MF Norwegian School of Theology

Introduksjon

Les den offisielle beskrivelsen

MF norsk School of Theology (1908) er en akkreditert Specialized universitet innen teologi, religionsvitenskap og sosialfag. MF er lokalisert i Oslo og har tre avdelinger; Institutt for teologi, Institutt for kristendomskunnskap og pedagogiske studier, og Institutt for religion og samfunn. MF utdanner forskere, lærere, prester og andre fagfolk på bachelor-, master- og Ph.D.-nivå for ledelse og service både nasjonalt og internasjonalt.

Verdigrunnlag

MF skal styrke sin posisjon som en ledende skole i teologi gjennom forskning på høyt internasjonalt nivå for forskning, formidling og anvendelse av kunnskap, og gjennom jakten på utdanning i en kontekst av frihet, troverdighet og økumenisk samarbeid, med sikte på personlig vekst og dannelse av studenter.

Denne skolen tilbyr programmer i:
  • Engelsk

Se skolens masterprogrammer »

Programmer

Denne skolen tilbyr også:

Master

Master I Religion, Samfunn Og Globale Spørsmål (M.Phil)

Campus Heltidsstudier August 2017 Norge Oslo

Dette masterstudiet tar sikte på å gi innsikt i ulike sammenhenger mellom religion og samfunn i et stadig mer globalt og flerkulturell verden. [+]

Programmet er basert på kurs i samfunnsfag og religiøse studier. En viktig del av programmet er å gi innsikt i ulike måter som religion er formet av ulike lokale og regionale sosiale forhold. Den tar sikte på å gi en dypere forståelse av forholdet mellom religion og samfunn i et globalt perspektiv og omfatter kurs i: etikk religionssosiologiske interkulturell kommunikasjon menneskerettigheter, konflikt og forsoning Karrieremuligheter Programmet gir utdanning til stillinger innen forskning og utdanning. Videre kvalifiserer for jobber i institusjoner og organisasjoner der kunnskap om religion i et internasjonalt og globalt perspektiv er nødvendig. Det er også relevant for ledende stillinger innen offentlig og privat sektor. Opptakskrav requrements En BA eller tilsvarende grad i teologi, samfunnsvitenskap, religionsvitenskap eller relaterte felt. Studien forutsetter innsikt i ett eller flere av verdensreligionene og grunnleggende kompetanse innen religiøse studier. Karaktergjennomsnitt tilsvarende norske C-nivå. Kvalifisering Master of Philosophy Religion, samfunn og globale utfordringer Mer informasjon Masterstudiet tar sikte på å gi utdanning for stillinger innen forskning og utdanning, samt innenfor norske og internasjonale institusjoner og organisasjoner, der kunnskap om religion i et internasjonalt og globalt perspektiv er nødvendig. Det er også relevant for ledende stillinger innen offentlig og privat sektor. Mastergraden kvalifiserer for videre studier på doktorgradsnivå. Programmet Master of Religion, samfunn og globale utfordringer består av 120 studiepoeng, inkludert en avhandling verdt 60 studiepoeng. Studiet er bygget på ulike kurs og det selvstendige arbeidet med