MF Norwegian School of Theology

Introduksjon

Les den offisielle beskrivelsen

MF norsk School of Theology (1908) er en akkreditert Specialized universitet innen teologi, religionsvitenskap og sosialfag. MF er lokalisert i Oslo og har tre avdelinger; Institutt for teologi, Institutt for kristendomskunnskap og pedagogiske studier, og Institutt for religion og samfunn. MF utdanner forskere, lærere, prester og andre fagfolk på bachelor-, master- og Ph.D.-nivå for ledelse og service både nasjonalt og internasjonalt.

Verdigrunnlag

MF skal styrke sin posisjon som en ledende skole i teologi gjennom forskning på høyt internasjonalt nivå for forskning, formidling og anvendelse av kunnskap, og gjennom jakten på utdanning i en kontekst av frihet, troverdighet og økumenisk samarbeid, med sikte på personlig vekst og dannelse av studenter.

Denne skolen tilbyr programmer i:
  • Engelsk

Se skolens masterprogrammer »

Programmer

Denne skolen tilbyr også:

Master

Master I Religion, Samfunn Og Globale Spørsmål (M.Phil)

Campus Heltidsstudier August 2018 Norge Oslo

Dette masterstudiet tar sikte på å gi innsikt i ulike sammenhenger mellom religion og samfunn i et stadig mer globalt og flerkulturell verden. [+]

Programmet er basert på kurs i samfunnsfag og religiøse studier. En viktig del av programmet er å gi innsikt i ulike måter som religion er formet av ulike lokale og regionale sosiale forhold. Den tar sikte på å gi en dypere forståelse av forholdet mellom religion og samfunn i et globalt perspektiv og omfatter kurs i: etikk religionssosiologiske interkulturell kommunikasjon menneskerettigheter, konflikt og forsoning Karrieremuligheter Programmet gir utdanning til stillinger innen forskning og utdanning. Videre kvalifiserer for jobber i institusjoner og organisasjoner der kunnskap om religion i et internasjonalt og globalt perspektiv er nødvendig. Det er også relevant for ledende stillinger innen offentlig og privat sektor. Opptakskrav requrements En BA eller tilsvarende grad i teologi, samfunnsvitenskap, religionsvitenskap eller relaterte felt. Studien forutsetter innsikt i ett eller flere av verdensreligionene og grunnleggende kompetanse innen religiøse studier. Karaktergjennomsnitt tilsvarende norske C-nivå. Kvalifisering Master of Philosophy Religion, samfunn og globale utfordringer Mer informasjon Masterstudiet tar sikte på å gi utdanning for stillinger innen forskning og utdanning, samt innenfor norske og internasjonale institusjoner og organisasjoner, der kunnskap om religion i et internasjonalt og globalt perspektiv er nødvendig. Det er også relevant for ledende stillinger innen offentlig og privat sektor. Mastergraden kvalifiserer for videre studier på doktorgradsnivå. Programmet Master of Religion, samfunn og globale utfordringer består av 120 studiepoeng, inkludert en avhandling verdt 60 studiepoeng. Studiet er bygget på ulike kurs og det selvstendige arbeidet med masteroppgaven. Hvert kurs består av 10 studiepoeng. For hvert kurs, er læringsutbytte og kompetanse formulert med vekt på studentenes... [-]

Master Teologi (M.Phil)

Campus Heltidsstudier 2 år August 2018 Norge Oslo

Master of Theology er en to-årig program som fokuserer på ulike teologiske fag. Du kan enten undersøke hele spekteret av teologiske disipliner, eller spesialisere seg i enkelte fag. [+]

