Norwegian University of Science and Technology (NTNU)

Introduksjon

Fakta om NTNU

Ny organisering fra 1.1.2016

 1. januar 2016 slo NTNU seg sammen med høgskolene i Ålesund, Gjøvik og Sør-Trøndelag. Under finner du nøkkeltall for det fusjonerte NTNU.

Organisering, budsjett og ansatte

 • 14 enheter på fakultetsnivå, og 70 institutter og avdelinger
 • Driftsinntekter: 7,6 milliarder kroner.
 • Årsverk: 6700, hvorav 4053 i undervisning, forskning og formidling (39 % kvinner).
 • Arealer: Eier og leier til sammen ca. 734 000 kvadratmeter.
 • Samarbeider tett med SINTEF og NTNU Samfunnsforskning as.

Studier

 • Hovedansvar for den høyere teknologiutdanningen i Norge.
 • Bredt fagtilbud i naturvitenskap, humaniora, samfunnsvitenskap, økonomi, medisin, helsevitenskap, utdanningsvitenskap, arkitektur, entreprenørskap, kunstfag og kunstnerisk virksomhet.
 • 39 000 studenter, om lag halvparten innenfor teknisk-naturvitenskapelige fag.
 • 33 000 studenter i Trondheim, 3 500 studenter i Gjøvik og 2500 studenter i Ålesund (avrundede tall).
 • 6553 ble uteksaminert med avsluttet grad i 2014.
 • 6000 deltakere på videreutdanningskurs med studiepoeng i 2014.
 • 3000 studenter kommer fra utlandet.

Forskning og næringslivssamarbeid

 • Doktorgrader: 385 doktorgrader avlagt i 2014 (44 % kvinner).
 • Har 120 laboratorier.
 • Horisont 2020: Deltar i 38 prosjekter, hvorav 2 ERC prosjekter og 10 koordinerte.
 • Fire tematiske satsingsområder i perioden 2014–2023.
 • Universitetsbibliotek med 17 bibliotekavdelinger, 2 millioner trykte bøker, 950 000 e-bøker, 16 000 elektroniske tidsskriftabonnement, 3 000 trykte tidsskriftabonnement og 450 databaser. Hvert år er det over 3 millioner nedlastinger av fulltekstartikler.

Steder

Trondheim

Address
NTNU,
NO-7491 Trondheim, Sør-Trøndelag, Norge

Ålesund

Address
NTNU in Ålesund, postboks 1517
NO-6025 Ålesund, Møre og Romsdal, Norge

Gjøvik

Address
NTNU in Gjøvik, postboks 191,
NO-2802 Gjøvik, Oppland, Norge

Keystone-stipend

Se hvilke muligheter du kan få med et stipend fra oss