masteroppgaven. Hvert kurs består av 10 studiepoeng. For hvert kurs, er læringsutbytte og kompetanse formulert med vekt på studentenes innsikt i sentrale faglige problemer. Kompetansemålene er formulert uavhengig for hvert fag. Læringsutbyttet er formulert på tre nivåer; evne til grunnleggende, evne og god evne. Arbeidet med å oppfylle dette læringsutbyttet vil bidra til å nå kompetansemålene, og er grunnlaget for evaluering. (Jfr Organisering, arbeidsformer og vurdering i henhold til, og emnebeskrivelsene SAMT vedlegget Med Nivåspesifikke vurderingskriterier in 500/600-NIVA). Målene for studiet vil bli oppfylt gjennom kurs på mastergradsnivå, 60 studiepoeng, inkludert et obligatorisk kurs i vitenskapelig metode (10 studiepoeng). Studentene skal skrive en avhandling verdt 60 studiepoeng. Studiet er basert på kurs i samfunnsfag og religiøse studier. En viktig del av programmet er å gi innsikt i ulike måter som religion er formet av ulike lokale og regionale sosiale forhold. Studiene må ses i lys av disse lokalene. Programmet tar sikte på å utvikle kunnskap ervervet på bachelornivå, for å gi en dypere forståelse av forholdet mellom religion og samfunn i et globalt perspektiv. Dette innebærer kurs innen etikk, sosiologi av religion, interkulturell kommunikasjon og diakoni. Programmet gir muligheter til å spesialisere seg i henhold til studentenes egne interesser. Samtidig har den en felles basis i samfunnsvitenskapene og religiøse studier. Studien vil være i dialog med forskning innen teologi og religionsstudier, og er vitenskapelig legitimert av disse disiplinene. Denne dialogen vil også bidra til en forståelse av de ulike teorier og metoder som benyttes av disse disiplinene. De viktigste perspektivene i programmet fokuserer på ulike aspekter ved de globale og sosiale tegn og sammenhenger av religion. Profilen av masterstudiet kan oppsummeres på følgende måte: - Programmet er basert på religiøse studier / kristen teologi. Det ser aktivitetene til religiøse organisasjoner og institusjoner både som kilder til konflikter og som potensielle ressurser for fredsprosessen. Programmet bruker instrumenter fra religiøse konsepter konfliktmåling, forsoning og fredsarbeid. - Studien er også basert på samfunnsvitenskapene. Mastergraden er bygget på et felles grunnlag av obligatoriske fag og valgfag som fundamenter for både et studium innen sosiologi religion og et globalt orientert studie. Programmet er inter i sin orientering. I kravene for opptak til studiet forutsetter innsikt i ett eller flere av verdensreligionene og grunnleggende kompetanse innen religiøse studier. Studien gir innsikt i ulike trosposisjoner andinto interkulturell kommunikasjon. Hver student kan profilere hennes eller hans studiet ved å velge valgfag kurs og tema for avhandlingen. Programmet gjør det mulig for relevante valgfag på samme nivå fra andre universiteter eller høgskoler i Norge eller i utlandet. [-]

