Les den offisielle beskrivelsen

Det Hellenske åpne universitetet ble grunnlagt som et selvadministrert statsuniversitet med sine lokaler hovedsakelig i Patras Hellas . Universitetet aksepterte sine første studenter i 1998. Det har fire skoler (samfunnsvitenskap, anvendt kunst, vitenskap og teknologi og humaniora).

Foreløpig er over 30.000 bachelor- og poststudenter registrert. De er utdannet av et utadvendt akademisk fakultet på rundt 50 medlemmer, støttet av 2000 adjungerte forelesere, professorer, postdoktorale forskere, laboratoriepersonale, instruktører, samt rundt 200 administrativt støttepersonell.

Oppdraget til HELLENIC OPEN UNIVERSITY (HOU) er å gi høy kvalitet universitetsopplæring via fjernundervisning på både bachelor og høyere nivå. For det formål utvikler og implementerer det passende læringsmateriell og læringsmetoder. Fremme av vitenskapelig forskning, samt utvikling av relevant teknologi og metodikk innen fjernundervisning, faller innenfor rammen av sine mål.

Programmer gitt i:
  • Engelsk

Denne skolen tilbyr også:


Hellenic Open University

HOUs forskerutdanning med tittelen "Språkutdanning for flyktninger og innvandrere" er laget for lærere og kandidater som ønsker å fullføre eller utdype sin kunn ... [+]

HOUs forskerutdanning med tittelen "Språkutdanning for flyktninger og innvandrere" er laget for lærere og kandidater som ønsker å fullføre eller utdype sin kunnskap og ferdigheter til å undervise språklæringen på ulike språk, samt utvikle nye ressurser de senere kan søke om spesifikke sammenhenger og nivåer. Modulene vil gi forskerstudenter en sterk grunnlag i teoretisk litteratur, samt passende klasserommetodikk, kursdesign og en introduksjon til de viktigste forskningsverktøyene.

Kurset tar sikte på å gi spesialisert pedagogisk kunnskap til lærere i både grunnskolenivå og grunnskoleutdannede som planlegger å undervise, samt lærere som er engasjert i voksenopplæring i flyktning- eller innvandrerkontekster. Det trener greske og internasjonale studenter til å stille og svare på sentrale spørsmål i anvendt lingvistikk og andre språkoppkjøp i verdens mange, mangfoldige flerspråklige sammenhenger.... [-]

Hellas Patras
Kontakt skolen
Engelsk
Heltid studier
4 semestre
Campus
Les mer på norsk
Hellenic Open University

Målet med denne M.Ed. er å ledet fransk språk-, litteratur- og filologiutdannetes faglige utvikling som lærere av fransk som fremmedspråk ved aktivt å engasjere dem i teo ... [+]

Målet med denne M.Ed. er å ledet fransk språk-, litteratur- og filologiutdannetes faglige utvikling som lærere av fransk som fremmedspråk ved aktivt å engasjere dem i teoretiske og praktiske studier innen språkundervisningsmetodikk og i samsvar med de stadig økende kravene til dagens lokalt og internasjonalt arbeidsmarked.

Læringsutbytte

Etter masterstudiet er studentene forventet å:

forstå og demonstrere spesialkunnskap og ferdigheter i undervisning i fransk språk: med særlig hensyn til språkundervisning, å vurdere, velge og bruke hensiktsmessige metoder for effektiv læring av alle språkkunnskaper (produksjon og forståelse av skriftlig og muntlig diskurs);forstå og demonstrere spesialkunnskap og ferdigheter i undervisning i fransk språk: med særlig hensyn til undervisning i franskspråklige strukturer og funksjoner (fonetikk / fonologi, morfologi, syntaks, semantikk / vokabular og kultur) for å evaluere, tilpasse og utvikle egnet materiale;utforme, utvikle og evaluere studieprogrammer i samsvar med de viktigste teoriene innen språk, kommunikasjon og samhandling, og å utvikle instruksjonsmaterialer til undervisning i fransk språkprodusere, analysere og tolke måleinstrumenter for vurdering av elevers språkkompetansebruke pedagogisk hensiktsmessige læringsscenarier ved bruk av IKT (Informasjons- og kommunikasjonsteknologier) applikasjoner i ulike læringssammenhenger (f.eks ansikt til ansikt, avstand), med hensyn til spesifikke formål, behov og læringsmiljøer;forstå og anvende i praksis prinsippene for å lære fransk til grunnskoleelever, velge passende «læringsverktøy» som tilsvarer barns kognitive og psykologiske utviklingsnivå;integrere Europarådets funn og forslag og foreslå passende kulturelle aktiviteter for ulike klasseromskontekster og kompetanse nivåer, med sikte på å vedta kulturkunnskap, holdninger og oppfatninger og utvikle elevers interkulturelle kompetanse;identifisere, designe og implementere programmer som fremmer profesjonell utvikling av lærere i fransk;tolke, gjennomføre og presentere... [-]
Hellas Patras
Kontakt skolen
Engelsk
Heltid studier
2 år
Campus
Les mer på norsk
Hellenic Open University