Undervisningsspråk: Norsk Generell Informasjon Programmet Master of Theology som helhet vil gi studenten: - inngående kunnskap på områder som er relevante for akademisk teologisk studium og forskning - en faglig og tverrfaglig forståelse - evne til selvstendig faglig refleksjon, metodisk studie av akademisk litteratur og skriftlig presentasjon av disse - innsikt i vitenskapsteori og metodiske spørsmål, og erfaring i å gjennomføre uavhengige vitenskapelige studier - et grunnlag for videre akademisk forskning - nødvendige ferdigheter for å jobbe i skole, kirke og samfunn - et bedre grunnlag for å kommunisere faglige teologiske innsikt i dialog Graden Master of Theology beløper seg til 120 ECTS (European Credit Transfer System), inkludert en skriftlig avhandling for 30 eller 60 studiepoeng. Programmet blir gjort i to år Opptakskrav Søknad: For å bli tatt opp til programmet en student må tilfredsstille følgende krav: - oppfyllelse av general immatrikulering Standard norske institusjoner for høyere utdanning ("Generell studiekompetanse"), - enten et universitet bachelorgrad i teologi eller en tilsvarende felt basert på tre års studier utover norsk artium nivå eller tilsvarende norske pedagogiske kvalifikasjoner godkjent av skolen, - karaktergjennomsnitt tilsvarende norske C-nivå, - dokumentert kunnskap om gresk og / eller hebraisk hvis studenten er inkludert originale språkstudier i Det gamle testamente eller The Nye Testamentet i hans eller hennes grad. - Dokumentert kunnskap i engelsk (IELTS-test med et minimum score på 6,5 eller bedre) som gjør det mulig for studenten å studere i det engelske språket og å skrive et selvstendig vitenskapelig avhandling på engelsk. Innleggelser er til enhver... [-]

Religionshistorie (M.Phil)

Campus Heltidsstudier 2 år August 2018 Norge Oslo

Tverrfaglige tilnærminger til religion og historie i Pre-Modern World: Encounter og konflikthåndtering [+]

Undervisningsspråk: Norsk tverrfaglige tilnærminger til religion og historie i Pre-moderne verden: Encounter og konflikthåndtering Hvorfor er Jerusalem fremdeles en slik omstridt sted? Hva er årsakene til den systematiske ødeleggelsen av den islamske staten (IS) i den kulturelle arven fra fortiden? Hvorfor hellige tekster produsert århundrer siden fortsatt trenger å forme livene til mennesker i dag? Hvordan er de brukt og misbrukt? Hvorfor sverdet noen ganger erstatte ordet i religiøse spørsmål? Hvordan klarte religiøse grupper, ideer og gjenstander reise fra ett kontinent til et annet, og hvordan gjorde at migrasjon forvandle dem? Med andre ord, hvordan gjorde religiøse konflikter og møter forme den moderne verden, og hvorfor gjør de fortsatt saken i dag? Dette er noen av temaene MF norsk Fakultetet taklinger i sitt nye M.Phil program i History of Religions, med hovedfokus på religion i Pre-moderne verden: Encounters og konflikter. Programmet har fokus på spørsmål om religiøse krysspollinering, sameksistens og konflikt i tre målområder: Europa, Sørøst-Asia og Midtøsten. Adressert i en lang historisk perspektiv som strekker seg fra senantikken til den europeiske renessansen, ønsker programmet å belyse røttene til stede fredelig sameksistens og utveksling, samt av dagens motsetninger og konflikter. Den underliggende ideen med programmet er at for å fullt ut forstå dagens religiøse konflikter og allianser, må vi forstå hvordan oppfatninger av fortid og nåtid henger sammen, gjensidig avhengige og stadig omformet. Basert på en tverrfaglig tilnærming og bruke ulike teoretiske rammeverk og fortolkende metoder, de viktigste emnene i programmet tar sikte på å avdekke historiske dynamikk, privileging "hvordan"... [-]

Videoer

Welcome to MF!

Kontakt

Det teologiske Menighetsfakultet

Adresse, linje 1 Det teologiske Menighetsfakultetet, Gydas vei 4, postboks 5144 Majorstuen
0302 Oslo, Norge
HJemmeside http://www.mf.no/
Telefon +47 22 59 05 00