Master Teologi (M.Phil)

Campus Heltidsstudier 2 år August 2017 Norge Oslo

Master of Theology er en to-årig program som fokuserer på ulike teologiske fag. Du kan enten undersøke hele spekteret av teologiske disipliner, eller spesialisere seg i enkelte fag. [+]

Undervisningsspråk: Norsk Generell Informasjon Programmet Master of Theology som helhet vil gi studenten: - inngående kunnskap på områder som er relevante for akademisk teologisk studium og forskning - en faglig og tverrfaglig forståelse - evne til selvstendig faglig refleksjon, metodisk studie av akademisk litteratur og skriftlig presentasjon av disse - innsikt i vitenskapsteori og metodiske spørsmål, og erfaring i å gjennomføre uavhengige vitenskapelige studier - et grunnlag for videre akademisk forskning - nødvendige ferdigheter for å jobbe i skole, kirke og samfunn - et bedre grunnlag for å kommunisere faglige teologiske innsikt i dialog Graden Master of Theology beløper seg til 120 ECTS (European Credit Transfer System), inkludert en skriftlig avhandling for 30 eller 60 studiepoeng. Programmet blir gjort i to år Opptakskrav Søknad: For å bli tatt opp til programmet en student må tilfredsstille følgende krav: - oppfyllelse av general immatrikulering Standard norske institusjoner for høyere utdanning ("Generell studiekompetanse"), - enten et universitet bachelorgrad i teologi eller en tilsvarende felt basert på tre års studier utover norsk artium nivå eller tilsvarende norske pedagogiske kvalifikasjoner godkjent av skolen, - karaktergjennomsnitt tilsvarende norske C-nivå, - dokumentert kunnskap om gresk og / eller hebraisk hvis studenten er inkludert originale språkstudier i Det gamle testamente eller The Nye Testamentet i hans eller hennes grad. - Dokumentert kunnskap i engelsk (IELTS-test med et minimum score på 6,5 eller bedre) som gjør det mulig for studenten å studere i det engelske språket og å skrive et selvstendig vitenskapelig avhandling på engelsk. Innleggelser er til enhver tid reguleres av gjeldende regler og forskrifter. Kvalifisering Master of Philosophy i teologi Konsentrasjoner - kirkens historie - Gamle testamente Studies - New Testament Studies - systematisk teologi - teologi, misjon, og samfunn Mer informasjon Følgende krav må være oppfylt for å oppnå graden Master of teologi ved MF norsk School of Theology: - teologiske emner av minst 120 studiepoeng, alt på masternivå (500 (0) - / 600 (0) -nivå), - teologisk kurs i minst to av de viktigste disipliner av teologi (gamle testamente, Det nye testamente, kirkehistorie, systematisk teologi og praktisk teologi), - en uavhengig avhandling under veiledning av 60 studiepoeng. - For å oppnå graden med spesialisering, må emner av minst 30 studiepoeng i faget være en del av programmet. Avhandlingen vil vanligvis fokusere på det samme disiplin. Den felles spesialisering er teologi, misjon og samfunn. - Dokumenterte tilsvarende studier fra andre akademiske institusjoner kan inngå i programmet. - Minst 60 studiepoeng (inkludert oppgave) må fylles ut ved MF norsk School of Theology å oppnå graden. Oppbygging og Krav Programmet består av to hoveddeler: kurs arbeid med avsluttende vurdering i hvert kurs, og en avhandling arbeid med en avsluttende vurdering, inkludert en muntlig eksamen. Kurset Arbeidet vil beløpe 60 studiepoeng (avhengig av avhandlingen størrelse) og omfatter mellom 5000-6000 sider av pensum på engelsk og aktiv deltakelse i forelesninger og seminarer. Arbeidet med avhandlingen utgjør 60 studiepoeng som omfatter skriving av en avhandling under tilsyn av et fakultet veileder på en omforent tema og basert på annen litteratur (om nødvendig). Oppgaven er å være et selvstendig vitenskapelig forskningsarbeid. Pensum av programmet består av ulike typer kurs. Kjernen kurs er nødvendig og utgjør en kjerne pensum felles for alle studenter. Elektiv (e) kan velges i henhold til de spesielle behovene og interessene til studenten. Hva er studiepoeng? ECTS - European Credit Transfer System - er det europeiske systemet for beregning av studiebelastningen som kreves for å nå målene om et program. Denne europeisk integrasjon for beregning av studiebelastningen er ett av målene i Bologna-erklæringen (1999) med sitt endelige mål er oppgitt i 2001 for å skape et «europeisk høyere utdanning område». Ett poeng er rundt 25-30 arbeidstimer. 60 studiepoeng er ett studieår, som beløper seg til 1500-1800 arbeidstimer. 10 studiepoeng krever normalt 6-7 uker med heltidsarbeid. [-]

Religionshistorie (M.Phil)

Campus Heltidsstudier 2 år August 2017 Norge Oslo

Tverrfaglige tilnærminger til religion og historie i Pre-Modern World: Encounter og konflikthåndtering [+]

