Hellenic Open University

Introduksjon

Les den offisielle beskrivelsen

Det Hellenske åpne universitetet ble grunnlagt som et selvadministrert statsuniversitet med sine lokaler hovedsakelig i Patras Hellas . Universitetet aksepterte sine første studenter i 1998. Det har fire skoler (samfunnsvitenskap, anvendt kunst, vitenskap og teknologi og humaniora).

Foreløpig er over 30.000 bachelor- og poststudenter registrert. De er utdannet av et utadvendt akademisk fakultet på rundt 50 medlemmer, støttet av 2000 adjungerte forelesere, professorer, postdoktorale forskere, laboratoriepersonale, instruktører, samt rundt 200 administrativt støttepersonell.

Oppdraget til HELLENIC OPEN UNIVERSITY (HOU) er å gi høy kvalitet universitetsopplæring via fjernundervisning på både bachelor og høyere nivå. For det formål utvikler og implementerer det passende læringsmateriell og læringsmetoder. Fremme av vitenskapelig forskning, samt utvikling av relevant teknologi og metodikk innen fjernundervisning, faller innenfor rammen av sine mål.

Steder

Patras

Address
Parodos Aristotelous 18
26 335 Patras, Achaea, Hellas