteorologi- og klimatologisk laboratorium er begge del av Fakultetet for fysikk og matematikk og åpnet dørene sine høsten 1928.

Geologi-, petrologi- og mineralvitenskapslaboratoriet ble deretter delt inn i laboratoriet for geologi og paleontologi, og mineral- og petrologi-laboratoriet, som begge ble innlemmet i naturvitenskapelige fakultetet, ble grunnlagt høsten 1943. Meteorologi og klimatologisk laboratorium ble først innlemmet i Fysikkskole og senere inn i Geologi-skolen.

Naturvitenskapelige fakultetet trente studenter i disipliner relatert til geologi og biologi. Nye laboratorier ble grunnlagt i en trettiårsperiode, for eksempel Fysisk Geografisk Laboratorium, Geofysikklaboratoriet og Systematisk Mineralogi-Petrologi Laboratoriet. I 1973 ble Naturvitenskapsskolen delt inn i Geologins skole og Biologisk skole.


Skolen for geologi ble grunnlagt i 1973, i henhold til kongelig dekret 290 / 5-4-1973, og ble bemannet av kandidater fra naturvitenskapelige fakultetet. I 1983 ble Geologiplatformen delt inn i avdelinger som koordinerer undervisning og forskning, og tilbyr programmer som trener studenter i et bredt spekter av disipliner relatert til deres hovedfag. Antall tilbud tilbys enda flere etter at nye laboratorier ble grunnlagt. Paleontologimuseet og Mineralogi- og petrologimuseet, Seismologisk stasjon og Mount Olympus Meteorological Center er også en del av Geologins skole.


Skolen sørger for at studentene får full og omfattende opplæring i et bredt spekter av emner innen geovitenskap, som industrielle mineraler og bergarter, geografiske informasjonssystemer, geotermikk, geofysikk, geokjemi, anvendt geologi, sedimentologi, klimatologi og meteorologi, Økonomisk geologi, fossil brensel, mineralologi, paleomagnetisme, paleontologi, miljøgeologi, miljøgeokemi, petrologi, seismologi, stratigrafi, strukturgeologi, teknisk geologi, hydrogeologi, fysisk geografi, oceanografi. Datakurs og kurs relatert til digital teknologi tilbys også studenter. Skolens undervisnings- og forskningspersonell har erfaring, høyt kvalifisert og sterkt engasjert i undervisning og forskning.

Skolen for geologi er blant de første ti skolene i Aristoteles universitet i Thessaloniki for å tiltrekke seg forskningsfinansiering fra et bredt spekter av kilder. I løpet av årene har Geologiplatformen klart å nå sine mål, tilby utdanning av høy kvalitet, øke forskningen og bidra til samfunn og samfunn på alle mulige måter.

Steder

Thessaloniki

Address
Aristotle University of Thessaloniki
Faculty of Sciences
School of Geology

54124 Thessaloniki, Thessaloniki, Hellas

Keystone-stipend

Se hvilke muligheter du kan få med et stipend fra oss