Undervisningsspråk: Norsk tverrfaglige tilnærminger til religion og historie i Pre-moderne verden: Encounter og konflikthåndtering Hvorfor er Jerusalem fremdeles en slik omstridt sted? Hva er årsakene til den systematiske ødeleggelsen av den islamske staten (IS) i den kulturelle arven fra fortiden? Hvorfor hellige tekster produsert århundrer siden fortsatt trenger å forme livene til mennesker i dag? Hvordan er de brukt og misbrukt? Hvorfor sverdet noen ganger erstatte ordet i religiøse spørsmål? Hvordan klarte religiøse grupper, ideer og gjenstander reise fra ett kontinent til et annet, og hvordan gjorde at migrasjon forvandle dem? Med andre ord, hvordan gjorde religiøse konflikter og møter forme den moderne verden, og hvorfor gjør de fortsatt saken i dag? Dette er noen av temaene MF norsk Fakultetet taklinger i sitt nye M.Phil program i History of Religions, med hovedfokus på religion i Pre-moderne verden: Encounters og konflikter. Programmet har fokus på spørsmål om religiøse krysspollinering, sameksistens og konflikt i tre målområder: Europa, Sørøst-Asia og Midtøsten. Adressert i en lang historisk perspektiv som strekker seg fra senantikken til den europeiske renessansen, ønsker programmet å belyse røttene til stede fredelig sameksistens og utveksling, samt av dagens motsetninger og konflikter. Den underliggende ideen med programmet er at for å fullt ut forstå dagens religiøse konflikter og allianser, må vi forstå hvordan oppfatninger av fortid og nåtid henger sammen, gjensidig avhengige og stadig omformet. Basert på en tverrfaglig tilnærming og bruke ulike teoretiske rammeverk og fortolkende metoder, de viktigste emnene i programmet tar sikte på å avdekke historiske dynamikk, privileging "hvordan" og forsøksvis "hvorfor" over "hvem" og "når". Programmet er unnfanget i skjæringspunktet mellom politisk historie og religionshistorie, men er også avhengig av andre disipliner, slik som idéhistorie, kunsthistorie og arkeologi. Disse er ment å gi dybdeskarpheten forventet i Big History ved å illustrere og tydeliggjøre de makro historiske perspektiver. Undervisning og læring er drevet av en hands-on og saksorientert holdning og sentrale kurs er supplert med forelesninger og seminarer av teori og metode. Programmet er åpent for alle studenter med en bachelorgrad i beslektede disipliner (historie, religionsstudier, teologi, arkeologi, kunsthistorie, samfunnsfag, etc.). Programmet koordinator er Victor Ghica, professor i antikken og Early Christian Studies. Kjernen kurs i programmet vil bli undervist av Kristin B. Aavitsland, professor i kulturhistorie, Liv Ingeborg Lied, professor i studier av religioner, John Kaufman, førsteamanuensis i kirkehistorie, Iselin Frydenlund, postdoktor og historiker av religioner, så vel som av Victor Ghica og flere andre spesialister. Karrieremuligheter Dette programmet tar sikte på å gi utdanning til stillinger innenfor forskning og utdanning, samt innenfor norske og internasjonale institusjoner og organisasjoner der kunnskap om utviklingen av kristen og jødisk identitet er nødvendig. Mastergraden kvalifiserer for videre studier på doktorgradsnivå. Opptakskrav - En BA eller tilsvarende grad i teologi, historie, religionsvitenskap eller relaterte felt. - Grade gjennomsnitt tilsvarer norske C-nivå. Kvalifisering History of Religions (M.Phil) Mer informasjon Masterstudiet tar sikte på å gi utdanning til stillinger innen forskning og utdanning, samt innenfor norske og internasjonale institusjoner og organisasjoner der kunnskap om religion og historie: Encounter og konflikthåndtering er nødvendig. Mastergraden kvalifiserer for videre studier på doktorgradsnivå. Masterstudiet Religion og Historie: Encounter og konflikthåndtering består av 120 studiepoeng, inkludert en avhandling verdt 30 studiepoeng. Studiet er bygget på ulike kurs og det selvstendige arbeidet med masteroppgaven. Hvert kurs består av 10 studiepoeng. For hvert kurs, er læringsutbytte og kompetanse formulert med vekt på studentenes innsikt i sentrale faglige spørsmål. Kompetansemålene er formulert uavhengig for hvert fag. Læringsutbyttet er formulert på tre nivåer; grunnleggende evne, evne og god evne. Arbeidet med å oppfylle dette læringsutbyttet vil bidra til å nå kompetansemålene, og er grunnlaget for evaluering. (Jfr Organisering, arbeidsformer og vurdering i henhold til, og emnebeskrivelsene SAMT vedlegget Med Nivåspesifikke vurderingskriterier in 500/600-NIVA). Målene for studiet vil bli oppfylt gjennom kurs på masternivå, 90 studiepoeng, inkludert et obligatorisk kurs i historiske metoder (10 studiepoeng). Studentene skal skrive en avhandling verdt 30 studiepoeng. Hver student kan profilere hennes eller hans studiet ved å velge valgfag og tema for avhandlingen. Programmet gir mulighet for relevante valgfag på samme nivå fra andre universiteter eller høgskoler i Norge eller i utlandet. Programmet inkluderer muligheten for å ta del i en studiereise og / eller tilbringe et semester i utlandet. [-]

Videoer

Welcome to MF!

Kontakt

Det teologiske Menighetsfakultet

Adresse, linje 1 Gydas vei 4
0363 Oslo, Norge
HJemmeside http://www.mf.no/
Telefon +47 22 59 05 00