University Centre of the Westfjords

Introduksjon

Les den offisielle beskrivelsen

Universitetssenteret Vestfjordene er en ideell organisasjon etablert i mars 2005. Den har 40 stiftende medlemmer, inkludert alle landets institusjoner for høyere utdanning. Senteret startet driften i Vestrahús i Ísafjörður i januar 2006. Samme bygning ligger blant annet av Havforskningsinstituttets, Islands, Fiskeriforskningens og Det islands snøhøydforskningsenter. Vestfjords regionale utviklingssenter ligger også her, og alle de organisasjonene som er representert i bygningen, deler felles mottaksmuligheter.

Universitetssenteret tilbyr et internasjonalt orientert, tverrfaglig masterprogram i Kyst- og havforvaltning, som undervises på engelsk. Programmet forbereder studentene til å engasjere seg med et av de mest overbevisende og viktige temaene i dag: naturressurshåndtering og utnyttelse. Programmet er undervist i tre ukers moduler, og hver modul tilbys også som et kortsiktig kurs.

Senteret bistår også universitetsstuderende og lærere fra utenfor området for å etablere kontakter på Vestfjorden. Senteret gir informasjon om regionen som et interessant alternativ og forskningsområde, og bistår studenter og forskere i arbeidet med forskningsprosjekter på Vestfjordene.

Steder

Ísafjörður

University Centre Of The Westfjords

Address
Sudurgotu 12,

400 Ísafjörður, Island
Telefon
+354 450 3040