Målet med denne M.Ed. er å oppfordre engelskspråklige, litteratur- og filologiutdannede til profesjonell utvikling som lærere av engelsk som utenlandsk og som internasjon ... [+]

Målet med denne M.Ed. er å oppfordre engelskspråklige, litteratur- og filologiutdannede til profesjonell utvikling som lærere av engelsk som utenlandsk og som internasjonal lingua franca ved aktivt å engasjere dem i teoretiske og praktiske studier innen språkundervisningsmetodikk og i samsvar med evigvarende økende krav til dagens lokale og internasjonale arbeidsmarked.

Læringsutbytte

Etter masterstudiet er studentene forventet å kunne:

analysere, utføre og formidle lærernivåforskning relatert til engelskspråklig undervisning;forstå og demonstrere spesialisert språkundervisningskunnskap og ferdigheter i språkkunnskaper og -elementer ved å: Undersøke, velge og bruke metoder som bidrar til effektiv læring av bestemte språkkunnskaper (Lytt, Speaking, Reading, Writing) og elementer (kultur, grammatikk, vokabular, Pronunciation) og ved å undersøke, evaluere og skape materialer for å støtte effektiv språkundervisning og læring;kritisk analysere forskning i språkoppkjøp og undervisning, og anvende det på klasseromutforme, utvikle og evaluere læreplaner og materialer for engelskspråklig undervisningskape, analysere og tolke effektive tiltak av språklig evne til sine studenterfinne og velg passende undervisningsressurser for å bruke datateknologi for å hjelpe elevene sine behovforstå og anvende prinsippene i engelsk for spesifikke formål instruksjon i forhold til studenters språklige bakgrunn og arbeidsmiljødemonstrere forståelse for interkulturelle tilnærminger i språkundervisningidentifisere, designe og anvende anerkjente prinsipper for effektiv engelskspråklig lærerutvikling og opplæringsprogramoperasjon.... [-]
Hellas Patras
Kontakt skolen
Engelsk
Heltid studier
3 år
Campus
Les mer på norsk
Hellenic Open University

Målet med denne M.Ed. er å gi tysk språk-, litteratur- og filologi studiekandidater profesjonell utvikling som lærere i tysk som fremmedspråk ved aktivt å engasjere dem i ... [+]

Målet med denne M.Ed. er å gi tysk språk-, litteratur- og filologi studiekandidater profesjonell utvikling som lærere i tysk som fremmedspråk ved aktivt å engasjere dem i teoretiske og praktiske studier innen språkundervisningsmetodikk og i samsvar med de stadig økende kravene til dagens lokalt og internasjonalt arbeidsmarked.

Studiepoeng: 120

Klassifisering i henhold til ISCED-2011 av Unescobasert på utdanningsnivået: 7basert på utdanningsområdet: 14 UndervisningstreningKlassifisering i henhold til ISES-2013 av Unescobasert på utdanningsområdet: 0114-læreropplæring med fagspesialiseringKursstruktur

1. år

GER50 muntlige ferdigheter i det tyske språketGER51 Skriftferdigheter i det tyske språket... [-]
Hellas Patras
Kontakt skolen
Engelsk
Heltid studier
2 år
Campus
Les mer på norsk
Address
Parodos Aristotelous 18
26 335 Patras, Achaea, Hellas